Anarchistická federace

Solidarity Collectives

Novinky k antiautoritářským solidárním sítím na Ukrajině

Solidarity Collectives

Doposud jsme podporovali různé solidární a dobrovolnické projekty pomoci lidem na válkou zmítané Ukrajině, podobně jako skupinám, které se věnují ukrajinským uprchlíkům nebo lidem stíhaným v Rusku za protiválečné a antifašistické postoje.

Jednou z organizací, na kterou jsme se zaměřovali, byla také Operation Solidarity (Operace solidarita) – antiautoritářská dobrovolnická síť s rozsáhlou mezinárodní podporou. V této síti však došlo k jistému napětí, které zcela logicky vyústilo ve vznik „nové“ platformy. Ta si zvolila označení Solidarity Collectives (Kolektivy solidarity). Příčinou tohoto rozkolu se stal nesouhlas většiny aktivistů a aktivistek sítě s jednáním jedné ze zakládajících osob a dalších dvou lidí kolem ní.

Takový rozkol není u intenzivně pracujících kolektivů v jejich počátcích nic nového. Kdo má nějaké dlouholeté organizační zkušenosti, jistě může vyprávět různé příběhy. Byl by to spíš takový malý zázrak, kdyby se něco podobného neobjevilo i v případě poměrně narychlo zorganizované solidární sítě na Ukrajině. V obecné rovině se podobnými problémy, zejména otázkou tahounů a jejich často kontroverzních přístupů, a to právě v rámci antiautoritářských a rovnostářských kolektivů, zabývá nedávno vydaná kniha Vzájemná pomoc od Deana Spadea, kterou tímto vřele doporučujeme k přečtení a případné (kritické) aplikaci v rámci vlastních kolektivů.

Naši finanční pomoc na Ukrajinu často směřujeme přes kanály anarchistického kolektivu ABC-Drážďany. Ten se rozhodl v nadcházející budoucnosti podporovat právě Solidarity Collectives. A právě z tohoto zdroje je následující zpráva:

„Práce v rámci solidárních struktur v posledních týdnech nebyla jednoduchá, zejména za současné situace. Zapojili jsme se do mnoha diskusí a přispěli jsme svým pohledem. Co se týče obsahu, sdílíme prohlášení týkající se konfliktů v rámci Operace Solidarita a restrukturalizace solidární práce na Ukrajině. Pokračujeme ve spolupráci s částí ukrajinských struktur pracujících pod značkou Solidarity Collectives. A žádáme vás, abyste tuto práci také podpořili.“

Kolektivy solidarity

Solidarity Collectives sami sebe představují následovně a uvádí i nové možnosti, kam je možné na jejich práci přispět:

„Jsme tým dobrovolníků a dobrovolnic, kteří dříve pracovali pod názvem Operace Solidarita, ale byli jsme nuceni naši iniciativu transformovat – důvody najdete v našem prohlášení. Jsme antiautoritářská dobrovolnická síť, která sdružuje několik lidových iniciativ. Pomáháme ukrajinskému hnutí odporu v boji proti ruské invazi, podporujeme v tomto boji pokrokové síly, pomáháme lidem, kteří trpí kvůli válce, a šíříme informace o tom, co se na Ukrajině děje. Podporujeme antiautoritářské aktivisty, členy odborů a řadové aktivisty, kteří se zapojili do vojenských jednotek. K dnešnímu dni Kolektivy solidarity pravidelně podporují přibližně 150 antiautoritářských bojovníků, z nichž mnozí jsou v současné době v první linii. Pravidelně přijímáme humanitární pomoc a dopravujeme ji tam, kde je jí nejvíce potřeba. Obvykle se jedná o léky, oblečení, potraviny, spací pytle a karimatky, plynové hořáky, palivo do nich a elektrické vybavení. Účastníme se konferencí a diskusí a hovoříme s novináři po celém světě, abychom jim sdělili naše postoje – že by každý, kdo sdílí hodnoty svobody a rovnosti, měl podpořit náš dnešní boj.

Vše, co děláme, je možné jen díky mezinárodní solidaritě. Pokud tedy chcete zastavit ruský imperialismus nebo zmírnit jeho ničivé důsledky, které se již mění v humanitární katastrofu, můžete nám pomoci!

Naše platební údaje:
* Monobank (převody v rámci Ukrajiny): 5375411415211403
* PayPal: suppliesforukrainenow@proton.me
* PayPal pouze pro humanitární pomoc: humanitarian.aid.for.ukraine@proton.me

Naše kontakty:
* Zprávy: @ContactCollectives
* E-mail: solidaritycollectives@riseup.net
* Sítě: Telegram (https://t.me/SolidarityCollectives), Instagram (https://www.instagram.com/solidaritycollectives/), Facebook (https://www.facebook.com/SolidarityCollectives)“

Prohlášení k vzniku „nové“ sítě

Solidarity Collectives vydali 4. července prohlášení, o němž je zmínka výše a v kterém vysvětlují, co je k jejich rozhodnutí vedlo. Zde je jeho překlad:

„My, bývalí členové a členky sítě Operace Solidarita, vás chceme spolu s evropskými kamarády informovat o tom, co se stalo v naší iniciativě.

Od prvních dnů války poskytoval náš kolektiv našim antiautoritářským spolubojovníkům, kteří se chopili zbraní, vše, co potřebovali. Společně jsme vybudovali logistickou síť spojující země EU a Ukrajinu. Shromáždili jsme finanční prostředky a nakoupili vybavení pro více než 100 bojovníků. Sdělovali jsme naše názory na válku tisícům našich zahraničních kamarádů, doručili jsme tuny humanitární pomoci. V určitém okamžiku však práci sítě, na níž se podílely desítky lidí z různých zemí, účinně zablokovala malá skupina lidí – osoba známá jako Salem, jeho bratr a jejich přítel.

Všechny naše pokusy dosáhnout dohody o decentralizaci pravomocí selhaly. Místo toho jsme museli čelit vydírání a přivlastňování kolektivně shromážděných darů. Salem a jeho kamarádi si s využitím exkluzivního přístupu k mediálním zdrojům a peněžním účtům přivlastnili část peněz, což zdůvodnili ,marností‘ dobrovolnické činnosti, a oznámili záměr vytvořit polokomerční projekt pod hlavičkou Operace Solidarita. Naše žádosti, aby v tom případě předali sociální média třetí straně a uvedli alespoň nějaké zdůvodnění svého nového projektu, byly v tomto případě marné.

Vzhledem k tomu, že již nenacházíme možnost spolupráce se Salemem v žádné organizaci či hnutí, musíme ukončit svou činnost v rámci Operace Solidarita, v iniciativě, do níž jsme všichni vložili úsilí, čas, peníze a svá jména. Tým Operace Solidarita bude pokračovat ve své dobrovolnické práci pod jiným názvem – Solidarity Collectives.

To, co nadále existuje pod názvem Operace Solidarita, nemá s dobrovolnickou prací nic společného a peníze se vybírají na nejasné účely. Proto vyzýváme všechny antiautoritářské kolektivy, aby se třemi lidmi, kteří se stále prezentují pod jménem naší kdysi společné iniciativy, nespolupracovali, nepropagovali ji, nezvali je na veřejné akce a nepřispívali na stará konta.

Je pro nás nesmírně smutné psát taková prohlášení v době, kdy ukrajinské antiautoritářské hnutí musí být jednotnější než kdy jindy. Ale abychom mohli nadále pomáhat našim kamarádům ve vojenských jednotkách a plnit humanitární mise, museli jsme učinit takové rozhodnutí.“

Operace Solidarita končí

Na komunikačních kanálech Operace Solidarity se objevilo poděkování všem, kteří nějakým způsobem přispěli, stejně jako přehled vynaložených prostředků, které byly získány prostřednictvím mezinárodních sbírek. V oznámení o ukončení činnosti Operace Solidarita se dále uvádí:

„Přehledy jsou až do 1. června a jak jste si možná všimli, počet příspěvků v poslední době hodně poklesl. Důvodem je naše únava a dlouhodobý vnitřní konflikt, který způsobil, že OS ve své obvyklé podobě přestala existovat a její sociální média pozastavila činnost. Museli jsme se rozdělit a většinu zbývajících peněz (84 %) jsme věnovali nové iniciativě Solidarity Collectives. Doporučujeme jim přispívat pouze v případě, že jste si naprosto jisti, na co budou vaše peníze použity. Zbytek peněz (16 %) je použit na zahájení nového projektu. Chceme rozvíjet Hnutí, ne plýtvat energií na nesmyslné spory. V blízké budoucnosti se však s dotyčnými kamarády podělíme o náš pohled na situaci.

To vše může znít smutně, ale OS splnila své cíle, získali jsme vynikající zkušenost se sebeorganizací, získali jsme cenné zkušenosti a sehráli jsme svou historickou úlohu.

Na závěr bychom rádi uvedli několik osvědčených přátelských iniciativ a vyzvali vás k jejich podpoře:
* Help War Victims – humanitární pomoc obětem války po celé Ukrajině

* Help to Leave – mezinárodní dobrovolnická organizace, která již pomohla desetitisícům obyvatel Ukrajiny
* Lviv Vegan Kitchen – veganské jídlo pro IDP a bojovníky
* GNIP – iniciativa, která pomáhá bojové jednotce a dalším kamarádům na různých místech
* KHH – naši dobří přátelé, kteří provozují vojenské zásoby pro antifašisty a členy HC scény“

Problémy je třeba řešit

Je jasné, že v takovém případě je nutné problémy řešit ihned, jelikož akutní situace války nepřipouští to, co si můžeme dovolit my – dlouze diskutovat, svolávat opakovaně pléna, apelovat na nositele problému…

Snažíme se sice o situaci zjistit více, ale zatím se nám dostávají spíše kusé informace. Jedna potvrzuje, že Salem přistupuje k projektu Operace Solidarita jako ke svému „dítěti“ a chce ho vést jinou cestou. Běloruský kamarád bojující na Ukrajině vyjadřuje ve svém Deníku extremisty (https://t.me/s/ekstremistby) podporu nástupnickým Kolektivům solidarity, i když píše: „Mám k tomu co napsat, ale už jsem ze všech těch sporů a rozkolů na místech, kde se jim dalo snadno předejít, tak unavený, že nechci nic říkat.“

Bad_immigrant vyjadřuje jednoznačnou podporu nově vzniklým Kolektivův solidarity a poukazuje na tvrzení, že mělo údajně dojít k nějaké dohodě: „Aby bylo jasno – k žádné dohodě nedošlo, dotyčný si vzal desítky tisíc eur bez jakéhokoli souhlasu kolektivu na svůj ,vlastní projekt‘.“ A jasně se vyjadřuje i k nutnosti věci řešit i v případě, že jde o lidi, kteří mají silné organizační schopnosti a stávají se veřejně známými: „Při pohledu na situaci kolem OpSolu bych chtěl znovu poukázat na to, že anarchisté by se neměli bát konfliktů a vkládat energii nejen do boje proti státu či kapitalismu, ale také proti negativním tendencím uvnitř samotného hnutí.“


Zdroje:
https://abcdd.org/2022/07/05/solidarity-collectives-update-zur-soliarbeit-fur-die-ukraine/
https://telegra.ph/Solidarity-Collectives-Statement-07-04
https://operation-solidarity.org/2022/07/06/operation-solidarity-the-end/

Související odkazy:
Rusko: Podvratné aktivity II.
Anarchisté a válka na Ukrajině
Sociální situace na Ukrajině
Válka na Ukrajině: Deset lekcí ze Sýrie
Bacha na antiimperialismus idiotů!
Chystají se popravy antifašistických „interbrigadistů“?
Ozbrojený odpor anarchistů proti Putinovi je revoluční nutností
Ukrajina znovu volá
Manifest Výboru odporu
Proč chce Finsko do NATO?
ABC Drážďany: pomoc zaslaná na Ukrajinu
Všichni jsme Ukrajinci: antifašistický vzkaz ze stínů CEE
Svoboda, rovnost, sesterství a bratrství nejsou prázdná slova
Nepovyšujme hesla nad životy lidí
Něco málo o naší četě
Na okraj jednoho prohlášení
Anarchisté a válka
Za pracující třídu… na straně Ukrajiny
Pramen: My a válka
Represe v Rusku a Bělorusku
„Díky za veškerou podporu“ (II.)
„Díky za veškerou podporu“ (I.)
Stojíme na straně demokratické společnosti!
Ukrajina: pracovní práva v době války
Z deníku extremisty
Rozhovor: Operace Solidarita na Ukrajině
„Skoro celou dobu sedíme doma, aby nám na ulici nedali povolávací rozkaz.“
Postoje k válce
A3: Nacionalismus je bratr války
Pět jmen
Shánějí se dobrovolníci na pomoc uprchlíkům v Polsku
Igor Volochov
Kyjev: Výbor pro odboj
Po boji nezůstane žádná země
Pohled z Ukrajiny a Ruska (II.)
Nebudu zabíjet své bratry!
Zima končí, přichází jaro: ruské protesty proti Putinovi a válce
Putin neprojde, Kyjev žije: co děláme na podporu Ukrajiny
Proti invazi, avšak bez pokrytectví
Nacionalismus patří na smetiště
IFA proti Putinově agresi
Ruští anarchisté o invazi na Ukrajinu
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
NE VÁLCE!
Proti anexím a imperialistické agresi
Válka a anarchisté: antiautoritářský pohled na Ukrajinu
Ukrajina mezi mlýnskými kameny


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy