Anarchistická federace

IFA proti Putinově agresi

Sekce Internacionály anarchistických federací se vyjádřily proti útoku na Ukrajinu.

foto

Anarchistická federace vydala krátce po zahájení invaze ruských vojsk na Ukrajinu prohlášení, v němž se zabývá povahou Putinova režimu, pokrytectvím „demokratického Západu“, bezprostředními požadavky na západní vlády, včetně podniknutí veškerých kroků na urychlené ukončení invaze, a úkoly anarchistického hnutí. Svá vyjádření k aktuální situaci vydaly také některé další členské skupiny Internacionály anarchistických federací (IFA).

Ačkoli jsme všichni antimilitaristé a odsuzujeme válku, je vidět odraz různých přístupů. Není to jen případ IFA, ale celého anarchistického hnutí. Na jedné straně vidíme odmítnutí paušálně všech mocenských bloků a výzvy k neposkytování lidí a zdrojů pro válku, k budování internacionalistického antimilitaristického hnutí, které by podkopávalo morálku bojujících na obou stranách. Na straně druhé slyšíme apel na aktivní podporu obrany vůči Putinově agresi, odmítnutí nicneřešícího pacifistického ideologického řečnění tváří v tvář postupujícímu agresorovi a výzvy k budování internacionálního hnutí solidarity, včetně podpory anarchistických bojových jednotek.

Není to poprvé, co anarchisté a anarchistky přistupují k akutnímu válečnému konfliktu různě. Vzpomeňme na první světovou válku, kdy část anarchistů (např. Petr Kropotkin) podpořila spojence proti Německu, zatímco druhá tomuto postoji oponovala (např. Errico Malatesta). [Koho by tento spor více zajímal, věnujeme se mu v anarchistické revue Existence č. 1/2021 na téma Petr Kropotkin.]

Italská anarchistická federace (FAI)

V prohlášení „O válce na Ukrajině – Proti vojenským misím v zahraničí, proti všem válkám! Posilme antimilitaristický boj!“ z 20. února, tedy ještě před zahájením invaze, se pokračuje v dlouhodobé antimilitaristické kritice italského státu a poukazuje se na to, že možný konflikt prohloubí už tak špatnou situaci pracujících v Evropě, která je dána snižováním reálných příjmů v důsledku zvýšení cen energií a základních životních potřeb a také snížení veřejných sociálních výdajů ve prospěch zvýšení výdajů na armádu.

Prohlášením z 25. února FAI odmítá imperialismus soupeřících velmocí, opakuje teze z předchozího stanoviska a vyzývá k vytvoření silného antimilitaristického hnutí, které by zajistilo stažení italské armády z vojenských misí v zahraničí. „Jako anarchisté máme v úmyslu pozvednout prapor solidarity mezi vykořisťovanými třídami, a to bez ohledu na národnosti.“

Massimo Varengo se v článku „Proti válce, proti státům“ z 27. února na webu federačních novin Umanita Nova vrací ke starým planým slibům NATO, že nebude rozšiřovat své hranice, a plánu na mocenskou marginalizaci Ruska. Stejně tak upozorňuje na mocenské ambice Ruska a charakter tamějšího režimu a na rozložení ekonomické moci na Ukrajině a nacionalismem podmíněná příkoří vůči početnému neukrajinsky mluvícímu obyvatelstvu. „Za současnou krizí je v podstatě historie strukturálního násilí, militarismu a ekonomického útlaku.“ Když si klade otázku, co dělat, odpoví si frází („Jsme a zůstáváme internacionalisty, proti státům, proti kapitalismu, za sociální revoluci.“), cituje Bakuninovo pojetí státu a vyzývá k antimilitaristickým aktivitám na domácí půdě.

Anarchistická federace (AF)

Na webu časopisu britské federace Organise! vyšel text od Emmy Hayesové z 26. února, která konstatuje: „Síly imperialismu, militarismu a fašismu jsou opět na prahu Evropy.“ Invazi nepovažuje za „ruskou“, nýbrž za „invazi Vladimira Putina“ a dodává, že většina Rusů a Rusek s ní nechce mít nic společného. Obyčejní lidé, včetně anarchistů, se v Rusku účastní protestů, a mladí vojáci často nechápou, co se vlastně děje. Na ukrajinské straně vyzdvihuje potřebu postavit se agresorovi s poselstvím „Neprojdou!“. Zmiňuje odkaz Nestora Machna a oceňuje zapojení ozbrojených anarchistů, kteří nebojují „za ochranu ukrajinského státu, ale za ochranu ukrajinského lidu a ukrajinské společnosti“. Poukazuje na platnost antimilitaristického poselství a potřebu třídního boje, avšak dodává: „To neznamená, že jen krčíme rameny, mumláme ,obě strany jsou špatné‘ a ignorujeme skutečné utrpení, které pociťuje východní Evropa.“ Je zřejmé, že k ukončení války je třeba, aby povstali lidé v Rusku a svrhli diktátora, stejně jako povstali lidé na Ukrajině, aby se mu postavili na odpor.

