Anarchistická federace

Chiapas na pokraji občanské války

Prohlášení Tajného domorodého revolučního výboru – velitelství Zapatovy armády národního osvobození (CRI-CG EZLN).

...

Mexiko.
19. září 2021

Mexickému lidu.
Lidu celého světa.
Národní a mezinárodní Sextě[l].
Evropě zdola a vlevo.

Za prvé. V době, kdy se zapatistická výsadková jednotka („La Extemporánea“) nacházela v Ciudad de México, 11. září 2021 v ranních hodinách, unesli členové ORCAO, paramilitární organizace ve službách vlády státu Chiapas, soudruhy Sebastíana Nuñeze a Joseho Antonia Sancheze Juareze, členy Rady Dobré vlády v Patria Nueva v Chiapasu.

ORCAO je politicko-vojenská organizace paramilitárního střihu[2]. Její členové tvoří jednotky, nosí uniformy a používají zbraně a munici zakoupenou za peníze ze sociálních programů. Část peněz si nechávají a ze zbytku uplácejí úředníky, aby zveřejňovali, že cíle rozvojových programů jsou naplňovány. Zbraněmi nakoupenými za tyto peníze každou noc střílí na zapatistickou komunitu Moisés y Gandhi.

EZLN trpělivě vyčkávala, dokud nevyčerpala všechny možné prostředky řešení. Zatímco chiapaská vláda sabotovala a ztěžovala možnosti osvobození, byly to lidskoprávní organizace a progresivní část katolické církve, které správně odhadly, kam až by situace mohla zajít.

Za druhé. Našim soudruhům byla odejmuta svoboda na 8 dní, osvobozeni byli dnes, 19. září 2021 díky zásahu farářů ze San Cristóbal de las Casas a z Oxchuc, kteří patří k sancristobalské diecézi. Soudruhům byly zabaveny vysílačky a šest tisíc pesos v hotovosti, které patří Radě Dobré vlády.

Za třetí. Únos je zločin trestaný nejen podle zákonů zlé vlády, ale také podle zákonů zapatistických. Zatímco vláda Chiapasu tyto zločiny kryje, povzbuzuje je a nedělá proti nim nic, EZLN podnikla nutné kroky k osvobození unesených a zadržení a postižení odpovědných.

Za čtvté. Konflikt nedospěl až k tragédii díky intervenci zmíněných kněží, organizací bránících lidská práva, demonstracím a veřejnému odsouzení, ke kterým došlo v Mexiku a především v Evropě.[3]

Za páté. „Vláda“ Rutilia Escandóna dělá všechno možné pro to, aby destabilizovala jihovýchodní mexický stát Chiapas: Násilně utlačuje venkovské normalistas.[4]

Sabotuje dohody mezi demokratickým sborem učitelů a federální vládou a nutí tak učitele k radikálním formám mobilizace a vyžadování dodržení dohod.

Její spojenectví s narkomafií způsobuje, že jsou domorodé komunity nuceny zakládat domobrany, protože vláda nedělá nic, aby ochránila život, svobodu a majetek svých obyvatel. Chiapaská vláda nejenže kryje narkotrafikanty, ale navíc podněcuje, propaguje a financuje paramilitární skupiny, jako jsou ty, které opakovaně útočí na komunity v Aldamě a v Santa Marthě.

Uplatňuje politiku záměrně pomalého, chaotického očkování, která se setkává s nesouhlasem mezi lidmi na venkově. Nebude trvat dlouho, než jejich hněv exploduje. Počty zemřelých na covid v jednotlivých komunitách zatím rostou, aniž by byly brány v potaz.

Úředníci této vlády zatím ze státního rozpočtu kradou co můžou. Možná se tak už připravují na kolaps federální vlády nebo sází na blížící se výměnu stran u moci.

Nedávno se pokusila sabotovat odjezd zapatistické delegace, která byla součástí „Výpravy za život“, když nařídila svému paralimitárnímu komandu ORCAO unést naše soudruhy. Cílem tohoto zločinu, který nechala nepotrestaný, bylo vyprovokovat reakci EZLN a destabilizovat tak stát, jehož osud visí na vlásku.

Za šesté. Pokud má Partido Verde Ecologista de México[5] v úmyslu způsobit problém, který bude mít mezinárodní dopady, a tím destabilizovat vládnoucí režim, měli by podnítit referendum o odebrání mandátu současnému prezidentovi.

PVEM je jedním ze jmen, pod kterým se v této zemi skrývá starý PRIismus.[6] Někdy je to PAN[7], někdy PRD[8], nyní je to PVEM špatně převlečená za stranu národní obnovy. Jsou to ti stejní zločinci jako dříve, jen nyní patří k chybně nazývanému „opozičnímu“ hnutí nebo „páté koloně“ 4T.[9]

Odpovědnost nesou Rutilio Escandón a Victoria Cecilia Flores Pérez.

Pokud to, o co vám jde, je svrhnout současnou federální vládu nebo jí způsobit potíže jako odvetu za vyšetřování, které proti vám vede, nebo pokud hrajete za jednu z frakcí, které soutěží o postup k moci v roce 2024, využijte legálních cest, které máte k dispozici a přestaňte si zahrávat se životy, svobodou a majetkem chiapaských obyvatel. Volte a vyzývejte ostatní, ať hlasují pro odvolání. Přestaňte si hrát s ohněm, protože se spálíte.

Za sedmé. Vyzýváme Evropu zdola a vlevo a národní i mezinárodní Sextu, aby demonstrovaly před mexickými ambasádami, konzuláty a budovami vlády státu Chiapas s požadavkem, aby jejich představitelé zanechali provokací a opustili kult smrti, který uctívají. Nechť tak učiní v pátek 24. září roku 2021.

V reakci na jednání či neaktivitu státních a federálních autorit v souvislosti se současným zločinem i těmi předchozími přijmeme odpovídající opatření, aby se zločincům z ORCAO a úředníkům, kteří jim šéfují, dostalo spravedlnosti.

To je vše. Při dalším podnětu už nebude prohlášení. Tedy, už to nebudou slova, ale činy.

Z hor jihovýchodnícho Mexika.

Jménem CRI-CG EZLN.
Subcomandante Insurgente Galeano.
Mexiko, 19. září 2021.


Poznámky:
[1] Jako „Sexta“ jsou označováni všichni (jednotlivci, organizace, kolektivy, hnutí…), kdo se hlásí k tzv. Šesté deklaraci z Lakandonské Džungle vydané zapatisty v roce 2005. Česky vyšla v časopise A-Kontra, v roce 2019 pak jako samostatná publikace.
[2] O ORCAO se psalo např. v článku Hořící Chiapas z října 2020.
[3] Solidární akce probíhaly po celé Evropě pod heslem #AparicionConVidaZapatistas.
[4] Normalistas – studenti venkovských escuelas normales, tedy škol se zaměřením na pedagogické vzdělávání.
[5] Mexická ekologická strana zelených, PVEM
[6] Partido Revolucionario Institucional (Institucionální revoluční strana, PRI) byla u moci v průběhu velké části 20. století. PRIismus je v Mexiku synonymem starých pořádků.
[7] Partido Acción Nacional – Strana národní akce
[8] Partido de la Revolución Democrática – Strana demokratické revoluce
[9] Čtvrtá transformace (4T) je pojem pocházející z kampaně současného prezidenta Manuela Lópeze Obradora (AMLO), ve které sliboval zásadní proměnu mexické společnosti, podobně důležitou jako válka za nezávislost Mexika (1810-1821), válka o reformu (1858-1861) a Mexická revoluce (1910-1917).

Zdroj:
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-de-la-guerra-civil/
přeložil kolektiv Black Seeds

Související odkazy:
La Extemporánea v Evropě
Zapatisté na cestě do Evropy
Pusťte Zapatisty do Francie!
Létání je další způsob chůze
Pasy pro zapatisty a zapatistky!
La Montaña už kotví u Azorských ostrovů
Očekáváme vás
Výprava Ixchel
Příprava na plavbu do Evropy
Zapatistická autonomie
První část: Deklarace… za život
Existence č. 1/2019: Zapatistické povstání
Starý Antonio v novém hávu


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy