Anarchistická federace

Výprava za život

Stručné ohlédnutí za návštěvou zapatistek a zapatistů v Česku.

plakát

Mayští vzbouřenci známí jako zapatisté dorazili na evropskou půdu – a to v rámci jejich celosvětové „Výpravy za život“, klíčové to události dekolonizace. Přesně po 500 letech od „dobytí“ Mexika Hernánem Cortésem přijeli s třaskavě jasnou zprávou: „Nedobyli jste nás. Stále vzdorujeme a bouříme se.“ – V jejich případě v podobě unikátního politického projektu autonomie, jejž u hranic s Guatemalou v jihomexickém státě Chiapas kultivují již od roku 1994. Zapatistky a zapatisté ale nepřijíždí do Evropy kázat, obviňovat či odpouštět, nýbrž naslouchat, diskutovat a zdola a zleva „hledat to, co nás dělá rovnými“ v čase bezprecedentní klimatické krize.

V rámci zapatistické „Výpravy za život“ se vydala po zdolání byrokratických překážek do Evropy další skupina zapatistů a zapatistek nazvaná La Extemporánea (Nepatřičná). Dvěma lety přiletěla 14. září přes Madrid do Vídně. Dne 22. září se zapatisté a zapatistky rozdělili na jednotlivé delegace a vyrazili různými směry po Evropě. Jedna z nich si udělala víkendovou zastávku v Bratislavě, aby se v pondělí 27. září rozdělila na další dvě menší. Jedna se vydala směr Brno, navštívila mimo jiné ekologickou farmu a nechybělo ani večerní posezení u ohně. Druhá, složená ze zapatistických žen, se představila večer v Praze, kde se v přeplněné přednáškové místnosti Prostoru39 konala diskuse „Lekce z revoluce: Chiapas a Rojava“ (více v samostatné reportáži).

V úterý 28. září se obě skupiny delegace znovu spojily, aby se mohly zúčastnit v opět zaplněném pražském klubu Underdogs’ debaty nazvané „Zapatistickým pohledem“. Ta se věnovala otázkám, jak se daří zapatistickému projektu, jakým výzvám a hrozbám čelí, jak rozumět dekolonizaci, jak se společně dostat z klimatické nouze a nesklouznout přitom do nových forem kolonialismu nebo co dnes znamená být solidární na obousměrné ose Česko–Chiapas. Po diskusi zahrála kapela Cumbia Cooperativa.

Další den, ve středu 29. září se konala v pražském studiu ALTA debata pod názvem „Feministická zastávka v Praze“, kde se mluvilo zejména o ženské emancipaci ve spojení se zapatistickým povstáním.

Na čtvrtek 30. září byla připravena neformální skupinová diskuse v rámci D-Zóny, která byla bez českého překladu, pouze s anglickým. Moc se neavizovala vzhledem k omezenému prostoru v kampusu Hybernská. Nakonec se ale podařilo sehnat větší místnost, a tudíž mohlo dorazit i více návštěvníků, kteří si mohli se zapatisty a zapatistkami sednout v jednom kruhu.

Víkendový program pak byl čistě neveřejný, z větší části odpočinkový a odehrával se na jednom statku v severních Čechách. Sešlo se tu na šest desítek aktivistů a aktivistek, kteří sdíleli se zapatistickou delegací své zkušenosti z různých bojů. Neformálnost setkání podtrhovalo společné stravování, sezení u ohně, komentované procházky. Na statku se konal sítotiskový workshop, iniciativa Limity jsme my představila svou činnost atp. Všichni zúčastnění si pochvalovali úžasnou atmosféru onoho víkendu, a vlastně celé návštěvy zapatistů a zapatistek v Česku.

Účelem Výpravy za život je především poznat zdola vycházející boje na evropském kontinentě a vzájemně sdílet své zkušenosti. Zapatisté a zapatistky se tak během své cesty nijak nesnaží vyhledávat zájem médií, pro něž by zjevně byli spíš exotickou atrakcí než někým, kdo má co sdělit a sdílet. Výjimkou jsou jen nemainstreamová média, která nejsou součástí budování neoliberálního obrazu světa. A tak kulturní čtrnáctideník A2 přinesl ve svém 21. letošním čísle nezvyklý rozhovor, jenž můžeme jen doporučit, se zapatistickou delegací, která navštívila Česko.

Praha, 27. září

Praha, 28. září

Praha, 30. září

Související odkazy:
Chiapas v české kotlině
Pomalu, ale kupředu
Chronologie zapatistického hnutí
Všechno je možné
Proč pořád ještě milujeme zapatisty
Solidarita se zapatistickými komunitami
Zapatistické povstání
„Výprava za život“ v Praze
Chiapas na pokraji občanské války
La Extemporánea v Evropě
Zapatisté na cestě do Evropy
Pusťte Zapatisty do Francie!
Létání je další způsob chůze
Pasy pro zapatisty a zapatistky!
La Montaña už kotví u Azorských ostrovů
Očekáváme vás
Výprava Ixchel
Příprava na plavbu do Evropy
Zapatistická autonomie
První část: Deklarace… za život
Existence č. 1/2019: Zapatistické povstání


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy