Anarchistická federace

Stát je zvůle

Kdo nechce bojovat, neměl by být nucen!

obr.

Anarchistická federace stojí od počátku putinovské invaze na Ukrajinu na straně bránících se obyvatel napadené země. Přímo podporuje zejména ukrajinské anarchistky a anarchisty, kteří se zapojili do odporu vůči okupaci, a je jedno, jakými prostředky, zda v bojových jednotkách, partyzánských skupinách, jako zdravotníci nebo při organizování a zajišťování pomoci potřebným. Podporujeme i pomoc uprchlíkům, aniž bychom měli potřebu nějak zkoumat závažnost jejich motivace k útěku. Myslíme si, že každý má právo dobrovolně se rozhodnout, jak se ve vyhrocené situaci zachová, a nám v bezpečné vzdálenosti nenáleží právo soudit lidi v bezprostředním ohrožení života.

Neděláme si sebemenší iluze o státech jako takových a jejich mocenských a represivních aparátech, pro které je obyčejný člověk pod jejich rozlišovací schopnost. To, že si přejeme, aby byla genocidní invaze odražena, ani v nejmenším neznamená, že bychom měli přehlížet skutečnost, že Ukrajina je stát se vším, co k tomu patří – bezohlednou kapitalistickou třídou, která se snaží co možná nejvíce podrýt pracovněprávní postavení pracujících; absurdní byrokracií, která na jedné straně shání rekruty, kde se dá, a jinde odmítá dobrovolníky; zkorumpovanými politiky, kteří nevynechají příležitost se obohatit; či represivním aparátem, který dokáže být stejně násilný a dementní jako ten ve Spojených státech, Německu či u nás. Ať už vedeme jakékoli boje, vždy je třeba mít na paměti, že stát je zvůle.

Válečné zločiny a mobilizační praktiky Z-fašistického Ruska asi už ničím nepřekvapí, lze se o nich dočíst na různým místech, a proto se jimi teď zabývat nebudeme. Je ale dobré mít na paměti, že jsou i tací, kteří bojovat odmítají, a za těmi se ohlédneme. Stejně tak někteří odmítají bojovat za bránící se stranu a dochází k excesům a odsouzeníhodným praktikám, jež provází nábor do ukrajinské armády a nechávají stín za heroickou žluto-modrou propagandou.

Přinášíme proto překlad výběru zpráv o neochotě některých ruských vojáků bojovat a zpráv o praktikách při odvodech na některých místech na Ukrajině. Je třeba ale brát v úvahu, že tyto zprávy jsou kusé a z různých zdrojů, takže není možné získat komplexnější obraz ani některé z nich ověřit.

Nechuť bojovat na ruské straně

* Na konci prosince opustilo válečnou zónu v Luhanské oblasti osm ruských mobilizovaných mužů z Kaliningradské oblasti a odjelo do Moskevské oblasti odevzdat zbraně. Byli zadrženi v Podolsku a posláni do jednoho z vojenských útvarů, kde měli čekat na rozhodnutí vojenských vyšetřovatelů. (ZDE)

* V lednu byl v Lipecké oblasti při zatýkání zastřelen Dmitrij Perov, který dezertoval z válečné zóny a vracel se ke své matce do Voroněže. (ZDE)

* Skupina mužů mobilizovaných do průzkumné roty z Vladimirské, Orlovské a Lipecké oblasti odmítla bojovat v Luhanské oblasti. Příbuzní tvrdí, že byli umístěni v lesním pásu, bylo jim vyhrožováno a bylo jim odepřeno jídlo. Příbuzní vojáků nahráli výzvu prezidentovi, v níž požadují, aby byli jejich příbuzní posláni na domácí frontu a dostali dovolenou. Čekají na příjezd vojenské prokuratury. (ZDE)

* Podle Telegram kanálu Lidé Bajkalu skupina mobilizovaných lidí z Irkutské oblasti, kteří jsou podle svých slov nuceni účastnit se bojů namísto slíbené ochrany, nahrála výzvu prezidentovi, ministru obrany a gubernátorovi s požadavkem, aby se stáhli z fronty. (ZDE)

* V Zelenogradu zadržela FSB 30. ledna poručíka Vadima V., který na vlastní pěst opustil svou vojenskou jednotku v Rossoši (Voroněžská oblast) a vzal si s sebou pistoli. (ZDE)

* Od 22. ledna pátrají vojenské orgány po mobilizovaném Denisovi D., který zřejmě dezertoval z vojenské jednotky v Rovenském okrese v Belgorodské oblasti. (ZDE)

* Skupina mobilizovaných ze Samary ve 1444. pluku, který byl dislokován v Doněcké oblasti a poté převelen do Rostovské a Kurské oblasti, nahrála výzvu prezidentovi, v níž žádá, aby je poslal zpátky domů. (ZDE)

*5. února se ve Voroněžské oblasti podařilo uprchnout šesti mobilizovaným, když vystoupili z vlaku. (ZDE)

*8. února uprchl ze své jednotky v Luhanské oblasti 42letý branec, který si s sebou vzal útočnou pušku. Spolubojovníkům řekl, že se vrací domů. (ZDE

* Provládní válečný zpravodaj Tatarskij z Doněcku přiznal, že „mobilizovaní ze stejného regionu“, „téměř krajané“, „odmítají bojovat“, což narušuje operaci. (ZDE)

* Bývalý doněcký polní velitel Strelkov 12. února přiznal, že „po tuvinském praporu, po stížnostech do Kazaně, byl tatarský dobrovolnický prapor stažen a poslán domů. Stejné výzvy gubernátorům k odsunu z fronty směřují do „ruských“ oblastí. (ZDE

* Jak upozornila Mediazona, podrobné údaje o odsouzení za trestné činy proti vojenské službě (paragraf 33 trestního zákoníku) byly odstraněny ze statistik soudního oddělení Nejvyššího soudu Ruska. Mezi tyto trestné činy patří například dezerce, nedovolené opuštění jednotky a neuposlechnutí rozkazu. Soud v odpovědi na žádost Mediazony o vysvětlení, proč některé statistiky zmizely, uvedl, že „umístění statistických informací o činnosti soudů a odsouzených“ se provádí v souladu s příkazem ministerstva obrany (obsahuje seznam 689 položek, které určují, jaké údaje jsou klasifikovány jako služební tajemství, příkaz vydán 17. ledna 2022) a příkazem FSB o informacích, které „by mohly být použity proti bezpečnosti Ruské federace v případě, že by je získaly zahraniční zdroje“ (vydán 4. listopadu 2022). Z údajů zveřejněných před odstraněním statistiky vyplynulo, že nejoblíbenějším paragrafem mezi trestnými činy proti vojenské službě byl 337, neoprávněné opuštění jednotky. A počet odsouzení podle něj se v roce 2022 oproti předchozím letům zvýšil. Mediazona uvedla, že ještě před vyhlášením mobilizace podle něj začali být aktivně stíháni odpírači vojenské služby, kteří nechtěli odjet na Ukrajinu nebo se tam vrátit. (ZDE).

Skřípání na ukrajinské straně

* Vojáci poltavské 116. brigády teritoriální obrany u Bachmutu nahráli výzvu prezidentovi a vrchnímu veliteli s tím, že jsou posíláni na porážku. Jejich příbuzní se pak obrátili na úřady s výzvou, aby brigádu vrátily na místo jejího stálého nasazení a poskytly jí lékařskou pomoc. Jednotky teritoriální obrany byly vytvořeny k hlídkování v ulicích a službě na kontrolních stanovištích, ale v létě byly poslány do Donbasu. (ZDE)

* Od začátku letošního roku došlo na Ukrajině k nárůstu užití síly při doručování povolávacího rozkazu. Záběry z Oděsy ukazují, jak se k takovým zátahům používá sanitka. Natalija Gumeňuková, mluvčí operačního velitelství Jih, říká: „V té sanitce není žádné zdravotnické vybavení, byla předána jen jako transportní vozidlo. Ano, způsobuje to negativní image. Probíhá vnitřní kontrola… Pokud se zjistí disciplinární přestupky, budou se viníci zodpovídat.“ (ZDE)

* Podle webových stránek skupiny Assambly požádaly Podolská a Dněprovská oblastní státní správa v Kyjevě vedoucí státních orgánů, podniků, institucí a organizací, aby do 31. ledna předložili kyjevskému městskému územnímu náborové středisku (vojenskému registračnímu a odvodnímu úřadu) údaje o zaměstnancích podléhajících mobilizaci a zajistili jejich příchod do okresních náborových středisek. // „Včera nám z podniku poblíž Ševčenkovy továrny odvezli pět lidí. Nestihli je naverbovat u supermarketu, na tržnici a na křižovatce, tak šli do podniků. Na pracovišti je vše legální,“ sdělily zdroje Assambly 12. ledna. „Zatím je poslali přes jejich nesouhlas před lékařskou komisi. Ti z naší firmy, kdo chtěli jít bojovat, už slouží, někteří od února.“ // 25. ledna obdrželo personální oddělení společnosti Južkabel už vyplněné obsílky pro zaměstnance ve věku 30 až 50 let. // Už dříve ve společnosti Ipris-Profil Ltd. přišli na personální oddělení a vzali si údaje o všech mužských zaměstnancích ve věku od 18 do 60 let. // V závodě CHARP, kde nyní zůstává 250 lidí, si vyžádali rezervační seznamy a přinesli více než 100 povolávacích rozkazů. // Svědci vyprávěli o zátahu u Agromolu v Roganu: „Stálo tam šest fízlů a dvě hlídky. O kousek dál u Roganského masokombinát to samé, skupina u kontrolního stanoviště, a povolávák pro každého, kdo jde kolem. Pak začali chodit po průmyslové zóně mezi pivovarem a masokombinátem.“ Nedávno přišli také do továrny na dlaždice a rozdávali předvolání všem, kdo byli na směně. // 25. ledna bylo z továrny Chladoprom odvedeno deset lidí a následující den bylo dalších deset „nahnáno do autobusu jako stádo ovcí“. // Pravidelně také doručují předvolání u vchodu do Turboatomu. // „Objevily se informace, že všechny podniky v Charkově dostaly od personálního oddělení příkaz, aby připravily seznamy mužů, bez nichž podnik zanikne, a těch, bez nichž bude dál fungovat, a že z celkového počtu mužů v podniku bude mobilizováno 20 %. Personalisti z mnoha velkých podniků se shromáždili na úřadě a toto jim bylo oznámeno. Informace takříkajíc z první ruky. Ti, kteří se nepřihlásí do 20. tohoto měsíce, obdrží malou pokutu a velký kravál v podniku, což už se začíná dít. Prověřovány budou všechny podniky ve městě s více než 50 zaměstnanci. Bude se volat na personální oddělení a budou se tam rozdávat už vyplněnérozkazy, bez úřední asistence, protože firma se za ně podepíše. Zda půjdou i do menších podniků, ukáže čas,“ řekl 27. ledna zdroj z jedné velké soukromé firmy v Charkově. (ZDE)

* Další ukrajinský branec málem zemřel při pokusu o útěk ze země. Večer 5. ledna mířil ze Zakarpatí do Rumunska, ale kvůli tmě a neznalosti terénu spadl z desetimetrového srázu, když začal utíkat před mukačevskou pohraniční jednotkou, která se ho snažila zadržet. Ti ho vytáhli ven. Celkově bylo za poslední rok podle pohraniční služby při pokusu o nelegální přechod hranic zadrženo 12 tisíc Ukrajinců, 15 z nich zemřelo: tři zahynuli v řekách, ostatní právě v horách. (ZDE)

* Ivano-Frankivská policie vzala 23. února do vazby 46letého křesťanského odpůrce vojenské služby Vitaly Alekseenka, aby si mohl odpykat roční trest za to, že v době války odmítl povolat do armády. Jeho žádosti o výkon náhradní civilní služby byly ignorovány a podáno dovolání k Nejvyššímu soudu. Ministerstvo obrany trvá na tom, že alternativní služba v době války neexistuje. Je prvním odmítačem vojenské služby z důvodu svědomí uvězněným od obnovené ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Soudy dále přikročily k nejméně šesti dalším podmíněným trestům vězení. Z těchto případů je patrná naprostá nesmyslnost jednání státu, který raději bude držet ve vězení muže, kteří jsou ochotni podílet se na obraně, jen ne – kvůli svému náboženskému přesvědčení – se zbraní v ruce. (ZDE)

* Assambly komentuje nedávné rozsudky vynesené nad obyvateli města a regionu v souvislosti s pokusy vyhnout se mobilizaci a píšou: „Dá se říct, že všichni odsouzení se stali obětí vlastní nedbalosti v té či oné podobě. Pokud nechcete sloužit, nemusíte chodit před lékařskou komisi – pak se vše omezí na správní pokutu. (…) Nejspolehlivější možností je samozřejmě prostě se předvolání vyhnout. Když uvidíte, že rozdávají povolávací rozkazy, přejděte na druhou stranu silnice, schovejte se do příkopu, zalezte pod zaparkované auto, zajděte do dvora. I když vás povedou k autobusu, můžete se pokusit utéct nebo zavolat na lidi kolem sebe. To se totiž neodehrává v zapadlých uličkách, ale uprostřed města – po ohlasu na videa s únosem branců v Oděse odvaha náborářů opadla a je pro ně snazší najít si někoho, kdo nebude dělat rozruch a bránit se. Hlavně nevolejte policajty, kteří vám akorát tak zkroutí zápěstí a odvezou vás do odvodní kanceláře, kde vás lékař za deset minut uschopní. Když se páni perou, jejich ,živým zdrojům‘ nejde o vítězství, ale o to, aby se do toho nezapletli!“ (ZDE)


Zdroje:
https://aitrus.info/node/6056
https://forum18.org/archive.php?article_id=2813

Související odkazy:
Smutné výročí
Slovo kulku nezastaví
Ruští anarchisté v boji proti impériu
Válku válce!
Propadají anarchisté válečné horečce?
A3: Putinovi mírotvůrci
Rozhovor: Yellow Peril Tactical
2022: Radikální protesty v Rusku proti vojenské agresi
Solidarity Collectives pomáhají (V)
Tiša zemřela
Ekologická platforma v boji proti invazi
Proč podporujeme kamarády na Ukrajině
Jak pomoci anarchistkám a anarchistům na Ukrajině a v Rusku
Solidarity Collectives pomáhají (IV)
Zbabělost evropského pacifismu
Zóna solidarity pomáhá
Medical Self-Defense Network
Solidarity Collectives pomáhají (III)
Zóna solidarity
Rusko: Nucená mobilizace bezdomovců
Ruslan Zinin: „Teď se všichni vrátíme domů!“
„Levičáci“ mimo Ukrajinu jsou zvyklí poslouchat jen lidi z Moskvy
Proč a jak Putin mobilizuje: impérium chce masakr za každou cenu
Čtyři měsíce v antiautoritářské jednotce na Ukrajině
Dva nekrology a jedna výzva
Solidarity Collectives pomáhají (II)
Nepolevujme v solidaritě!
Sbírka na auto
Když umře fašoun
ABC-Galicja pomáhá na Ukrajině
O lidi musí jít především
10 úděsných levičáckých argumentů proti ukrajinskému odporu
„Všude vidíte zkázu“
Solidarity Collectives pomáhají
Anarchisté a válka na Ukrajině
Malatesta o válce a národním sebeurčení
Anarchistické sabotáže v Rusku
Bořič mýtů o východní Evropě
Pátý měsíc v obležení
Maxim Butkevič
Solidarity Collectives
Rusko: Podvratné aktivity II.
Anarchisté a válka na Ukrajině
Sociální situace na Ukrajině
Válka na Ukrajině: Deset lekcí ze Sýrie
Bacha na antiimperialismus idiotů!
Chystají se popravy antifašistických „interbrigadistů“?
Ozbrojený odpor anarchistů proti Putinovi je revoluční nutností
Ukrajina znovu volá
Manifest Výboru odporu
Proč chce Finsko do NATO?
ABC Drážďany: pomoc zaslaná na Ukrajinu
Všichni jsme Ukrajinci: antifašistický vzkaz ze stínů CEE
Svoboda, rovnost, sesterství a bratrství nejsou prázdná slova
Nepovyšujme hesla nad životy lidí
Něco málo o naší četě
Na okraj jednoho prohlášení
Anarchisté a válka
Za pracující třídu… na straně Ukrajiny
Pramen: My a válka
Represe v Rusku a Bělorusku
„Díky za veškerou podporu“ (II.)
„Díky za veškerou podporu“ (I.)
Stojíme na straně demokratické společnosti!
Ukrajina: pracovní práva v době války

Z deníku extremisty
Rozhovor: Operace Solidarita na Ukrajině
„Skoro celou dobu sedíme doma, aby nám na ulici nedali povolávací rozkaz.“
Postoje k válce
A3: Nacionalismus je bratr války
Pět jmen
Shánějí se dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v Polsku
Igor Volochov
Kyjev: Výbor pro odboj
Po boji nezůstane žádná země
Pohled z Ukrajiny a Ruska (II.)
Nebudu zabíjet své bratry!
Zima končí, přichází jaro: ruské protesty proti Putinovi a válce
Putin neprojde, Kyjev žije: co děláme na podporu Ukrajiny
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Nacionalismus patří na smetiště
IFA proti Putinově agresi
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny


Verze pro tisk 5.3.2023 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy