Anarchistická federace

Činnost Anarchistické federace v roce 2014

Přinášíme pravidelnou výroční zprávu o aktivitách (Československé) Anarchistické federace v uplynulém roce.

V létě roku 1995 byla založena Česká anarchistická federace (ČAF), která byla o dva roky později přejmenována na Československou (ČSAF). V roce 2014 se její členové a členky dohodli na změně názvu, takže od 1. ledna 2015 mluvíme již jen o Anarchistické federaci (AF).

Tato formální změna by měla být příležitostí i k dalším změnám, mezi něž patří například prohlubování spolupráce s ostatními subjekty antiautoritářského hnutí. Pro snazší orientaci, na jakých pozicích se AF v rámci široce rozvětveného spektra anarchistických idejí a praxe pohybuje, byl zveřejněn text „Kým (ne)jsme“. V něm se AF hlásí k široce pojatému směru sociálního anarchismu, jehož cílem je zejména propagace anarchistických myšlenek a budování hnutí a struktur, které mohou být základem pro uplatňování v praxi, ať již „tady a teď“ či v revoluční perspektivě.

AF sdružuje místní skupiny a jednotlivce, pro které je platformou, díky níž mohou koordinovat své aktivity, věnovat se společným projektům, vést efektivní komunikaci či si vyměňovat zkušenosti. Postavení všech členů a členek federace je rovnocenné, neexistuje žádná forma hierarchie, veškerá rozhodnutí jsou činěna zdola se snahou o vzájemný konsenzus. Jednotlivé lokální skupiny pak rozhodují o své činnosti samostatně a informují o ní zbytek federace na sjezdech, které se konají zpravidla na jaře a na podzim. Naše organizace je součástí Internacionály anarchistických federací (IFA, http://i-f-a.org/)

Anarchistický První máj

Tradiční každoroční akcí, na níž se od svého vzniku AF podílí, je anarchistický První máj, který má zpravidla podobu pochodu Prahou pod černo-rudými prapory za skandování anarchistických hesel. Nejinak tomu bylo i v roce 2014. Demonstrace byla zorganizována pod záštitou při té příležitosti vytvořené Platformy 1. máje, do níž se zapojila i AF.

Ještě před ní ale došlo k několika vzpomínkovým aktům: položení květin u hrobu anarchistického organizátora Viléma Körbera a připomenutí kořenů Prvního máje na Střeleckém ostrově. Demonstrace se účastnilo asi 200 lidí s množstvím transparentů. Během pochodu bylo účastníkům i kolemjdoucím rozdáno na 600 kusů prvomájového speciálu anarchistického zpravodaje Zdola. Na závěr byl na Karlově náměstí přečten projev za AF, který zdůraznil potřebu budovat silné anarchistické hnutí. Na něj navázalo vystoupení anarchistického písničkáře a mezi stromy v parku byla instalována výstava o Food not Bombs (FNB). Navazující program volných diskusních fór byl kvůli počasí přesunut do klubu Pilot, kde asi padesátka lidí diskutovala o aktivitách FNB a squatingu.

První máj se ale tento rok neobešel bez provokace ze strany neonacistů, kteří uspořádali svůj mítink v Ústí nad Labem. Na toto shromáždění Dělnické strany (DSSS) dorazilo asi 120 jejích příznivců. Do protiakcí se na různých místech ve městě zapojilo minimálně 300 lidí, včetně několika členů a členek AF.

Prvni maj Praha 2014

17. listopad

Další tradiční akcí, které se anarchistické účastní, bývá kritická připomínka výročí 17. listopadu. Tentokrát jsme se zapojili do platformy Hnutí 17. listopadu, která svolala do Prahy demonstraci s mottem „Důstojnost! Bydlení! Příjem!“. Ta se za účasti asi tří stovek lidí nesla ve zcela antikapitalistickém duchu a byla tak opakem oficiálních pouťových oslav tohoto výročí. Zajímavý byl právě onen okamžik, kdy tuto pouťovou zábavu protínal pochod skandující hesla o právu na bydlení. Během pochodu zaznělo několik proslovů na téma moci bank, spekulací s nemovitostmi, policejní ochrany spekulantů, církevních restitucí, novodobé normalizace a potřebě postavit se jí.

Anarchistická federace u této příležitosti vydala „sametový speciál“ anarchistického zpravodaje Zdola, který pak byl rozdáván kolemjdoucím. V Plzni místní anarchisté vyvěsili v tuto dobu dvacetimetrový transparent vedoucí k zamyšlení nad životem v kapitalismu.

Anarchisticky 17.listopad 2014

Proti volbám

V roce 2014 jsme měli před sebou dvoje volby. Ty první se konaly v květnu a vzešli z nich za účasti 18 % obyvatel poslanci za ČR do Evropského parlamentu. V několika městech došlo k úpravám předvolební propagandy, která se převážně nesla v duchu povrchního nacionalismu. Šedé zdi byly přesprejovány několika slogany odhalujícími roli EU při určování politické agendy. Vedle toho docházelo k výlepu tematického čísla nástěnných novin A3. Do protivolebních aktivit se zapojili anarchisté a anarchistky v Litomyšli, Chocni, Vysokém Mýtě, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Hradci Králové, Praze, Krupce, Teplicích, Ústí nad Labem a Liberci.

Na říjen byly přichystány volby do místních zastupitelstev a části senátu. Anarchistická federace společně s VAP vydala výzvu „Nevolte nikoho!“ k bojkotu voleb a tradičním protivolebním akcím zaměřeným především na předvolební propagandu politických stran. K tomuto účelu připravila také několik protivolebních plakátů a vydala osmé číslo anarchistického zpravodaje Zdola na téma „komunální politika“. Přelepování, ničení a úprava předvolební propagandy či vylepování tematického čísla nástěnných novin A3 proběhlo mj. v Praze, Brně, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Ostravě či na Nymbursku. Volební účast dosáhla pouhých 44,5 % a v komunálních volbách vítězila zejména různá „nezávislá sdružení“. K bojkotu voleb vedla většinu obyvatel hlavně arogance politiků a absence alternativ.

Volby 2014 - Chocen

Proti rasismu

I když anticiganistické postoje ve společnosti nadále přetrvávají v míře více než vrchovaté, obešel se rok 2014 alespoň bez větších rasistických akcí a pokusů o pogromy. I tak se konalo několik xenofobních akcí, na něž se snažili antirasisté v daných místech reagovat, a to včetně místních aktivistů AF.

1. března se neonacisté v Plzni při svém tragikomickém pochodu opět setkali s hlasitým odmítnutím. Asi 80 pochodujících nácků přišlo v rámci „Happeningu za společnost bez předsudků“ vypískat na 200 lidí. Ve stejný den si dali náckové sraz i v Ostravě, kde se jich však sešel jen nepatrný hlouček, zatímco na protiakci dorazilo několik desítek Romů a protirasistických aktivistů. Protirasistická demonstrace provázela 7. června také sraz nácků v Budišově nad Budišovkou. I té se účastnili někteří z nás.

Podpořili jsme demonstraci proti rasismu, kterou svolali někteří Romové v Ostravě 6. prosince. Konala se i přes snahy úřadů a romských podnikatelů, kteří spolupracují s radnicí a těží z chudoby druhých, o její neuskutečnění. Pochodu desítek lidí nezabránilo ani srocení několika neonacistických delikventů. Na akci navázal romský kongres, jehož jsme se se zájmem účastnili coby pozorovatelé.

Několik měsíců předtím, konkrétně 2. srpna, se někteří z nás účastnili na ostravském Přednádraží setkání lidí, kteří jsou přesvědčeni, že bydlení není privilegium, ale univerzální právo. Šlo o diskusní akci po dvou letech od vystěhování chudých, především romských, rodin ze zdejších domů. Akci navštívilo asi 300 lidí.

V prosinci vydalo Nakladatelství AF společně s Antifašistickou akcí (AFA) knihu Paula Polanského, Tábor smrti Lety. Vyšetřování začíná (1992–1995). Představuje historii Čechů, kteří byli aktivními vykonavateli mašinerie holocaustu, i těch, kteří 50 let od konce války vynaložili velké úsilí, aby historie Letů zůstala němá. Veškerý výtěžek z prodeje knihy je věnován na kampaň za zrušení vepřína, stojícího dnes na místě bývalého tábora smrti.

1.brezen 2014 - Ostrava

Proti militarismu

V březnu jsme si vydáním nástěnných novin A3 s článkem „15 let v NATO – smrt je naším řemeslem“ připomněli 15. výročí vstupu ČR do NATO. V Hradci Králové při této příležitosti znovu zahájila činnost místní skupina FNB. Do kampaně proti NATO se zapojila svou letákovou akcí v Praze skupina VAP. Další akce upozorňující na pochybnou podstatu NATO proběhly v České Třebové, Pardubicích, Nymburce a Ústí nad Labem.

V průběhu léta jsme se vyslovovali proti masakru v Gaze vyvěšením transparentů, výlepem tematického čísla nástěnných novin A3 či účastí v protestech pořádaných International Solidarity Movement (ISM).

Na našem webu jsme často informovali o dění na Ukrajině z anarchistické perspektivy a o tamní vlně odpíračství. Problematice války jsme pak věnovali téma časopisu Existence č. 4/2014, a to jak z anarchistických pozic a obecného pohledu, tak v konkrétních projevech (NATO, Ukrajina, Libye, Palestina). 27. října proběhl v infocentru Salé „Existenční večírek“ s diskusí o válce a militarismu a možných způsobech odporu. Nejvíce se však mluvilo o bojích v Rojavě.

Opakovaně jsme se postavili na podporu bojovníků a bojovnic bránících na severu Sýrie svou rodící se autonomii proti útokům Islámského státu, a to při demonstracích 12. října a 1. listopadu v Praze.

Demonstrace - Kobane

Na podporu squatingu

Zejména pražská skupina AF se přidala k protestům, které následovaly po policejní evikci squatu v Neklanově ulici v Praze, k níž došlo 7. února, a zaměřily se na roli policie coby ochranky spekulantů a na podporu aktivistů stíhaných v souvislosti s evikcí.

Účastnili jsme se také některých dalších akcí na podporu squatingu, například červnové „Bitvy o Miladu“, happeningu připomínajícího páté výročí násilné evikce squatu Milada v pražské Tróji. Místní skupina v Pardubicích vyjádřila v červenci transparentem solidaritu vídeňskému squatu Pizzeria Anarchia.

Od 29. 11. do 9. 12. ožil prostor bývalé plicní kliniky v Praze na Žižkově. Byla snaha zde realizovat projekt autonomního sociálního centra, což překazila policie. Projekt získal nečekaně rozsáhlou podporu, do níž se zapojila i Anarchistická federace při demonstraci 13. prosince či při dalších příležitostech, jako byl kupříkladu decentralizovaný akční „Den prázdných domů“.

Podpora Kliniky v Plzni

Pietní akce

Od vraždy antifašistického skinheada Honzy Kučery, k níž došlo 20. ledna 2008, si každý rok v lednu připomínají antifašisté a antifašistky jeho památku. Na několika akcích při této příležitosti již tradičně participovali členové a členky ČSAF.

17. června jsme si v Praze u chrámu sv. Cyrila a Metoděje společně s dalšími antifašisty připomněli výročí posledního boje výsadkářů, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.

Pieta za Kuceru - Caslav, 2014

Bakunin 2014

V souvislosti s mezinárodní výzvou Francouzské anarchistické federace z listopadu 2013 ke konání akcí u příležitosti dvoustého výročí narození Michaila Alexandroviče Bakunina v květnu 2014 připravila AF v průběhu roku několik textů a aktivit. Bakuninovi bylo například věnováno téma čísla 2/2014 anarchistické revue Existence. Nedlouho po jeho vydání se na dané téma konal v pražském infocentru Salé diskusní „Existenční večírek“.

Celoročně vycházel na webu federace dvanáctidílný seriál věnovaný M. Bakuninovi (odkazy na všechny díly najdete na konci posledního z nich).

Ve spolupráci nakladatelství AF a nakladatelství Herrmann a synové vyšel v prosinci 2014 nový český překlad Bakuninových textů, známých pod názvem Bůh a stát. Kniha byla určena jak pro oficiální distribuci, tak pro šíření v rámci antiautoritářského hnutí.

Pro akce, jichž se federace během roku 2014 účastnila (anarchistický bookfair, hudební festivaly, koncerty, diskusní setkání apod.), nabízela linoryty, trička a další výtvarné materiály s motivy Michaila Bakunina. Na hudebním DIY festivalu Play fast or don’t byl už tradičně otevřen Bufet u Bakunina s veganským občerstvením.

Bakunin

Anarchistický černý kříž

AF nadále úzce spolupracovala s Anarchistickým černým křížem (ABC). Naše aktivity se zaměřily zejména na podporu anarchistů stíhaných v Bělorusku. Ve spolupráci s ABC jsme o nich vydali brožuru Příběhy vězněných anarchistů. Výtěžek z jejího prodeje putoval na jejich podporu a nutno dodat, že náklady na její pořízení se vrátily ihned první den, kdy byla představena na koncertech v Praze a České Třebové. Ve spolupráci s Antifašistickou akcí jsme pak v dubnu vydali vězeňský deník běloruského anarchisty Igora Oliněviče Jedu do Magadanu. I tato publikace byla benefiční. O historii a současnosti anarchistického hnutí v Bělorusku jsme pak obsáhle informovali v Existenci č. 2/2014 a v květnu jsme iniciovali prohlášení antiautoritářských skupin ke konání hokejového šampionátu v Bělorusku.

V dubnu jsme se přidali na výzvu Iniciativy Ne rasismu! (INR) ke kampani na podporu antifašisty stíhaného v Rakousku v souvislosti s protestem proti buršáckému plesu. V červenci jsme se připojili ke kampani na podporu švédského antifašisty Joela Almgrena.

Na konci srpna jsme se aktivně zapojili do mezinárodního „Týdne pro anarchistické vězně“. Připravili jsme pro zájemce sérii plakátů určených k výlepu (jeden byl věnován vězněným běloruským anarchistům). Vedle lepení se vyvěšovaly transparenty či pořádala promítání, a to např. V Praze, Opavě, Ostravě, Hradci Králové, Javornici, Rokytnici v Orlických horách, Jaroslavi, Pardubicích, Ústí nad Orlicí nebo Jičíně.

Anarchistický černý kříž se vedle svého webu anarchistblackcross.cz prezentuje také v pravidelné rubrice v časopisu Existence.

Svobodu pro Josefa

Nakladatelství

Podobně jako v předchozím roce se v dubnu v Praze konal Anarchistický knižní veletrh, kde se mimo jiné prezentovalo i naše nakladatelství. Během této (doufejme, že již tradiční) akce jsme nově představili knihy Jedu do Magadanu a Anarchistická publicistika 1990–2013, která mapuje anarchistické časopisy, ziny, brožury a knihy vydané novodobým anarchistickým hnutím v Česku. Druhý ročník pražského bookfairu, který provázel i bohatý program zejména v podobě přednášek, navštívilo na 400 lidí a o nové publikace byl potěšující zájem.

Anarchistická revue Existence vycházela s čtvrtletní pravidelností a její jednotlivá čísla byla věnována tématům „Budoucnost internetu“, „Bakunin 2014“, „Pléna, fóra, asambley…“ a „Válka“. S novým ročníkem Existence jsme začali s pořádáním „Existenčních večírků“ v pražském infoshopu Salé. Tyto akce, které se skládají ze společné večeře a následné diskuse nad tématem vydaného čísla a potřebami anarchistické publicistiky, proběhly v lednu, dubnu a říjnu.

V roce 2014 se podařilo vydat jediné (v pořadí sedmé) číslo „dětského“ časopisu Klíčení. Na jeho vydání navázala 17. února výtvarná dílna zaměřená na linoryt a jeho využití při potisku triček a nášivek. Další dílna Klíčení se konala v rámci dětského koutku na Anarchistickém festivalu knihy.

Vydali jsme jedno (osmé) číslo anarchistického zpravodaje Zdola zaměřené na komunální politiku a dvě jeho zvláštní čísla u příležitosti demonstrací na 1. máje a 17. listopadu.

Každý měsíc se na webu federace objevovalo ke stažení nové číslo nástěnných novin A3 na různá témata (konzum, spekulace s nemovitostmi, NATO, svátek práce, EU, TTIP, koncentrační tábor v Letech, masakr v Gaze, církevní restituce, kriminalizace chudoby, novodobá normalizace, policie ve službách kapitálu).

K vydání byla připravena již zmíněná kniha Bůh a stát a z regionálních listů, které vydávají místní skupiny federace, vyšlo v roce 2014 pouze jedno (v pořadí sedmé) číslo středočeského anarchistického zpravodaje Kontrast.

