Anarchistická federace

Ukrajinský dopis solidarity s palestinským lidem

Otevřená Ukrajinsko-palestinská skupina solidarity v dopise z 2. listopadu jasně říká, že okupace je stále okupace, ať už k ní dochází kdekoli.

obr.

Po vražedném útoku Hamásu je již několik týdnů v plném proudu masakr civilního obyvatelstva a likvidace civilní infrastruktury a obydlí v Gaze, stejně jako útoky na Palestince a Palestinky na Západním břehu Jordánu. Jako zajímavý dokument k tomuto dění přinášíme překlad otevřeného dopisu solidarity s trpícími obyvateli Palestiny (i Izraele) od lidí, kteří trpí ruskou snahou o okupaci Ukrajiny. Nejde o čistě anarchistický dokument, ale to nás nijak netrápí, důležitá je jeho lidskost a solidarita plynoucí ze sdílení podobné situace.

* * *

My, ukrajinští vědci, umělci, političtí a odboroví aktivisté, členové občanské společnosti, jsme solidární s lidem Palestiny, který je již 75 let vystaven izraelské vojenské okupaci, separaci, koloniálnímu násilí osadníků, etnickým čistkám, vyvlastňování půdy a apartheidu a této situaci vzdoruje. Tento dopis píšeme jako lidé lidem. Převládající diskurz na vládní úrovni, a dokonce i mezi solidárními skupinami, které podporují boje Ukrajinců a Palestinců, nás často rozděluje. Tímto dopisem odmítáme toto rozdělování a potvrzujeme svou solidaritu se všemi, kdo jsou utlačováni a bojují za svobodu.

Jako aktivisté a aktivistky, kteří se zasazují o svobodu, lidská práva, demokracii a sociální spravedlnost, a přestože si plně uvědomujeme mocenské rozdíly, rozhodně odsuzujeme útoky na civilní obyvatelstvo – ať už jde o Izraelce napadené Hamásem nebo Palestince napadené izraelskými okupačními silami a ozbrojenými gangy osadníků. Úmyslné útoky na civilisty jsou válečným zločinem. To však neospravedlňuje kolektivní trestání palestinského lidu, ztotožňování všech obyvatel Gazy s Hamásem a nevybíravé používání termínu „terorismus“, který se vztahuje na celý palestinský odboj. Není to ani ospravedlnění pokračování probíhající okupace. S odvoláním na četné rezoluce OSN jsme si vědomi toho, že bez spravedlnosti pro palestinský lid nebude žádný trvalý mír.

Dne 7. října jsme byli svědky násilností Hamásu proti civilistům v Izraeli, události, která je nyní mnohými zneužívána k démonizaci a dehumanizaci palestinského odporu obecně. Hamás, reakční islamistickou organizaci, je třeba vnímat v širším historickém kontextu a v rámci dekád, kdy Izrael zabíral palestinskou půdu dávno předtím, než tato organizace koncem 80. let vznikla. Během Nakby („katastrofy“) v roce 1948 bylo více než 700 000 Palestinců brutálně vyhnáno ze svých domovů, celé vesnice byly zmasakrovány a zničeny. Od svého vzniku Izrael nikdy nepřestal ve své koloniální expanzi. Palestinci byli vyhnáni do exilu, rozdrobeni a spravováni různými režimy. Někteří z nich jsou izraelskými občany postiženými strukturální diskriminací a rasismem. Ti, kteří žijí na okupovaném Západním břehu Jordánu, jsou vystaveni apartheidu pod desítky let trvající izraelskou vojenskou kontrolou. Obyvatelé pásma Gazy trpí blokádou, kterou Izrael uvalil v roce 2006 a která omezuje pohyb osob a zboží, což vede k rostoucí chudobě a strádání.

Od 7. října a v době psaní tohoto textu přesahuje počet mrtvých v pásmu Gazy více než 8500 osob. Ženy a děti tvoří více než 62 procent obětí, zatímco více než 21 048 lidí bylo zraněno. V posledních dnech Izrael bombardoval školy, obytné oblasti, řecký pravoslavný kostel a několik nemocnic. Izrael také přerušil veškeré dodávky vody, elektřiny a pohonných hmot v pásmu Gazy. Panuje zde vážný nedostatek potravin a léků, což způsobilo totální kolaps systému zdravotní péče.

Většina západních a izraelských médií ospravedlňuje tato úmrtí jako pouhé vedlejší škody v boji proti Hamásu, ale mlčí, když jde o palestinské civilisty, kteří jsou terčem útoků a jsou zabíjeni na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jen od začátku roku 2023 a před 7. říjnem dosáhl počet mrtvých na palestinské straně již 227 osob. Od 7. října bylo na okupovaném Západním břehu Jordánu zabito 121 palestinských civilistů. V izraelských věznicích je v současné době zadržováno více než 10 000 palestinských politických vězňů. Trvalý mír a spravedlnost jsou možné pouze po ukončení probíhající okupace. Palestinci mají právo na sebeurčení a odpor proti izraelské okupaci, stejně jako mají Ukrajinci právo na odpor proti ruské invazi.

Naše solidarita vychází z hněvu nad nespravedlností a z hluboké bolesti nad ničivými dopady okupace, ostřelování civilní infrastruktury a humanitární blokády, které zažíváme v naší zemi. Části Ukrajiny jsou okupovány od roku 2014 a mezinárodní společenství tehdy nedokázalo zastavit ruskou agresi a ignorovalo imperiální a koloniální povahu ozbrojeného násilí, které následně eskalovalo 24. února 2022. Civilisté na Ukrajině jsou denně ostřelováni ve svých domovech, v nemocnicích, na autobusových zastávkách, ve frontách na chleba. V důsledku ruské okupace žijí tisíce lidí na Ukrajině bez přístupu k vodě, elektřině nebo topení a právě nejzranitelnější skupiny jsou nejvíce postiženy ničením kritické infrastruktury. V měsících obléhání a těžkého bombardování Mariupolu neexistoval žádný humanitární koridor. Při sledování izraelských útoků na civilní infrastrukturu v Gaze nám izraelská humanitární blokáda a okupace půdy rezonuje obzvlášť bolestně. Z tohoto místa bolestné zkušenosti a solidarity vyzýváme naše ukrajinské spoluobčany na celém světě a všechny lidi, aby pozvedli svůj hlas na podporu palestinského lidu a odsoudili probíhající izraelské masové etnické čistky.

Odmítáme prohlášení ukrajinské vlády, která vyjadřují bezvýhradnou podporu vojenským akcím Izraele, a výzvy ukrajinského ministerstva zahraničních věcí k zamezení civilních obětí považujeme za opožděné a nedostatečné. Tento postoj je ústupem od podpory práv Palestinců a odsouzení izraelské okupace, které Ukrajina po desetiletí sledovala, včetně hlasování v OSN. S vědomím pragmatických geopolitických důvodů, které stojí za rozhodnutím Ukrajiny být ozvěnou západních spojenců, na nichž jsme existenčně závislí, považujeme současnou podporu Izraele a odmítání palestinského práva na sebeurčení za rozporné s vlastním závazkem Ukrajiny k lidským právům a boji za naši zemi a svobodu. Jako Ukrajinci bychom měli být solidární nikoliv s utlačovateli, ale s těmi, kdo zažívají útlak a vzdorují mu.

Důrazně se ohrazujeme proti tomu, že někteří politici kladou rovnítko mezi vojenskou pomoc Západu Ukrajině a Izraeli. Ukrajina neokupuje cizí území, naopak bojuje proti ruské okupaci, a proto mezinárodní pomoc slouží spravedlivé věci a ochraně mezinárodního práva. Izrael okupoval a anektoval palestinská a syrská území a západní pomoc tak legitimizuje nespravedlivý řád a prokazuje dvojí standardy ve vztahu k mezinárodnímu právu.

Stavíme se proti nové vlně islamofobie, jako je brutální vražda šestiletého palestinského Američana a útok na jeho rodinu v Illinois v USA, a proti ztotožňování jakékoli kritiky Izraele s antisemitismem. Zároveň jsme také proti tomu, aby odpovědnost za politiku Státu Izrael byla kladena na všechny Židy po celém světě, a odsuzujeme antisemitské násilí, jako byl například útok davu na letadlo v ruském Dagestánu. Odmítáme také oživení rétoriky „války proti terorismu“, kterou USA a EU používají k ospravedlnění válečných zločinů a porušování mezinárodního práva, jež podkopalo mezinárodní bezpečnostní systém a přineslo nespočet obětí. Tuto rétoriku si vypůjčily další státy, včetně Ruska pro válku v Čečensku a Číny pro genocidu Ujgurů. Nyní ji používá Izrael k provádění etnických čistek.

Výzva k akci

● Naléhavě vyzýváme k realizaci výzvy k příměří, kterou předložila rezoluce Valného shromáždění OSN.

● Vyzýváme izraelskou vládu, aby okamžitě zastavila útoky na civilní obyvatelstvo a poskytla humanitární pomoc; trváme na okamžitém a časově neomezeném zrušení obléhání Gazy a naléhavé humanitární operaci k obnově civilní infrastruktury. Vyzýváme také izraelskou vládu, aby ukončila okupaci a uznala právo palestinských vysídlenců na návrat na jejich území.

● Vyzýváme ukrajinskou vládu, aby odsoudila používání státem posvěceného teroru a humanitární blokády proti civilnímu obyvatelstvu Gazy a potvrdila právo palestinského lidu na sebeurčení. Vyzýváme rovněž ukrajinskou vládu, aby odsoudila úmyslné útoky na Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu.

● Vyzýváme mezinárodní média, aby přestala stavět Palestince a Ukrajince proti sobě a hierarchizací utrpení udržovat rasistickou rétoriku a dehumanizovat napadené.

Byli jsme svědky toho, jak se svět sjednotil v solidaritě s lidem na Ukrajině, a vyzýváme všechny, aby učinili totéž pro lid Palestiny.


Zdroj:
https://commons.com.ua/en/ukrayinskij-list-solidarnosti/
(zde také najdete podpisy signatářů)

Související odkazy:
Nemůžeme si dovolit mlčet
Hnutí Fauda v Palestině
A3: Civilisté v ohni nenávisti
Frankofonní AF: K situaci v Palestině
Jaderná velmoc a vyvlastnění lidé
Proti válce v Gaze
Uznání Palestiny?
Palestina: Aktivista střelený vojáky do tváře zemřel
Za mír a svobodu v Palestině
Izraelské věznice se naplňují těmi, co nenásilnou cestou bojují za ukončení protiprávní okupace
Report z přednášky o nenásilném hnutí odporu v Palestině
Palestina-Izrael: report aktivistů kolektivu Anarchisté proti zdi
Anarchisté proti zdi


Verze pro tisk 13.11.2023 Zahraniční sekretariát AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy