Anarchistická federace

Očekáváme vás

Delegace zapatistů vyplula do Evropy. Ta je již netrpělivě vyhlíží.

...

V neděli 2. května vyrazila vstříc evropským břehům loď zvaná Hora (Montaña). Na její palubě se nachází zapatistická delegace, kterou tvoří 4 ženy (Lupita, Carolina, Ximena, Yuli), 2 muži (Bernal, Darío) a 1 další (Marijose). Je jakýmsi předvojem návštěvy zapatistek a zapatistů v Evropě. Posádku lodi z počátku minulého století pak tvoří čtyři námořníci (Ludwig, Edwin, Ete, Carl) a jedna námořnice (Gabriela) z Německa a Kolumbie. Připlout by měla Hora v červnu, a to k západnímu pobřeží Španělska.

Lidé, kteří na této straně oceánu bojují za důstojný život, je tu s napětím očekávají. Dali to najevo koordinovanými decentralizovanými akcemi, jejichž cílem bylo vytvořit fotografii či krátké video pod společným heslem „Výprava za život začala. Očekáváme Vás“.

Podařilo se dát dohromady desítky videí a skupinových fotografií z různých míst Evropy sdělujících mimo jiné, že zapatisté a zapatistky mají na evropském kontinentě velké množství přátel, a že i když jednotlivé kultury mohou být rozdílné, boj za důstojnost je nám všem společný.

Pozvání zapatistům odešlo také z Česka, takže je samozřejmostí, že se mezi „vítače“ zařadily i místní kolektivy, které za pozvánkou stojí a nyní sdílejí své fotografie. Patří mezi ně také Anarchistická federace, která připravila společně s dalšími anarchistkami a anarchisty během prvomájového pikniku na Střeleckém ostrově v Praze fotografii, kde vyhlíží blížící se Horu. Nešlo o jedinou fotku z Prahy, další dorazily z Brna a severních Čech. Do iniciativy za pozvání zapatistů a zapatistek do Česka se dále zařadily následující skupiny a kolektivy: Družstvo Black Seeds, Kolektiv 115, NAIFF, Duo Docentky, Tři Ocásci, Prostor 39, Roleta 39, Food not Bombs, Limity jsme my, RFK a nakladatelství Neklid.

Související odkazy:
Výprava Ixchel
Příprava na plavbu do Evropy
Zapatistická autonomie
První část: Deklarace… za život
Existence č. 1/2019: Zapatistické povstání
Starý Antonio v novém hávu


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy