Anarchistická federace

Zapatisté na cestě do Evropy

Jak to aktuálně vypadá s výpravou zapatistů a zapatistek do Evropy?

Chiapas

Šestý zapatistický výbor
30. srpna 2021

Evropě zdola a vlevo,
národní a mezinárodní Sextě,[1]
organizacím, skupinám a kolektivům, které hledají pravdu a spravedlnost pro oběti násilného zmizení,[2]
sestrám a bratrům a dalším,
soudružkám a soudruhům:

Ze všeho nejdříve bychom chtěli pozdravit všechny, kteří hledají své nepřítomné, své zmizelé, a vyjádřit podporu jejich úsilí a boji, který je také, a to především, bojem za život. Není náhodou, že právě dnes přinášíme následující oznámení.

Za prvé. Po nekonečném množství zařizování, překážek a problémů oznamujeme, že zapatistická výsadková jednotka, kterou jsme pojmenovali La Extemporánea (Nepatřičná[3]), odlétá 13. září 2021 ze Ciudad de México a míří do Evropy.

Za druhé. Cílem je město Vídeň v zemi, kterou nazývají Rakousko. Cestovat budeme ve dvou skupinách.

Za třetí. První skupina odlétá z letiště v Ciudad de México 13. září 2021 ve 12.10. 14. září v 6.00 dorazí do města Madrid v zemi zvané Španělsko. Po dvou hodinách mezipřistání a přestupu bude v 8.20 pokračovat v letu a přistane 14. září v 11.05 ve Vídni v Rakousku. Druhá skupina odlétá ve stejný den, 13. září ve 20.45, a do Madridu přilétá 14. září ve 14.35. Odsud let pokračuje v 16.00 s příletem do Vídně 14. září v 19.00.

Za čtvrté. Skupinu La Extemporánea tvoří 28 týmů „Naslouchání a Slova“ (každý se skládá ze čtyř až pěti z nás), dětský tým „Hry a rošťárny“ a koordinační tým. La Extemporánea tak může najednou pokrýt 28 koutů Evropy.

Po několika dnech se ke skupině připojí delegace Kongresu domorodých národů – Domorodé správní rady a Lidové fronty na obranu vody a země. Společně s touto delegací sesterských organizací budeme pokračovat v boji započatém Skvadrou 421[4], která se právě nachází v zemi jménem Švýcarsko.

Za páté. Za pár dní upřesníme datum odchodu ze Semillero Comandanta Ramona"ke společnému setkání v caracolu Jacinto Canek v San Cristóbal de las Casas v Chiapasu.[5] Odtud se vydáme po zemi s doprovodnou karavanou do Ciudad de México, kde se až do našeho odletu ubytujeme v ulici Carmona y Valle. To jen kdyby měl někdo zájem doprovodit nás při odjezdu nebo na cestě ze San Cristóbalu do Ciudad de México.

Za šesté. Toto úsilí (na kterém se podílelo i mnoho ne-zapatistů a dokonce i někteří anti-zapatisté) věnujeme všem zmizelým, jejich rodinám, které trpí jejich nepřítomností a především všem ženám a mužům, kteří pracují na jejich nalezení a dosažení pravdy a spravedlnosti, kterou všichni potřebujeme a kterou si zasloužíme. Chceme, aby věděli, že jejich příklad, neúnavná práce a rozhodnutí se nevzdat, nezaprodat se a neustoupit jsou pro nás, zapatistický lid, lekcí v lidské důstojnosti a autentickém odhodlání k boji za život.

Během dní, které strávíme v Ciudad de México, budeme předávat listiny vzniklé dohodou zapatistických, nezapatistických a anti-zapatistických komunitních shromáždění, které se společně rozhodly podporovat boj za pravdu a spravedlnost pro oběti násilí tak, jak bylo dohodnuto během setkání první srpna letošního roku.

To je vše.

Z hor jihovýchodnícho Mexika.

Subcomandate Insurgente Moisés.
Koordinátor Výpravy za život - kapitola Evropa.
Zatím ještě Mexiko. Rok 501.

Poznámky:
[1] jako „Sexta“ jsou označováni všichni (jednotlivci, organizace, kolektivy, hnutí..), kdo se hlásí k tzv. Šesté deklaraci z Lakandonské Džungle vydané zapatisty v roce 2005. Česky vyšla v časopise A-Kontra, v roce 2019 pak jako samostatná publikace.
[2] 30. srpna, tedy den publikování tohoto prohlášení, je mezinárodním dnem násilně zmizelých. Jen od nástupu A. M. Lópeze Obradora do prezidentského úřadu v roce 2018 v Mexiku zmizelo více než 49500 lidí.
[3] Vysvětlení názvu La Extemporánea v různých jazycích zde http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/07/16/la-extemporanea-y-una-iniciativa-nacional/
[4] Delegace 4 zapatistických žen, 2 mužů a 1 další, která do Evropy připlula v červnu na plachetnici zvané La Montaña.
[5] Harmonogram přesunu zapatistické delegace je již zveřejněn zde: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/08/itinerario-de-la-extemporanea/

Související odkazy:
Pusťte Zapatisty do Francie!
Létání je další způsob chůze
Pasy pro zapatisty a zapatistky!
La Montaña už kotví u Azorských ostrovů
Očekáváme vás
Výprava Ixchel
Příprava na plavbu do Evropy
Zapatistická autonomie
První část: Deklarace… za život
Existence č. 1/2019: Zapatistické povstání
Starý Antonio v novém hávu


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)