Anarchistická federace

Manifest Výboru odporu

Na Ukrajině bojují antiautoritáři i se zbraní v ruce, zde je jejich nejnovější prohlášení a přehled bezprostředních cílů po vítězství nad okupanty.

logo

Kontext

Co s sebou přináší imperialismus a Putinův režim? Viděli jsme to na chmurném příkladu Donbasu a Krymu. Viděli jsme to při nedávném krvavém potlačením odporu v Bělorusku a Kazachstánu, během ničení protestního hnutí v Rusku či při bombardování syrských měst. To Putinovi nestačilo: 24. února 2022 zahájil rozsáhlou válku proti Ukrajině. Ta je dnes epicentrem odporu proti zotročení. Boj Ukrajinců dává naději na osvobození všem lidem utlačovaným putinismem.

Území dnešní Ukrajiny leželo po staletí na křižovatce imperiálních ambicí a agresí. Lidé svobodného ducha se sem stahovali pryč od despocie, například kozáci a povstalci. Hrdinní machnovci zde bojovali za svobodu lidu proti všem vládcům.

Dnešní válka na Ukrajině je pokračováním boje za osvobození lidí od autoritářství. Obyvatelé Ukrajiny i lidé z mnoha dalších zemí společně hájí svobody a práva získaná staletým bojem lidu a úsilím revolucionářů. A zatímco v zorném poli mnoha lidí je dnes ukrajinský stát, odpor proti ruské invazi klade masové lidové hnutí.

Kdo jsme?

Výbor odporu je platformou pro dialog a koordinaci anarchistických, libertinských a antiautoritářských iniciativ.

Jsme přesvědčeni, že Ukrajina a celá východní Evropa se musí osvobodit od diktatury. Svoboda, solidarita a rovnost musí být nejdůležitějšími zásadami společenského uspořádání v regionu.

Náš úkol je sjednotit úsilí bojovníků proti autoritářství v účinném boji za naše ideály a hodnoty. Ovlivňovat osud Ukrajiny a celého regionu, bránit svobody, které jsme již získali, a podporovat jejich rozšiřování.

Naše zásady

„Za naši i vaši svobodu!“ – Jsme proti imperiální nadvládě, kterou v současnosti na Ukrajině ztělesňuje Putinova krvavá armáda. Bojujeme v zájmu ukrajinské společnosti proti destrukci a smrti, kterou jí přinášejí ruští okupanti. A pokud se dnes ukrajinský stát účastní tohoto boje, neznamená to, že jsme se stali jeho stoupenci.

Lidi v Rusku a Bělorusku nepovažujeme za své nepřátele. Podáváme ruku všem svobodymilovným Rusům a Bělorusům a vyzýváme je, aby se k nám připojili v boji proti diktatuře.

Chápeme, že dokud nebude odstraněno ohnisko tyranie v Moskvě, bude celý region neustále čelit zásahům do své nezávislosti. Každému místnímu tyranovi, jenž potlačuje vzpurný lid, bude pomáhat „moskevský car“. Chceme vidět sebe i své sousedy svobodné, což znamená, že musíme společně skoncovat s Putinovým režimem.

Spravedlnost – stavíme se proti jakékoli formě útlaku člověka člověkem, vztahům nadvlády a podřízenosti, sociální nerovnosti. Všichni utlačovatelé musí být poraženi. Tyranii musí nahradit svobodná a rovná spolupráce všech aktérů veřejného života. To je princip, na kterém zakládáme naši stávající aktivitu.

Spravedlnosti nebude dosaženo, dokud bude v naší společnosti přetrvávat hrubá nerovnováha v rozdělení moci a bohatství.

Spravedlnost je pro nás nepředstavitelná bez rovnosti pohlaví, péče o životní prostředí a překonání všech druhů diskriminace.

Solidarita – dáváme přednost spolupráci před konkurencí. Sounáležitosti a vzájemnosti před odcizením. Kolektivitě a společenství před sobectvím a atomizací. Nepopíráme ale jedinečnost a neopakovatelnost každého jednotlivce. Svoboda každého z nás přetrvává ve svobodě ostatních. Nikdo není svobodný, dokud nejsou svobodní všichni.

