Anarchistická federace

Zóna solidarity pomáhá

Přehled aktivit platformy na pomoc radikálním odpůrcům z-fašistického imperialismu v Rusku

Zóna solidarity

Nedávno jsme informovali o vzniku Zóny solidarity, což je horizontální iniciativa, kterou v Rusku založili antiautoritářští aktivisté. Anarchistický černý kříž Moskva s touto novou iniciativou spolupracuje, jelikož tak chce podpořit i ty odpůrce ruského imperialismu, kteří se neoznačují za anarchisty, i tak se ale uchylují k radikálnějším akcím proti imperiálnímu tažení Ruské federace na Ukrajině. Jde samozřejmě o ilegální činy, což jsou v rámci ruského z-fašistického režimu veškeré protiválečné projevy.

Zóna solidarity nyní vydala přehled svých říjnových aktivit. Tady je tedy stručná zpráva o práci iniciativy v uplynulém měsíci a souvisejících výdajích:

Co jsme dělali v říjnu?

Zóna solidarity…

… zjistila, kde se nacházejí čtyři vězni obvinění z protiválečných akcí: Viktor Melnikov, Kirill Butylin, Vladlen Menšikov, Pavel Koršunov – nyní je lze podpořit dopisy a balíčky;

… zorganizovala první návštěvu právníků u čtyř vězňů obviněných z protiválečných aktivit; na základě postoje vězňů podnikla možné kroky k poskytnutí podpory;

… pokračovala v poskytování všestranné podpory Antonu Žučkovovi;

… pokračovala v poskytování informací a konzultační podpory Vladimiru Sergejevovi a jeho rodině;

… pokračovala v poskytování komplexní podpory Igoru Paskarovi, včetně uzavření poplatku a úhrady práce advokáta během předběžného vyšetřování a otevření poplatku na úhradu práce advokáta v soudním řízení;

… pokračovala v poskytování podpory Vladimiru Zolotarevovi, včetně toho, že nyní vybíráme peníze na advokáta pro Vladimira;

… pokračovala v podpoře Ruslana Zinina a jeho rodiny;

… informovala o tom, co se děje s obviněnými z protiválečných akcí a příprav na ně, a podělila se o nápady, jak jim lze pomoci.

V říjnu jsme vynaložili (bez poplatků za specifické potřeby)…

… 72 tisíc rublů na první návštěvy právníků u vězňů;

… 15 tisíc rublů na balíčky a dopisy vězňům;

… 13 tisíc rublů na zajištění komunikačních prostředků pro aktivisty Zóny solidarity.

Rádi bychom poznamenali, že za krátkým výčtem aktivit se skrývá neviditelná každodenní práce: aktivisté Zóny solidarity sledují zprávy, vyhledávají údaje o zatčených, u konkrétních lidí pak zjišťují vazební věznici a zařízení pro dočasné zadržení, v němž mohou být drženi, vyhledávají právníky, organizují návštěvy vězňů v místech zadržení, komunikují s obhájci, příbuznými vězňů i samotnými zajatci, organizují finanční sbírky, udržují sociální sítě a dělají mnoho dalšího na podporu uvězněných.

Hodně děláte i vy, kdo šíříte informace o vězních a vězněných, o naší iniciativě; kdo píšete dopisy a posíláte balíčky, kdo sdílíte informace, kdo přispíváte a vyzýváte k darům. Bez vás bychom to nedokázali!

S vírou ve vzájemnou pomoc, vaše Zóna solidarity

Jak přispět?

4276 7201 3618 1221 (Sberbank, Daria T.)
PayPal: solidarity_zone@riseup.net
bitcoin: bc1qfzhfkd27ckz76dqf67t0jwm4gvrcug49e7fhry
monero: 86565hecMGW7n2T1ap7wdo4wQ7kefaqXVPS8h2k2wQVhDHyYbADmDWZTuxpUMZPjZhSLpLp2SZZ8cLKdJkRchVWJBppbgBK
Ethereum: 0xD89Cf5e0B04b1a546e869500Fe96463E9986ADA3

O jednotlivých pronásledovaných lidech a o svých aktivitách iniciativa informuje na sociálních sítích:
Telegram (https://t.me/solidarity_zone)
Facebook: (https://www.facebook.com/solidarityzone)


Verze pro tisk 7.11.2022 Zahraniční sekretariát AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Punx against Putin

28. 5. 2024, Praha

Benefice pro Solidarity Collectives …(více)