Anarchistická federace

Válku válce!

O protiválečných aktivitách Anarchistické federace od začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu

obr.

Dnes si připomínáme první výročí zahájení válečné invaze Putinovy armády na Ukrajinu. I když Putin orámoval svůj dobyvačně-genocidní útok označením „speciální vojenská operace“, jde o válku a jednoznačnou nevyprovokovanou agresi, která je podepřena imperiálním úsilím novodobého cara a fašistickou ideologií klasicky mísící bláboly o ohrožení národa a nadřazenosti nad svými sousedy s neskrývaným pohrdáním lidskými životy. Obyvatelé Ukrajiny ale okupantům nemávali, nýbrž hrozili pěstmi, vyhlásili válku válce a začali se aktivně bránit. Zapojili se i tamní anarchistky a anarchisté a přidali se také ti z Běloruska a Ruska.

Anarchistická federace (AF) podpořila jejich nelehké rozhodnutí a rozhodla se je aktivně podporovat v jejich boji proti Z-fašismu a genocidě. Následuje přehled našich aktivit v tomto směru za onen krvavý rok (jde o aktualizovanou část zprávy o činnosti AF v roce 2022):

Agresivní počínání Ruska viselo ve vzduchu. Ještě několik dní před invazí na Ukrajinu jsme zveřejnili články o antiautoritářském hnutí a tendencích na Ukrajině. Stejně jako ostatní jsme nevěřili, že přijde. Přišla. Těsně po jejím zahájením jsme vydali prohlášení „Proti invazi, avšak bez pokrytectví“, v němž jsme mj. psali o úkolu „podporovat antiautoritáře a antiautoritářky na Ukrajině i v Rusku, naslouchat jim, informovat o jejich postojích a osudech, dávat jim permanentně najevo svou solidaritu“. Další kroky na sebe nedaly čekat. Zkraje jsme uspořádali úspěšnou akci proti demonstraci putinistů v Praze, „vyzdobili“ výlohy ruské Sberbanky, zapojili se do sbírek potravin a oblečení a jejich převozu na Ukrajinu. Udělali jsme mezi sebou sbírku – zhruba 80 000 putovalo na Operaci solidarity (dnes Kolektivy solidarity), na podporu konkrétním lidem, na Anarchistický černý kříž v Moskvě, Irkutsku a v Bělorusku a některé další projekty. Pomáhali jsme lidem, co při útěku uvízli na hranicích, stejně jako s ubytováním zde či s organizováním dobrovolnické zdravotní pomoci na Ukrajině. Tématu jsme věnovali také pár čísel nástěnných novin A3 – jedno varovalo před rusofobií, další se opřelo do rasismu státu, který otevřeně diskriminoval romské uprchlíky z Ukrajiny. Při té příležitosti jsme ze zapojili do demonstrace za důstojné zacházení s těmito uprchlíky, která se konala 19. května před ministerstvem vnitra. Nejnovější číslo A3 zase komentovalo všelijaké mírotvůrce, jejichž angažmá by vedlo jedině k legitimizaci imperiálních nároků, válečných zločinů a autoritářství.

Informačně jsme se zaměřili zejména na pohled anarchistek a anarchistů ve východní, potažmo i ve střední Evropě – zveřejnili jsme texty kolektivů Autonomní akce, KRAS, Militant Anarchist, Pramen, Antijob, Antiautoritářská četa, Operace Solidarita, ABC Drážďany, Výbor odporu, ABC Bělorusko, Antifašistická akce, Skupina běloruských anarchistů ve Varšavě, Kolektivy solidarity, ABC Galicja a Zóna solidarity. Přeložili jsme rozhovory s anarchistou z Luhanska, s členem Výboru odporu, s anarchistou z Donbasu, s jedním ze zakladatelů Operace Solidarita, s anarchistou z Kyjeva, s běloruským anarchistou v ukrajinské domobraně, s finským anarchistou se silnými vazbami v Rusku, s členem skupiny Assamblea, s Anarchokomunistickou bojovou organizací, s anarchosyndikalisty z východní Ukrajiny a Ekologickou platformou. Přiblížili jsme postoje jednotlivých antiautoritářů z Ruska, běloruského anarchisty bojujícího na Ukrajině, bojovníka Antiautoritářské jednotky, aktivistů drážďanského Anarchistického černého kříže či Yellow Peril Tactical, antiautoritářského kolektivu držitelů zbraní z USA. Zveřejnili jsme i prohlášení některých dalších hnutí a skupin mimo danou oblast, jako jsou zapatističtí povstalci z EZLN, syrští povstalci v exilu, podpůrná síť RiseUp4Rojava či anarchistický portál Freedom. Jsme si vědomi, že ukrajinský stát je buržoazní demokracie podobná těm západním, takže nezavíráme oči před tím, jaké je sociální postavení tamních pracujících a jak se ekonomická elita snaží zneužít války k podkopávání pracovně právní legislativy.

V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme psali o smrti anarchistů a antifašistů Igora Volochova, Sergeje Petrovičova, Jurije Samojlenka, Olgy Volkové a pěti sociálních aktivistů.

Pozornost jsme obraceli i do Ruska na protiválečné protesty, zapalování náborových středisek a majetku represivních orgánů či sabotáže na železnici. Věnovali jsme se vojenským zajatcům z řad antiautoritářů a „interbrigadistů“, částečné mobilizaci (včetně bezdomovců) a odporu vůči ní. Přinesli jsme přehled o radikálních protiválečných akcích v Rusku za rok 2022. Během srpnového Mezinárodního týdne solidarity s anarchistickými vězni jsme poslali společné přání k narozeninám našemu kamarádovi Mikolovi Dziadokovi, který je držen v běloruském vězení, připomněli aspoň některé vězněné anarchisty a antifašisty či jména vězňů svědomí v Putinově a v Lukašenkově říši a speciálně představili haličský ABC, který se zapojil do pomoci anarchistům bojujícím proti ruské invazi. V lednu 2023 jsme se přidali k výzvě kampaně na podporu anarchistických vězňů z kauzy Ťumeň, které nechal Putinův režim mučit a hrozí jim dlouholetými tresty. Jak jsme napsali, podporou ukrajinského hnutí odporu vůči Z-fašistické invazi podporujme zároveň i naše kamarády v Rusku a Bělorusku, aby se mohli co nejdříve dostat na svobodu a ostatní nemuseli jen reagovat na represivní počínání režimu, ale věnovat se sociálním aktivitám a rozvoji svých anarchistických a antifašistických komunit a cílů.

Anarchistky a anarchisté z východní Evropy jsou ve svých prohlášeních velmi zklamaní postoji nemalé části levicového, potažmo anarchistického hnutí na Západě, které nechce vyslechnout ani pochopit jejich postoje, a poukazují na patologičnost západního pacifismu. Rozdíly v postoji k válce se vyskytly i v rámci IFA (Internacionály anarchistických federací), kde jsme dali jasně najevo, že stojíme na straně boje proti Z-fašismu. Vyšlo sice společné kompromisní prohlášení, k tomu jsme však připojili vlastní kritický komentář, ve kterém společné prohlášení považujeme za nedostatečné. K další diskusi však nedošlo. Nezbývalo tedy než opět kriticky reagovat, když Italská anarchistická federace vydala text „Za nový anarchistický manifest proti válce“ ignorující realitu na Ukrajině a naše kamarádky a kamarády z východní Evropy. Postojům v rámci anarchistického hnutí jsme se věnovali i v hlavním tématu („Vzdor invazi“) jarního čísla anarchistické revue Existence, kde jsme rozebrali také to, jak se staví anarchisté a anarchistky v Česku k válce na Ukrajině. To jsme ještě netušili, jak v rámci českého hnutí okrajoví odpůrci ukrajinského odporu vůči Z-fašismu budou často sprostě a dogmaticky útočit na naši pozici. Z toho důvodu jsme jednak vydali studii o Malatestově (jehož zmínění rádi citují) postoji k boji za národní sebeurčení, představili novodobou historii ukrajinského anarchismu a také připravili přednášku „Anarchisté a válka na Ukrajině“, s níž jsme vystoupili na festivalech Fluff a Riot over River. Na podzimním sjezdu bylo potvrzeno pokračování naší podpory obraně ukrajinských pracujících proti krvavým imperiálním choutkám Putina a jeho patolízalů, a to zejména praktickou formou podpory anarchistických iniciativ, projektů a bojovníků přímo na Ukrajině, ale také podporou anarchistek a anarchistů v Rusku a Bělorusku.

V tomto ohledu jsme se rovněž během roku snažili představit antiautoritářské platformy, které na Ukrajině pomáhají, jejich konkrétní činnost (např. Kolektivy solidarity, Auta naděje, ABC Drážďany, Medical Self-Defense Network) a možnosti, jak je přímo či nepřímo podpořit, a to včetně zcela konkrétních sbírek (např. pro polního medika či na auto pro bojovou jednotku). Stejně tak jsme vyzývali k podpoře (nejen) anarchistek a anarchistů v Rusku a Bělorusku. Rádi jsme se také zapojovali do benefičních koncetů.

Nadále se zaměřujeme zejména na podporu Kolektivů solidarity, které se bez přestání věnují potřebám našich kamarádů ve zbrani i postižených obyvatel. Proto také zítra podpoříme festival Riot Over River Winter, který se koná v pražském klubu Cross a jeho výtěžek bude věnován právě Kolektivům Solidarity.


Verze pro tisk 24.2.2023 AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)