Anarchistická federace

Smutné výročí

Minulý týden jsme si připomněli rok od zahájení Z-fašistické invaze na Ukrajinu.

obr.

Za rok Putinovy dobyvačné války proti Ukrajině se anarchistické hnutí nezastavilo. Do bohaté sítě internacionální solidarity se zapojila také Anarchistická federace (AF). Pořádaly se sbírky (hlavně na skvělé Kolektivy solidarity), předneslo několik přednášek, publikovaly desítky článků, zorganizovalo se několik super akcí. Vše jsme shrnuli na den smutného výročí, 24. února, na naší webové stránce.

Ve stejný den zveřejnily Kolektivy solidarity video shrnující poslední rok z pohledu anarchistických aktivit na Ukrajině. Navzdory vší tragičnosti v něm vidíme i odhodlání, odvahu, vůli bránit se společně zlu – a konečně onu titulní solidaritu. Moc si práce přátel na Ukrajině vážíme a je nám ctí, že se nám dostalo zmínky v závěrečných titulcích.

Dále nás potěšilo, že britská Anarchistická federace připomněla ono smutné výročí překladem textu z našich nástěnných novin A3.

Antifašistická solidární pomoc

Rekapitulaci pomoci, kterou poskytla ukrajinskému antiautoritářskému hnutí, zveřejnila 24. února také část tuzemských antifašistů. Tento přehled si bezesporu zaslouží respekt ke schopnostem mobilizovat zdroje a možnosti:

„Po roce pomoci, kterou poskytujeme s přáteli antiautoritářským bojovníkům proti ruské agresi na Ukrajině, bychom rádi shrnuli to nejdůležitější, co se nám k dnešnímu dni podařilo. Na jaře loňského roku jsme zajistili zázemí a výcvik mezinárodním dobrovolníkům odjíždějícím na Ukrajinu. Přes naprostý nedostatek jakéhokoli použitelného vybavení na trhu se nám podařilo sehnat několik sad keramických balistických plátů včetně nosičů, sedm balistických helem, 18 kompletních IFAKů, pět termovizí, stejný počet pozorovacích dalekohledů a nepřeberně dalšího taktického materiálu. Ve stejnou dobu zajišťujeme ubytování řadě prchajících jednotlivců i rodin a základní výbavu pro jejich domácnosti, jednu širší rodinu ubytováváme dodnes. V průběhu léta a podzimu posíláme množství zdravotnického materiálu – škrtidel, obvazů, gáz apod. paramedikům v prvních liniích u Charkova a následně v Bachmutu. Toto vše v hodnotě přesahující 750 000 Kč. Manželce a dceři Jurije Samojlenka z antifašistického Hoods Hoods Klanu, který padl při podzimní ofenzivě, přispíváme 5 700 eur. S podporou pokračujeme i v těchto dnech, uvidíme, jaké výzvy nám přinesou jarní měsíce. Na závěr připomenutí textu, který asi nejlépe vystihuje, proč tohle všechno děláme: antifa.cz/node/3538.“

Proti rasistickému pokrytectví

Politici z Prahy a Středočeského kraje děkovali 24. února na pražském Hlavním nádraží během tiskové konference dobrovolníkům za pomoc s uprchlickou krizí. Došlo tak k dost bizarní situaci. V místě, kde museli romským dětem z Ukrajiny krájet banány napůl, protože byl nedostatek všeho jídla, stál bohatý raut pro pozvané hosty konference. Dobrovolníci z Iniciativy Hlavák během ní seděli na dekách a na zádech měli připevněné fotky dětských romských uprchlíků, kteří tehdy spávali na hlavním nádraží na zemi. Následně k nim dorazil rozčílený člověk s vysílačkou a snažil se dobrovolnice a dobrovolníky z Iniciativy Hlavák z tiskovky vyhodit, že prý si je tam magistrát nepřeje.

Po skončení konference navázala Iniciativa Hlavák svou akcí s mottem „Děkujeme, ale nezapomínáme“ ve Vrchlického sadech před nádražím, která podobně jako protest ve Fantově budově chtěla připomenout to, na co se obvykle v rámci připomínkových akcí tohoto výročí zapomíná – nerovný přístup a nedůstojné podmínky, v nichž řada lidí na útěku musela na hlaváku přežívat.

Punk pro Ukrajinu

V pátek 24. února uspořádali v Liptovském Mikuláši lidé z iniciativy Liptov pro Ukrajinu benefiční koncert „Ro(c)k s Ukrajinou“, na kterém zahráli také naši kamarádi z kapely Rozpor. Kapela vedle toho odeslala 500 eur Kolektivům solidarity. Šlo o výtěžek z prodeje benefičních protiputinovských plakátů.

O den později se konal v Praze v klubu Cross velký benefiční festival „Riot Over River Winter – Stop War! Stop Putin!“ za účasti několika desítek interpretů na čtyřech scénách. Součástí programu byl i blok přednášek. V klubové kavárně mimochodem (již tradičně) pohovořili zástupci AF o válce na Ukrajině z anarchistické perspektivy a jejím širším kontextu a také se zde AF prezentovala distrem publikací svého nakladatelství. Výtěžek z festivalu, který navštívilo více než 900 lidí (plus někteří přišli jen na benefiční burgery), tedy nějakých 3000 Eur, bude putovat na aktivity No Borders Teamu a Kolektivů solidarity.

Zástupce Kolektivů solidarity měl na festivalu mluvit o aktivitách této solidární sítě, naneštěstí to na poslední chvíli nevyšlo. Už teď se ale řeší náhradní termín, takže se možná setkáme v blízké budoucnosti v infoshopu Trhlina. Kolektivy solidarity ale nezahálely, jejich člen se účastnil například besedy, kterou ve Varšavě 21. února pořádala Iniciativa pracujících. Mluvil zde spolu s koordinátorem Místní konfederace svobodných odborových svazů z ukrajinského města Kryvyj Rih.

Demonstrace solidarity

Ve Varšavě se 24. února, v den výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu, kamarádi a kamarádky ze skupiny Pramen spolu se skupinou běloruských anarchistů ve Varšavě a dalšími spřízněnými skupinami sešli na solidární demonstraci, aby vyjádřili podporu lidu Ukrajiny bojujícímu proti ruské moci za své právo na existenci. Anarchisté přišli s jasnými a všem shromážděným srozumitelnými hesly „Hořící Kreml bude naším úsvitem“, „Svobodu národům, smrt impériím“ apod.

Anarchistky a anarchisté přišli podpořit také demonstraci solidarity s Ukrajinou v Drážďanech s transparenty „Solidaritu s lidmi na Ukrajině“, „Proti každému nacionalismu a imperialismu“. Antifašistický pochod byl několikrát zastaven policií. Proti komu byla akce „Dokud Kreml neshoří“ namířena, bylo jasné – ve stejném městě se ten den totiž konala i ultrapravicová demonstrace za „mír s Ruskem“, plná německých, ruských a říšských vlajek. Pravdou navíc je, že v Německu s ultrapravičáky sdílí stejnou touhu po „ruském míru“ i mnoho ultralevičáků. Je proto nutné proti této Putinově páté koloně razantně vystupovat.


Zdroje:
https://nitter.cz/SHohenelber
https://romea.cz/cz/domaci/bizarni-situace-prazsti-politici-podekovali-dobrovolnikum-za-pomoc-s-uprchlickou-krizi-dobrovolnici-jim-pripomneli-diskriminaci-romskych-uprchliku
https://www.facebook.com/Rozpor
https://avtonom.org/news/varshava-anarhisty-na-marshe-solidarnosti-s-narodom-ukrainy
https://nitter.cz/abc_dresden

Související odkazy:
Slovo kulku nezastaví
Ruští anarchisté v boji proti impériu
Válku válce!
Propadají anarchisté válečné horečce?
A3: Putinovi mírotvůrci
Rozhovor: Yellow Peril Tactical
2022: Radikální protesty v Rusku proti vojenské agresi
Solidarity Collectives pomáhají (V)
Tiša zemřela
Ekologická platforma v boji proti invazi
Proč podporujeme kamarády na Ukrajině
Jak pomoci anarchistkám a anarchistům na Ukrajině a v Rusku
Solidarity Collectives pomáhají (IV)
Zbabělost evropského pacifismu
Zóna solidarity pomáhá
Medical Self-Defense Network
Solidarity Collectives pomáhají (III)
Zóna solidarity
Rusko: Nucená mobilizace bezdomovců
Ruslan Zinin: „Teď se všichni vrátíme domů!“
„Levičáci“ mimo Ukrajinu jsou zvyklí poslouchat jen lidi z Moskvy
Proč a jak Putin mobilizuje: impérium chce masakr za každou cenu
Čtyři měsíce v antiautoritářské jednotce na Ukrajině
Dva nekrology a jedna výzva
Solidarity Collectives pomáhají (II)
Nepolevujme v solidaritě!
Sbírka na auto
Když umře fašoun
ABC-Galicja pomáhá na Ukrajině
O lidi musí jít především
10 úděsných levičáckých argumentů proti ukrajinskému odporu
„Všude vidíte zkázu“
Solidarity Collectives pomáhají
Anarchisté a válka na Ukrajině
Malatesta o válce a národním sebeurčení
Anarchistické sabotáže v Rusku
Bořič mýtů o východní Evropě
Pátý měsíc v obležení
Maxim Butkevič
Solidarity Collectives
Rusko: Podvratné aktivity II.
Anarchisté a válka na Ukrajině
Sociální situace na Ukrajině
Válka na Ukrajině: Deset lekcí ze Sýrie
Bacha na antiimperialismus idiotů!
Chystají se popravy antifašistických „interbrigadistů“?
Ozbrojený odpor anarchistů proti Putinovi je revoluční nutností
Ukrajina znovu volá
Manifest Výboru odporu
Proč chce Finsko do NATO?
ABC Drážďany: pomoc zaslaná na Ukrajinu
Všichni jsme Ukrajinci: antifašistický vzkaz ze stínů CEE
Svoboda, rovnost, sesterství a bratrství nejsou prázdná slova
Nepovyšujme hesla nad životy lidí
Něco málo o naší četě
Na okraj jednoho prohlášení
Anarchisté a válka
Za pracující třídu… na straně Ukrajiny
Pramen: My a válka
Represe v Rusku a Bělorusku
„Díky za veškerou podporu“ (II.)
„Díky za veškerou podporu“ (I.)
Stojíme na straně demokratické společnosti!
Ukrajina: pracovní práva v době války
Z deníku extremisty
Rozhovor: Operace Solidarita na Ukrajině
„Skoro celou dobu sedíme doma, aby nám na ulici nedali povolávací rozkaz.“
Postoje k válce
A3: Nacionalismus je bratr války
Pět jmen
Shánějí se dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v Polsku
Igor Volochov
Kyjev: Výbor pro odboj
Po boji nezůstane žádná země
Pohled z Ukrajiny a Ruska (II.)
Nebudu zabíjet své bratry!
Zima končí, přichází jaro: ruské protesty proti Putinovi a válce
Putin neprojde, Kyjev žije: co děláme na podporu Ukrajiny
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Nacionalismus patří na smetiště
IFA proti Putinově agresi
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny


Verze pro tisk 28.2.2023 -bj-

Píšou jinde

Odkazy