Anarchistická federace

85 let od zahájení španělské sociální revoluce

U příležitosti významné události z anarchistické historie nabízíme tematický diář na rok 2022.

Diář 2022

V těchto dnech si připomínáme 85. výročí začátku španělské sociální revoluce. Z historického hlediska šlo o jeden z nejrozsáhlejších anarchistických pokusů o realizaci myšlenek svobody a samosprávy. Pokus, který byl nakonec, stejně jako kdekoliv jinde, zvenčí násilím potlačen a utopen v krvi.

Není divu, že právě sociální revoluce ve Španělsku vždy přitahovala takovou pozornost anarchistického hnutí v Česku, zejména v druhé polovině 90. let minulého století. Tehdy to byl pro nás pevný bod, ke kterému jsme se mohli vztahovat hned z několika důvodů. Ten nejdůležitější byl argumentační. Španělsko 30. let jsme mohli vystřelit, kdykoliv nám někdo předhazoval utopičnost anarchistických myšlenek. Důvod historický spočíval v uvědomování si a ukotvování bohaté historie mezinárodního anarchistického hnutí, a španělská revoluce prostě byla jedním z jeho nejvýraznějších milníků. S tím souvisel moment inspirační. Tehdejší revoluční vzmach, i když vzdálený desítky let, byl pro mnohé z nás utvrzením, že naše směřování je správné, jen vnější podmínky mu nepřejí – vždyť koalice sil stojící v cestě kolektivní i individuální emancipaci, natož pak sociální spravedlnosti a rovnosti je široká. A v neposlední řadě hrál svou roli v našem zaujetí španělskou revolucí prvek estetický: černo-rudé šátky a čepičky, zdvižené pěsti, barikády v ulicích Barcelony, ozbrojené ženy po boku svých soudruhů…

V rámci Nakladatelství anarchistické federace jsme této historické události v předchozích letech věnovali hned několik počinů: v roce 2012 brožuru Communismo libertario; nástěnné kalendáře na roky 2012 a 2013; v roce 2015 komiks Likvidátor ve Španělsku 1937; v roce 2016 kapesní brožuru Španělská idea svobody a knihu Vadima Damiera Dějiny anarchosyndikalismu, v níž se autor španělské zkušenosti také obšírně věnuje.

Letos si španělskou sociální revoluci připomínáme vydáním diáře na rok 2022. Ten je tematicky zaměřen právě na revoluční dění ve Španělsku v letech 1936–1939. Najdete v něm stručně popsané události, které se k této významné etapě anarchistického hnutí vztahují. To vše pak uvádí do souvislostí text, který vedle tehdejší sociální situace ve Španělsku popisuje také samotný průběh revoluce, fungování samosprávy pracujících, boje s nepřáteli revoluce (fašisty a bolševiky) či angažmá českých interbrigadistů. Každý měsíc diáře uvádí reprodukce původních linorytů inspirovaných dobovými anarchistickými plakáty a texty písní, jež v té době zněly z úst španělských anarchistů a anarchistek.

Diář na rok 2022 vyšel v rozsahu 180 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů je 200 Kč. K sehnání je například v e-shopu Roleta39.

Pokud by vás zaujala některá z ilustrací uvnitř diáře, můžete ji obdržet i jako originální tisk za benefiční (na Nakladatelství AF) cenu 400 Kč. V případě zájmu nám napište.


Související odkazy:
Mujeres Libres – Svobodné ženy
Španělská idea svobody
A2: Španělská občanská válka
Likvidátor ve Španělsku 1937
Comunismo libertario
Samospráva pracujících v barcelonské veřejné dopravě (1936 – 1939)
Španělský anarchismus od počátků do vypuknutí občanské války
Sam Dolgoff: Anarchisté ve španělské revoluci
Yaacov Oved: Anarchokomunismus a španělská revoluce


Verze pro tisk 19.7.2021 Nakladatelství AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy