Anarchistická federace

Nepovyšujme hesla nad životy lidí

Druhý prvomájový proslov AF, který se věnuje tématu tradice a aktuálnímu dění na Ukrajině.

1. máj 2022

První máj patří k tradici anarchistického hnutí. Připomínáme si ho každý rok, jelikož považujeme za důležité připomínat si kontinuitu našich bojů, které mají kořeny v dělnickém hnutí, potažmo v jeho antiautoritářské části, která se začala vůči autoritářským socialistům otevřeně vymezovat už během první Internacionály. Vycházíme na Prvního máje do ulic, aby nebyla zapomenuta památka popravených chicagských anarchistů a těžkého boje za osmihodinovou pracovní dobu.

Náš zápas za lepší svět, který považujeme nejen za možný, ale tváří v tvář klimatické krizi dokonce i za nutný, na sebe mezitím vzal různé podoby. Nechceme se zbavit jen špatných pracovních a životních podmínek, ale všech forem sociální nespravedlnosti. Navazujeme v tom na tradici, již si dnes připomínáme a jejíž součástí se tak stáváme.

Přesto si myslíme, že na tradicích by se nemělo slepě lpět. Podobně jako na teoriích, které vyslovil někdo dávno před námi. Pokud bychom tak činili, udělali bychom z našich idejí zkostnatělé modly. Domníváme se, že nikdo z našich předchůdců a předchůdkyň, kterých si velmi vážíme, by něco takového nechtěl vidět.

Anarchismus chápeme jako soubor principů schopný dynamicky reagovat na dění kolem nás, nikoli jako strnulou ideologii bez vazby na realitu. Tento přístup nás nutí znovu a znovu promýšlet přicházející situace, hledat vlastní místo, aplikovat anarchistické principy a také nacházet odpovědi sami v sobě i v rámci našich kolektivů. Neděláme si iluze, že vždy zaujmeme tu nejlepší pozici. Důležité pro nás ale je reflektovat své závěry a umět adekvátně reagovat, pokud jsou v našich očích zpochybněny.

Nejinak přistupujeme k výzvě nejaktuálnější, jíž je ruská invaze na Ukrajinu. Považujeme tuto válku za jednoznačnou nevyprovokovanou imperiální agresi, která navíc vykazuje mnohé prvky plánované genocidy. Stojíme na straně obyvatel Ukrajiny, kteří se ve své většině rozhodli nepodvolit agresorovi. Přes veškerá antimilitaristická stanoviska, která dlouhodobě zastáváme, nám je jasné, že invaze musí být vojensky odražena. Je to trýznivé, ale každý jiný postoj znamená vítězství invaze, přinejmenším trvalý represivní režim na Ukrajině, ale spíše nekončící kořistnické a genocidní řádění Putinových vojsk a žoldáků.

Tento postoj neznamená podporu ukrajinského státu, nýbrž jeho neprivilegovaných vrstev. Pokud se jim podaří ubránit území před agresí, mají pak možnost se organizovat a vymoci si zlepšení svých životních podmínek. V opačném případě o jakoukoli takovou možnost přicházejí. Těžko si představit, že by Putin na dobytém území strpěl jakýkoli protest, když ani v jeho říši není nikomu něco takového dovoleno.

Při utváření našeho stanoviska nás mimo jiné vedly postoje našich kamarádů a kamarádek na Ukrajině, v Rusku a v Bělorusku. Chceme, aby jejich hlasy, které jsou dnes pro nás tak důležité, byly slyšet po celém světě. Podporujeme symbolicky i materiálně jejich bojové i civilní aktivity. A v rámci mezinárodního anarchistického hnutí jsme se rozhodli hájit jejich rozhodnutí. Přijde nám nepřípustné, aby jejich postoje byly bagatelizovány, jen aby ustoupily očekávaným antimilitaristickým heslům. Heslům, která se tváří v tvář realitě jeví jako naprosto bezobsažná či přímo cynická.

Bylo by jistě moc hezké, kdyby svět fungoval tak, že invazní armáda přestane bombardovat, popravovat, mučit, krást a znásilňovat jen proto, že si to přejeme. Jenže tak svět nefunguje. Pokud si tuto skutečnost neuvědomíme, budeme jen snílky, které neprivilegované vrstvy nemohou nikdy brát vážně. Skutečný svět je plný těžkých rozhodnutí. Nebojme se jich ale. Přemýšlejme vlastní hlavou a třeba i zpochybňujme tradiční anarchistické pohledy na jednotlivé otázky, které život přináší. Hlavně nikdy nepovyšujme hesla nad životy lidí a komunit. Připomínejme si tradici bojů za emancipaci člověka a společnosti, ale mějme se vždy na pozoru, abychom sami ze sebe neudělali mrtvou tradici.

Pryč se všemi podobami fašismu!
Za svobodný svět!
Naší zbraní je solidarita!


Píšou jinde

Odkazy