Vedle zaběhnuté distribuce našich tiskovin jsme měli možnost prezentovat je i na různých místech. Na festivalu Jeden svět v Plzni jsme představili u příležitosti promítání filmu o masakru stávkujících horníků v Jihoafrické republice brožuru Marikanský masakr. Koncem března jsme se účastnili semináře „Anarchismus v proměnách 20. století“, který pořádalo oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu Akademie věd ČR, a představili zde koncept knihy Anarchistická publicistika 1990–2013. V listopadu jsme se v Praze účastnili s naší nabídkou nultého ročníku Festivalu malých kulturních periodik.


Anarchisticka publicistika 1990-2013

Ostatní

19. března rozdávali v Hradci Králové členové místní skupiny letáky vyjadřující nevoli nad pokryteckým pozváním kardinála Duky na premiéru dokumentárního filmu o pomoci slovenským Romům. Podobně protestovali 27. října proti vystoupení Daniela Landy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

I když jsme především sociální anarchisté, nemalá část z nás podporuje i akce za práva zvířat a propagaci vegetariánství a veganství. Aktivně se podílela místní skupina například na poděbradských veganských rautech, které se konaly v únoru a v listopadu, či ta pražská na srpnových Veganských hodech.

4. června do Olomouce zavítal světoznámý filozof, lingvista a anarchista Noam Chomsky. Místní skupina AF toho využila k propagaci anarchistických myšlenek. V březnu a prosinci spolupořádala další z řady hudebních akcí pod hlavičkou „Rap bez servítek“.

Někteří z nás se aktivně zapojili do přípravy a realizace již desátého letního anarchistického tábora, plného množství aktivit zaměřených zejména na jeho dětské účastníky.

Spolu s dalšími anarchisty a anarchistkami jsme podpořili 16. srpna tradiční LGBT festival Prague Pride a byli připraveni čelit případným útokům neonacistů a náboženských fanatiků. V sobotu 27. září jsme se v Praze zapojili do dalšího ročníku DIY karnevalu, který měl tentokrát motto „Recykluj, nebo chcípni“.

Některé skupiny AF se přidávaly k bojům, vedeným v jejich lokalitách, například v Nymburce se členové federace zapojili do protestů kvůli chemickému znečištění ze zinkovny AZOS. V Praze zase podporovali přímé akce pořádané mosteckou a pražskou solidární sítí s požadavkem na vyplacení dlužných mezd bývalým zaměstnancům restaurace Řízkárna.

Většina anarchistů a anarchistek sdružených ve federaci se zpravidla věnuje buď aktivitám v rámci lokálních skupin, nebo je zapojena do projektů v rámci širšího antiautoritářského hnutí a spolupracuje na aktivitách jiných skupin, jako jsou například kolektivy Food not Bombs (FNB), volná komunita VAP, Antifašistická akce (AFA), Iniciativa Ne rasismu (INR) či Asociace Alerta. Nezáleží nám na tom, kdo je pod konkrétní aktivitou podepsaný, nýbrž na jejím obsahu, cíli a dopadu. Takto se někteří z nás podílí na organizaci benefičních koncertů, bezpeněžních zón, vydávání jídla potřebným atd.

Welcome Noam Chomsky

Leták „Činnost ČSAF v roce 2014“ ke stažení [ZDE].

Přehled činnosti ČSAF v předešlých letech
Činnost ČSAF v roce 2013
Činnost ČSAF v roce 2012
Činnost ČSAF v roce 2011
Činnost ČSAF v roce 2010
Činnost ČSAF v roce 2009
Činnost ČSAF v roce 2008
Činnost ČSAF v roce 2002


Verze pro tisk 8.1.2015 Anarchistická federace
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

7. narozeniny Salé

1. 3. 2019, Praha

Oslava samosprávného prostoru na Žižkově. …(více)

Benefice na azyl pro zvířata

9. 3. 2019, Praha

Pouštěčka desek a vegetariánské občerstvení …(více)

Benefice na azylový ranč

16. 3. 2019, Frýdek-Místek

Punkový koncert na podporu zvířat z azylového ranče Valkýra …(více)

Spring Zine Party vol. II

4. 5. 2019, Praha

DIY zine fest / bands / vgn food / bar / skate / čítárna …(více)