Anarchistická federace

Zóna solidarity

Vznikla nová iniciativa na podporu protiválečných vězňů v Rusku.

logo

Zóna solidarity je nová iniciativa, kterou v Rusku založili antiautoritářští aktivisté. Anarchistický černý kříž Moskva s touto novou iniciativou spolupracuje a vyzýváme všechny, aby ji podpořili.

Zóna solidarity je horizontální iniciativa na podporu osob pronásledovaných za protiválečné akce. Začala se rodit na jaře 2022 ve snaze pomoci těm, kteří zůstali bez pozornosti lidskoprávních organizací.

Iniciativa o sobě říká: „Každý je hoden obrany a solidarity. A my jsme solidární s lidmi, kteří slovem i skutkem vystupují proti státnímu násilí. Jsme proti existenci věznic, států a válek – za sebeorganizaci, rovnost a zrušení útlaku.

Jsme připraveni podpořit ty, kdo vystupují proti válce a odporují militarismu, s výjimkou lidí, kteří praktikují diskriminaci z národnostních, genderových, sociálních a jiných důvodů. Zároveň náš tým tvoří jen několik lidí a nemáme dostatek prostředků, takže v současné době pracujeme na malém počtu případů.

Rádi bychom upozornili, že neplatíme žádné pokuty ani náhrady za škody způsobené státu. Rovněž nepomáháme lidem, kteří dobrovolně svědčí proti jiným. Přiznání či nepřiznání viny není omezujícím faktorem.“

Cíle iniciativy Zóna solidarity jsou následující:
* navázat a udržovat kontakt se zadrženými osobami a jejich blízkými;
* najít důvěryhodné právníky;
* zajistit balíčky nebo zásilky pro vězně;
* sdílet informace o případech a adresy pro dopisování se souhlasem pronásledovaných.

Informace o vězních, kteří potřebují podporu, můžete sdílet tak, že iniciativě napíšete. Můžete také posílat své dotazy ohledně aktuálních případů, na kterých iniciativa již pracuje. E-mailová adresa Zóny solidarity je solidarity_zone@riseup.net.

Pátrání po zadržených a po místě jejich zadržování řeší aktivistky a aktivisté iniciativy zpravidla sami. Avšak pouze osoba s právnickým statusem může navštívit zadržované ve vězení, udržovat kontakt a poskytnout v případu právní pomoc. Jsou tedy neustále zapotřebí finanční prostředky na zaplacení právníka, což je hlavní část výdajů. Iniciativa nemá žádný stálý zdroj financování a nedostává zaplaceno, takže podporu poskytuje díky darům lidí, kteří považují její aktivitu za prospěšnou a potřebnou. Zónu solidarity můžete finančně podpořit, pokud máte možnost tak učinit:
4276 7201 3618 1221 (Sberbank, Daria T.)
PayPal: solidarity_zone@riseup.net
bitcoin: bc1qfzhfkd27ckz76dqf67t0jwm4gvrcug49e7fhry
monero: 86565hecMGW7n2T1ap7wdo4wQ7kefaqXVPS8h2k2wQVhDHyYbADmDWZTuxpUMZPjZhSLpLp2SZZ8cLKdJkRchVWJBppbgBK
Ethereum: 0xD89Cf5e0B04b1a546e869500Fe96463E9986ADA3

O jednotlivých pronásledovaných lidech a o svých aktivitách iniciativa informuje na sociálních sítích:
Telegram (https://t.me/solidarity_zone)
Facebook: (https://www.facebook.com/solidarityzone)


Zdroje:
https://avtonom.org/en/news/solidarity-zone-new-initiative-support-anti-war-prisoners-russia
https://www.facebook.com/solidarityzone


Verze pro tisk 18.10.2022 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy