Anarchistická federace

Comunismo libertario

Nakladatelství ČSAF vydalo brožuru, která se vrací k teorii a praxi španělského anarchistického hnutí během občanské války ve 30. letech 20. století.

Nakladatelství ČSAF se rozhodlo oprášit dvě práce, které naše federace publikovala již v 90. letech. Hned první brožurou, kterou jsme v roce 1995 (tehdy ještě jako ČAF) vydali v Praze, byl překlad přednášky Yaacova Oveda, jenž vyšel pod názvem Anarcho-komunismus a španělská revoluce. Text se zabývá působením anarchokomunistických myšlenek ve Španělsku a je-jich následnou aplikací před občanskou válkou a během ní (1936–39), a to s přihlédnutím k tradičnímu komunalismu venkovských oblastí některých částí země. Oved zde zmiňuje jako jeden ze stěžejních příspěvků té doby také práci Isaaca Puenteho Comunismo libertario.

Comunismo libertario, neboli libertinský komunismus, neboli svobodný komunismus, neboli anarchismus tak, jak ho předkládá anarchokomunistická tradice. Komunismus jako společné vlastnictví výrobních prostředků, svoboda jako záruka plnohodnotného a volného života jednotlivce. Tedy protiklad jak ke kapitalistickému liberalismu, tak bolševickému komunismu, kdy jeden dává „volnost“, ale neposkytuje chléb, a druhý dává „chléb“ a upírá volnost.

Zmíněný text Isaaca Puenteho vydala ČSAF v Prostějově roku 1997 pod názvem Svobodný komunismus. Jde o teoretický návrh, jak uvést do praxe anarchistické myšlenky, a předložení organizačních principů, na nichž by měla fungovat nová společnost, i když zatížená potřebou obrany revoluce před jejími vnějšími nepřáteli. I když je text z roku 1933 určen své době a místu vzniku, neztrácí ani dnes na síle, s níž je představen projekt svobodné a zdola organizované společnosti.

Oba texty jsou pak doplněny předmluvou k zmíněné brožuře Yaacova Oveda a přiblížením života Isaaca Puenteho – oboje z pera bývalého redaktora časopisů A-kontra, Svobodná mysl a posléze Svobodné práce, Andreje Funka. Ten svým nezaměnitelným faktografickým stylem přibližuje v kostce historii anarchistického hnutí ve Španělsku v období před a během sociální revoluce.

Španělská revoluce je jednou ze stěžejních událostí v dějinách anarchistického hnutí a boje za skutečně svobodnou a rovnostářskou společnost. Byla by hloupost ji přijímat zcela nekriticky a ikonizovat ji, přesto v ní ale lze najít mnoho zajímavých podnětů a inspiraci i pro dnešní dny. Budeme proto rádi, když právě tato brožura přispěje k prohloubení zájmu o tuto historickou událost a její ideové zakotvení.

Rozsah 56 stran formátu A5; cena 48 Kč.

Brožuru můžete objednat na e-mailu csaf[a]csaf.cz nebo zakoupit v obchodech:
Salé (Orebitská 14, Praha 3 - Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
Emergency shop (Tachovské náměstí 5, Praha 3 - Žižkov),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň).
Infoshop Pelech (Brno, www.pelech.info)
Možno objednat také v internetových distribucích:
Antifa e-shop (antifa.cz),
xBASTAx (xbastax.cz).

(Na některých distribučních místech může být publikace až se zpožděním. Díky za pochopení.)
Verze pro tisk 28.6.2012 Nakladatelství ČSAF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Demonstrace - Podpořte anarchisty vězněné v Rusku

27. 2. 2020, Brno

Solidární akce s odsouzenými z kauzy Síť. …(více)

Demonstrace - Podpořte anarchisty vězněné v Rusku

27. 2. 2020, Praha

Solidární akce s odsouzenými z kauzy Síť. …(více)

1+6+1. narozeniny Salé

6. 3. 2020, Praha

Každé hnutí potřebuje fyzický prostor. Salé nám ho nabízí už několik let. Důvod k oslavě. Živá hudba garantována v Bike_Jesus na Štvanici …(více)

Benefit na podporu politických vězňů v ruské kauze Síť

6. 3. 2020, Hradec Králové

Koncert na podporu ruských anarchistů odsouzených k dlouholetým trestům …(více)

Odpadledne a ječel 4

28. 3. 2020, Plzeň

Osvědčená tatérská kulturně osvětová benefiční akce, která se koná tradičně v plzeňské Papírně. Benefice pro Limity jsme my, Bosque Medicinal a Záchrannou a odchytnou službu pro zvířata Karlovy Vary. Zahrají Pio Squad, Esazlesa, Protijed, Manon Muert, Vont a další. Nebudou chybět Djs Evil Produst, JB, Tony Magor Vrtačka a Marek. Součástí budou přednášky, promítání dokumentů, benefiční bazar, infostánky a distra, sítotiskový a zinařský workshop, prodej tisků a flashů od zúčastněných tatérů. …(více)

Fotbal proti rasismu 2020

8. - 10. 5. 2020, Věžnička u Jihlavy

13. ročník tradičního festivalu s přesahem …(více)

8. Anarchistický festival knihy

23. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)