Co děláme?

Na Ukrajině se dnes odpůrci autoritářství aktivně angažují v hlavních liniích odporu proti agresi:
1. v prostoru vojenských operací;
2. v oblasti dobrovolnické pomoci;
3. v oblasti mediálních aktivit.

Posláním Výboru odporu je zajistit komunikaci a koordinaci mezi různými aktivně zapojenými skupinami a jednotlivci.

Co můžeme dělat kromě boje proti okupantům?

Je pro nás důležité, jaká bude ukrajinská společnost. Zde je nástin změn, které chceme bezprostředně provést:

1. Zrušit nespravedlivý zahraniční dluh Ukrajiny: je to smyčka na krku v rukou mezinárodních finančních institucí a bohatých států. Z boje Ukrajinců proti Putinovu režimu těží i obyvatelé jiných zemí a zrušení zahraničního dluhu by mohlo být jedním z příkladů solidarity.

2. Provést domácí úvěrovou amnestii pro ukrajinské občany s nízkými a středními příjmy. Zadlužení lidí je důsledkem nastavení ekonomického systému. Obyvatelé vzdorující země by měli být tohoto břemene zbaveni.

3. Vytvořit systém shromáždění – orgánů místní samosprávy. To by se mělo stát všeobecnou praxí. Měla by být vytvořena shromáždění jak územní, tak profesní (odbory). Rozvoj odborového hnutí by znamenal, že by sami pracující vytvořili orgány pro kolektivní obranu svých ekonomických zájmů.

4. Poskytnout územním společenstvím více příležitostí a zdrojů. Zejména rozšířit praxi vytváření místní sebeobrany, která se ukázala jako důležitá již během dosavadní války.

5. Poskytnout ukrajinské občanství nebo povolení k trvalému pobytu, jakož i plné sociální služby, zdravotní pojištění a bydlení všem cizincům bojujícím proti okupantům, pokud si to přejí.

6. Zajistit dostupné bydlení: přiměřené sociální/obecní nájemné, dostupné levné půjčky na bydlení a možnost bezplatného bydlení pro mladé rodiny a další potřebné skupiny.

7. Náprava zdravotnické politiky: systém bezplatného lékařského ošetření, minimalizace byrokracie, zajištění důstojných platů pro zaměstnance všech úrovní zdravotnických zařízení.

8. Bezplatná veřejná doprava financovaná z místního, v případě potřeby ze státního rozpočtu.

9. Sociální podpora/dotace pro lidi s nízkými příjmy: poskytování výrazných slev nebo bezplatný přístup k zboží a službám.

10. Zavést účinné mechanismy na ochranu svobody žen. Především v souvislosti s násilím. Považujeme za nezbytné vytvořit autonomní ženské struktury ve všech obecních orgánech země, nezávislé na státních institucích. K prevenci násilí páchaného na ženách je rovněž zapotřebí zřídit ženské obranné síly. V rámci pravidelné armády by měla být rovněž zřízena autonomie žen a ženské jednotky. Genderově podmíněné násilí ze strany okupantů i všech ostatních pachatelů musí být zastaveno!

11. Rozvoj environmentálního povědomí a odpovědnosti. Zavádění ekologických technologií přizpůsobených lidem a potřebám územních společenství.

12. Všeobecný přístup k prostředkům sebeobrany jako podmínka svobody a možnosti bránit se proti agresorům. Zjednodušení přístupu ke zbraním. Integrace vzdělávání a rozvoje vojenského průmyslu na základě nejnovějších technologií. Rozvoj vzdělávacích programů schopných připravit odborníky pro posílení obranyschopnosti země. Možnost získat vojenské dovednosti v řadách armády, minimalizace byrokracie, rozšíření horizontálních principů rozhodování a přechod na běžný pracovní týden. Zavedení výživného stravovacího systému pro vegany ve vojenské službě.

Tento manifest není v žádném případě konečný. Jsme připraveni ho v průběhu naší praktické činnosti doplňovat a upravovat.


Zdroj:
https://enoughisenough14.org/2022/05/21/manifesto-of-resistance-committee-ukraine/


Verze pro tisk 26.5.2022 -vo-

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy