Anarchistická federace

Píšou jinde

Frýdek-Místek: Anarchisté roznášeli letáky IP

Ve čtvrtek 25. listopadu uspořádala ve Frýdku-Místku místní skupina OAF osvětovou akci, jejímž cílem bylo zpropagovat materiály odborového svazu Iniciativa pracujících. Podobné přímé akce budou pokračovat. …
26.11.2021
(více na oafed.noblogs.org)

Slepá neposlušnosť

V prvej polovici marca 2020 sa fabrikami na severe Talianska prehnala …
24.11.2021
(více na bufet.karmina.red)

OSIP vyjadřuje solidaritu se stávkujícími v RUKO v Kyjově

Odborový svaz Iniciativa pracujících vyjadřuje solidaritu se stávkujícími zaměstnanci společnosti RUKO v Kyjově a odsuzuje hanebné chování vedení podniku. Nejenže má tato německá firma tu drzost připravit 57 lidí o živobytí a přestěhovat zdejší tradiční výrobu do Německa, ale ještě se nestydí nabídnout jen jeden měsíční plat odstupného nad zákonný rámec. Copak si nenahrabali z práce těchto zaměstnanců pěkný balík?! Nenažranost kapitalistů jako v tomto případě, by nám měla otevřít oči, že zájmy pracujících a vlastníků jsou protichůdné! A podle toho také jednat! Do poslední chvíle vyjednávali odboráři z firmy RUKO v Kyjově s vedením o svých požadavcích, avšak marně. Proto zaměstnanci firmy 23.listopadu 2021 ve 12 hodin zahájili časově neomezenou stávku. Zaměstnanci se shromáždili na prostranství před výrobní halou, kam je přijela podpořit i řada odborových představitelů z dalších závodů – např. Zetor Brno, SEM Drásov, Zbrojovka Uherský Brod, Commscope Brno, Ferromet, Aircraft Industries, Šroubárna Kyjov. Vyjednávání pokračují a stávka skončí podle jejich výsledků. Odboráři požadují podle odpracovaných let skromné odstupné ve výši tří, čtyř nebo pěti měsíčních platů. Kolegové a kolegyně nebojte se žádat víc, oprávněně si to zasloužíte! Ve světě zaměstnanci v podobné situaci neváhají bojovat za udržení výroby a brání přestěhování zařízení z podniku, někde dokonce převezmou správu a výrobu do vlastních rukou. Jinde založí místo toho vlastní výrobní družstvo pod kontrolou dělníků. Nevzdávejte se! Bojujte! Lepší životy dosáhneme jen vlastní činností a silou!…
24.11.2021

Toto jsou hodnoty 17. listopadu? Fotogalerie ze solidární demonstrace s uprchlíky na bělorusko-polské hranici

Zhruba 150 lidí v Praze vyjádřilo v pondělí večer solidaritu s lidmi na útěku a nesouhlas s postupem české vlády i Evropské unie.  …
23.11.2021
(více na a2larm.cz)

Polsko: Další příklad vyplacené dlužné mzdy v síti prodejen Žabka

Žel se často stává, že v mnoha malých obchodech v Polsku je notoricky porušováno pracovní právo a zaměstnanci nedostávají náležitou odměnu. Jedním z příkladů byla situace v Žabce na ul. Nowak-Jezorański ve Varšavě, kde zaměstnankyně během své práce neměla žádnou smlouvu.Držitelka franšízy jí nechtěla vyplácet celou mzdu. Síť prodejen Žabky je také v České republice, především v Praze a středních Čechách, ale i dalších regionech. Pokud má někdo ze zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců Žabky problém v podobě nevyplacené mzdy, stačí se ozvat Odborovému svazu Iniciativa pracujících. Příklad polských odborů Związku Syndykalistów Polski ukazuje, že ve spojení s odbory jako ty naše lze docílit splnění požadavků zaměstnanců a vyplacení dlužných mezd.Stav, že zaměstnanci prodejen nemají řádnou smlouvu a nevyplácí se jim plná výše platu je nezákonnou běžnou praxí v Polsku. Zaměstnanci nedostávají smlouvu před nástupem do práce nebo bezprostředně po nástupu do práce, ale po skončení práce nebo při výplatě. Tato výplata je často výrazně snížena ze slíbené sazby. Nepoctiví zaměstnavatelé tohoto typu nevedou evidenci pracovní doby a buď tvrdí, že zaměstnanec neodpracoval tolik hodin, kolik skutečně odpracoval, nebo vymýšlejí různé srážky na snížení výše mzdy.Stalo se také v prodejně Žabky na ul. Nowak-Jeziorański ve Varšavě: Před zahájením prací nebyla podepsána žádná smlouva. Zaměstnanec dostal po dokončení práce pouze jeden dokument (který se jmenoval „smlouva“). Smlouva neobsahovala žádné prvky odměny. Nebyla zaznamenána pracovní doba. Na tzv. „mandátní smlouvě“ nebyly uvedeny žádné informace o pracovní době nebo sazbě. Šéfka uvedla, že prováděla „srážky ze mzdy“ z různých důvodů. Každá srážka však musí být doložena a informace o případných srážkách musí být uvedena v pracovním řádu a v případě uplatnění srážek musí být zaměstnanec písemně informován a příslušný dokument musí podepsat.Přišli jsme se skupinou lidí Związku Syndykalistów Polski do Žabky spolu s okradeným zaměstnancem. Měli jsme se sebou dopis požadující zaplacení dlužné odměny. Našli jsme tam matku majitele, která přímo uvedla, že není nic špatného na tom, že by mzda nebyla vyplacena v plné výši, pokud by se zaměstnavateli způsob práce zaměstnance nelíbil. Šéfka neviděla nic špatného na tom, že se neplatí daně, že není pracovní doba atd. Když přišla prodavačka, začala vyprávět podobné příběhy. Slyšeli jsme výroky typu: “Nemusíme dokazovat, kolik času odpracovala, to musí doložit zaměstnankyně.” Držitele franšízy Žabka jsme tedy upozornili, že porušuje zákon a že je povinností zaměstnavatele vést správnou evidenci pracovní doby. Také jsme oznámili, že se vrátíme v podobě demonstrace. Když jsme byli na autobusové zastávce, volala majitelka Žabky, že chce zaplatit.Zaměstnanec byl spokojen, což není překvapivé, protože mnoho zaměstnanců si nemůže dovolit být okrádán o platy. Neakceptujeme krádeže mzdy! Máš-li problém v práci ozvi se Odborovému svazu Iniciativa pracujících.…
23.11.2021

Postanarchizmus v kocke

Počas niekoľkých posledných rokov sme boli svedkami rastúceho záujmu o to, čo niektorí začali nazývať postanarchizmom. Pretože sa tento pojem používa ako označenie veľmi rôznorodého myšlienkového smeru a nesie so sebou nejasné indikácie, je aj vnútri hnutia viac ako často používaný s veľkou dávakou znechutenia. …
22.11.2021
(více na zdola.org)

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd 2021 v 17 krajinách

Tohtoročný „Týždeň“ sprevádzali aktivity v najmenej 17 krajinách sveta. Organizácie združené v Medzinárodnej asociácii pracujúcich (MAP) informovali o Týždni rôznymi spôsobmi - niektoré uskutočnili akcie v uliciach, iné mobilizovali a pripravovali sa na spory, ďalšie sa delili o skúsenosti zo svojich sporov a niektoré zverejnili vyhlásenie a šírili informácie. Poďme teda zhodnotiť tohtoročný Týždeň. …
22.11.2021
(více na www.priamaakcia.sk)

Polsko: Další úspěch OZZ Inicjatywa Pracownicza v zahraniční společnosti Jeremias