Iberská anarchistická federace (FAI)

FAI na svém webu vydala před invazí, konkrétně 20. února, prohlášení, v němž připomíná složitou historii Ukrajiny a k současnosti říká: „Ani dohody vytvořené za účelem snížení napětí na Donbasu, ani evropská diplomacie nedokázaly zmírnit tento dlouhý konflikt, v němž je v sázce příliš mnoho geopolitických, ekonomických, energetických a etnických zájmů. Zájmů, které staví proruské oligarchie proti těm proevropským nacionalistickým a uprostřed ponechávají ukrajinské pracující, kteří se musí učit žít v neustálé nejistotě mezi občanskou válkou, vojenskou okupací a bídou, kterou válka přináší.“ Prohlášení kritizuje španělský militarismus, vyjadřuje solidaritu s ukrajinskými pracujícími, odmítá vměšování NATO i Ruska, zahraniční okupaci a nacionalismus.

Sicilská anarchistická federace (FAS)

V komuniké FAS, které bylo zveřejněno 25. února stojí: „Válečný oheň se vrátil, aby osvítil oblohu Evropy. Ukrajina, napadená ruskými vojenskými silami, truchlí nad svými prvními mrtvými. Militaristé rozšiřují své ambice a hrozí ještě krvavější odvetou… ,Civilizovaná‘ Evropa opět selhala ve svém poslání; státní diplomacie se ukázala ještě neefektivnější. Ti, kteří důvěřovali v mírové soužití mezi národy Evropy, kteří si mysleli, že už v ní není místo pro konvenční války, kteří naději na mírové řešení svěřili státní diplomacii, ti, kteří stále věří v dobrou vůli vládců a v účinnost modlitby, byli fakty krutě pokořeni. Dokud budou existovat zbraně a armády, budou se je snažit použít vrazi v oblecích a uniformách. Dokud budou existovat protichůdné vojenské aliance, bude hrozit možná atomová eskalace. Dokud bude převládat systém států, soutěž mezi nimi o vojenskou, politickou a ekonomickou hegemonii neustane. Dokud se nezbavíme falešných mýtů a ideologií smrti, bude prostor pro válečné štváče všeho druhu. Ale rozhořčení nestačí. Bojkotujme válku, armády, generály a jejich komplice. Postavme se proti sankcím, které postihují ty nejchudší. Zavřeme zbrojní odvětví a vojenské základny… Solidaritu s obyvateli, kteří se stali oběťmi války, s ruským i ukrajinským lidem, který je nucen se navzájem zabíjet. Podporujeme ruské anarchistické a pacifistické kamarády, kteří jsou poté, co v těchto hodinách vyšli do ulic proti válce, jsou zatýkání, biti a vězněni Putinovou policií.“

Anarchistická federace (FA)

Frankofonní federace v prohlášení z 24. února mj. píše: „Tato situace byla naneštěstí předvídatelná. Rusko již prokázalo své imperialistické ambice, zejména v Gruzii v roce 2008, na Blízkém východě a nedávno v Africe. Po povstání na Majdanu v Kyjevě v roce 2014 Putin anektoval Krym a pomáhal proruským separatistům.“ FA se obává, „že jde pouze o začátek několikaletých válek či napětí mezi nejbohatšími zeměmi, které byly dosud ušetřeny exportem svých konfliktů jinam. Cílem je kontrolovat vzácné přírodní zdroje a zároveň vytvářet nacionalistické impulzy nostalgické po starých ,impériích‘… Nárůst vojenských rozpočtů po celém světě je také významnou realitou.“ K roli anarchistů a anarchistek dodávají: „Anarchisté vždy bojovali proti nacionalismu a kapitalismu nesoucímu v sobě ,válku jako mrak nese bouři‘, posilujícímu militarizaci a autoritářství států, zatímco neoliberální globalizace se chlubila tím, že přináší demokracii a mír… Náš boj za vybudování světa založeného na solidaritě, vzájemné pomoci a internacionalismu je potřebnější než kdy jindy. Pokud jde o situaci na Ukrajině, souhlasíme s výzvou našich ruských kamarádů k uskutečnění akcí, kdykoli je to možné a podle možností každého. Celosvětově také vyzýváme k boji proti kapitalismu, nacionalismu, imperialismu i armádě, které nás vždy tlačí k novým válkám. Jsme solidární s našimi kamarády na místě, kteří se rozhodli uprchnout nebo bojovat v ukrajinských milicích sebeobrany, ačkoli jsme si vědomi faktu, že krajně pravicové síly tam také působí již od roku 2014. Putinovo železné sevření Ukrajiny by znamenalo zničení anarchistického hnutí v tomto regionu, jak je v posledních letech patrné z praxe v Rusku: mučení, věznění, popravy jsou avizovanou budoucností. Důsledky této války ponesou jako vždy ti nejchudší, bohatí posílí svou moc a své zisky, zejména ve vojenském odvětví. I když jsme pacifisté a jsme proti jakémukoli státu, ať už je jakýkoli, chápeme potřebu bojovat o přežití a bránit se útlaku.“


Související odkazy:
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny
Občanská válka na Ukrajině – její důvody a důsledky
Zdola č. 09/2015: Válku válce!
Existence č. 4/2014: Válka
K výročí Majdanu
O událostech na Ukrajině: Majdan 2013
Válku válce!
Válku válce II.


Verze pro tisk 2.3.2022 -kl-

Píšou jinde

Odkazy