Odboráři z OZZ Inicjatywa pracownicza šli jako bouře – v zimě vytvořili základní organizaci, v létě vstoupili do kolektivního sporu, na podzim získali zvýšení mezd a zlepšili pracovní podmínky. Zaměstnanci firmy Jeremias byli totiž povzbuzeni úspěchem stávky v Parocu. Firma Jeremias je německý výrobce komínových systémů pro obytný, komerční a průmyslový sektor. Společnost má továrny v několika zemích, ta v Hnězdně funguje od roku 1997. Zaměstnává asi 600 lidí, ale někteří z nich jsou zaměstnáni prostřednictvím agentur zprostředkovávajících dočasnou práci. Víceměsíční smlouvy na dobu určitou jsou jen jedním z problémů zaměstnanců firmy Jeremias z Hnězdna. Zaměstnanci si také stěžovali na to, že jsou nuceni pracovat přesčas, problémy s braním dovolené, ale to, co je trápilo nejvíce, byly nízké mzdy. Stěžovali si také, že jsou pravidelně šikanováni vedením. “Na začátku letošního roku jsme neslyšeli poděkování za tvrdou práci v pandemii. Na tomto místě jsme se dozvěděli, že nedojde k žádnému nárůstu, protože ceny plechu vzrostly. A společnosti se po celou dobu dařilo skvěle. Pak jsme cítili, že hranice byly překročeny“ – říká Miłosz Krzak, rok a půl vedoucí směny v Jeremias. A v poslední době také člen výboru ZO OZZ Inicjatywa Pracownicza. Odborová organizace OZZ Inicjatywa Pracownicza působí v Jeremias od února letošního roku a byla vytvořena v reakci na katastrofální zacházení se zaměstnanci. Krzak byl jedním z jeho zakladatelů. – Nejdůležitějším bodem byl boj za respekt k zaměstnancům a zvyšování platů. Společnost učinila mnoho lidí závislými na sobě navzájem, protože s nízkými platy nabízela také přesčasy, na kterých jste si mohli vydělat peníze navíc, takže by to stačilo na víc než na účty – vysvětluje. Toto je první vztah, který vznikl v Jeremiásovi. Odboráři předložili své požadavky vedení, ale několik měsíců rozhovorů nepřineslo žádné výsledky. “Nepodařilo se nám přesvědčit představenstvo, že lidé jsou důležití a že si zaslouží respekt a volební právo. Pod rouškou pozorného naslouchání jsme byli neustále ignorováni – říká Krzak. Všechno se změnilo ve vyčkávání. V srpnu 2021, v Trzemesně, 20 km vzdáleného, zaměstnanci Paroc, výrobce minerální vlny, vstoupili do stávky. Asi 800 zaměstnanců opustilo své pozice na týden. Teprve poté vedení společnosti souhlasilo s tím, že splní požadavky protestujících. V důsledku ročního kolektivního sporu, který skončil generální stávkou, získali dělníci mimo jiného zvýšení platů, příspěvek na stáž a snížení zaměstnanosti na základě podřadných smluv. “Zaměstnanci soukromé společnosti nám ukázali, že je možné postavit se proti vedení společností a účinně si nárokovat své vlastní. To nám dodálo energii a přimělo nás uvědomit si, že pokud to bude nutné, zastavíme také továrnu. To pravděpodobně také upozornilo zaměstnavatele, že hrozba stávky není blafem – hlásí Miłosz Krzak. Odboráři, takto povzbuzeni, vstoupili do kolektivního sporu se zaměstnavatelem. V první řadě požadovali 20% navýšení mzdy pro všechny zaměstnance. “Zaměstnanci, kteří vydělávají 3200 zlotých hrubého, se sotva setkávají. Existují také lépe placená pracovní místa, ale většina zaměstnanců vydělává nejnižší sazbu. A to oni jsou nejvíce postiženi rostoucí inflací – vysvětluje Krzak. Druhý požadavek se týkal situace zaměstnanců zaměstnaných agenturou práce, kteří tvoří téměř polovinu osazenstva. Zkušební smlouvy obnovené smlouvami na dobu určitou byly doprovázeny nedostatkem jasných kritérií pro přechod na přímé zaměstnání na dobu neurčitou. Krzak: – Rekordmanka pracovala 18 měsíců, jen aby na konci zjistila, že pro tuto práci není vhodná. Zaměstnanci také požadovali příspěvky na stáž za roky služby a zkrácení doby vypořádání přesčasů, které společnost stanovila na 12 měsíců. V Jeremiasu kolektivní spor neskončil stávkou, protože odboráři vycházeli s vedením během fáze vyjednávání. Konečnou dohodu o ukončení sporu podepsaly strany 12. listopadu 2021. Jaká jsou jeho ustanovení? Odborářům se podařilo získat zvýšení, jehož výše bude záviset na aktuální mzdě. Nejvíce dostanou lidé s nejnižšími příjmy, tedy asi 500 PLN hrubého. Během jednání jsme se sešli všichni zaměstnanci a dohodli jsme se na zvýšení o několik procent. V této situaci jsme se snažili provést tuto změnu co nejspravidlivěji, což s takovým počtem lidí není snadné. Ale pokud každý opustí část své energie, zdraví a života v práci, snažili jsme se zmenšit rozdíl mezi nejlepšími a nejnižšími příjmy – říká Krzak. Při výpočtu nového platu bude zaměstnavatel také brát v úvahu délku služby, takže nebude existovat žádný samostatný příspěvek na stáž. Podle ujednání obdrží lidé pracující na dobu určitou pracovní smlouvu maximálně po 12 měsících. Ti nejlepší se s tím budou moci spolehnout po půl roce. Nebylo možné zkrátit roční účetní období přesčasů, ale místo toho má zaměstnavatel poskytnout větší flexibilitu při poskytování dovolené. “Na začátku roku jsme ve firmě neměli žádné vztahy a nyní podepisujeme konec kolektivního sporu se zaměstnavatelem. Udělali jsme kompromisy, ale obě strany se mohou cítit vítězně – shrnuje Miłosz Krzak. A dodává: “Jako manažer směny jsem byl také vtažen do řízení lidí se strachem. Ale s tím jsem nemohl souhlasit. Po stávce v Parocu stále více lidí přestalo souhlasit se svými nepříjemnostmi. Do značné míry to byl Paroc, kdo nás inspiroval, nyní můžeme inspirovat další zaměstnance.…
22.11.2021

Pošlete protestní dopis do muzea Vienna Secession a podpořte odboráře v jejich boji proti krádeži mezd!

Naši rakouští přátelé z Wiener ArbeiterInnen Syndikat (WAS-MAP) vedou boj proti krádeži mezd a porušování zaměstnaneckých práv v muzeu VIENNA SECESSION ve Vídni. Odborový svaz Iniciativa pracujících jejich boj plně podporuje! Na dnes svolávají protestní shromáždění před toto muzeum, aby podpořili boj jeho zaměstnanců. Také i ty v České republice můžeš jejich boj solidárně podpořit na dálku. Pošli protestní dopis na jejich e-mail a zprávou na jejich FB a instagram. Zkopíruj vzor dopisu v němčině, připiš své jméno a město a odešli. Dej nám o tom zprávu, že si tak učinil. Sdílej a pošli přátelům.  Ať žije mezinárodní solidarita mezi zaměstnanci. Odborový svaz Iniciativa pracujících.PROTESTNÍ DOPISY ROZESÍLEJTE NA TYTO KONTAKTY:facebook: @SecessionWieninstagram: @viennasecessione-mail: presse@secession.atVZOR DOPISU:Guten Tag, Ich unterstütze die Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VIENNA SECESSION und des Wiener ArbeiterInnen Syndikats, das im Namen der Beschäftigten verhandelt, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich protestiere gegen Lohndiebstahl und Verstöße gegen das Arbeitsrecht. Ich fordere die Direktion VIENNA SECESSION auf, den berechtigten Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachzukommen und schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Grüße, Petr Novák, Liberec, Tschechien …
21.11.2021

Stránkování

 
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy