Anarchistická federace

Odmítnout vládu člověka nad člověkem

Kropotkin 2021: Recenze na publikaci „Anarchismus. Jeho filosofie a ideál“

obálka

Na letošním Anarchistickém festivalu knihy jsem si u stánku historického spolku Zádruha mimo jiného zakoupil knížečku Anarchismus. Jeho filosofie a ideál od Petra Kropotkina. Na to, že nejde opravdu o žádnou objemnou publikaci, mě trochu překvapila cena. Ale i tak jsem bez remcání přispěl dvěma stovkami, jelikož obecně bez podpory by žádné anarchistické tiskoviny vycházet nemohly.

Publikace obsahuje přednášku L’anarchie: sa philosophie, son idéal, kterou Kropotkin prvně držel v Paříži v roce 1896. Z předmluvy nakladatele se lze domnívat, že jde o přepis překladu S. K. Neumanna, jenž vycházel v letech 1908–9 v anarchistickém týdeníku Zádruha. Samotnou přednášku uvozuje velmi stručný úvod o autorově životě prokládaný citováním jeho vzpomínek, postojů a myšlenek, stejně jako vzpomínek druhých na něj. Jako dodatek je pak uveden přehled o publikování Kropotkinových prací v českém jazyce na přelomu 19. a 20. století ve Spojených státech a v Čechách.

Přednáška je uvozena vědeckým pokrokem na příkladu astronomie, aby tam mohlo být odmítnuto náboženské uchopení světa. „Mizí idea síly ovládající svět, předem ustanoveného zákona, předem pojaté harmonie, aby ustoupila ideji harmonie… která je jen výslednicí nesčetných shluků hmoty, z kterých každý jde sám o sobě a udržuje rovnováhu s ostatními.“ Přihlašuje se k moderní vědě, která postupuje od jednotlivostí k celku a tento princip přenáší ze světa fyziky do toho organického a posléze i sociálního. To s sebou nese i přiznání variability a absence neměnnosti. „Harmonie se tedy jeví jako dočasná rovnováha… potrvá jen pod jednou podmínkou: že se bude ustavičně měnit…“ Na jiném místě: „Různost a konflikt sám jsou život a uniformita je smrt.“ Kropotkin si na okraj mj. rýpne do politické ekonomie, která se zabývá „studiem bohatství národů“, namísto aby se snažila „zjistit, neschází-li chleba v chýšce sedláka a dělníka“.

Anarchii vysvětluje jako stav, jenž „povolává všecky lidi k svobodnému rozvoji, svobodné iniciativě, svobodné činnosti a k svobodnému sdružování“. O svobodě nelze mluvit, „pokud existuje hospodářské otroctví“.

V další části shrnuje některé myšlenky ze své práce Dobývání chleba (1892) právě na příkladu Paříže, jejíž bohatství je dáno prací mnoha generací, přičemž menšina „drží bohatství jen dík loupeži“ a dělník zůstává vyděděncem. Výroba se neřídí potřebami všech, ale tím, co generuje několika jednotlivcům zisky. O změně poměrů, která se brzy dostaví, nemá Kropotkinova optimistická nátura pochybnosti. Varuje však před autoritářským komunismem a věří v instinkt, úsudek a zkušenost lidí, kteří se rozhodnou pro ten svobodný, anarchistický. První úkolem sociální revoluce pak musí být hmotné zajištění života všech členů společnosti.

Kropotkin krátce předestírá historickou úlohu státu a stejně jako ve výše zmiňované práci obrací pozornost k dobrovolným samosprávným spolkům. V přednášce tak odvozuje svou víru, že se lidé budou „chtít spíš organizovat od jednoduchého ke složitému, podle vzájemné dohody a podle nekonečně různých potřeb, stále se měnících v každém místě, aby si vzájemně zaručili život a aby vyráběli to, co je nutné k životu“.

Otevírá také otázku etickou, když říká, že i nejlepší člověk se zkazí, dá-li se mu do rukou moc. Proti nepřirozeným autoritám klade „instituce vzešlé z lidového génia“, jelikož jejich vzestup vždy doprovázel také vzestup celé mravní úrovně společnosti.

„Chcete-li jako my, aby úplná svoboda individua a následovně života byla respektována – jste nutně vedeni k tomu odmítat vládu člověka nad člověkem, ať má jakoukoli formu, jste nuceni přijmout zásady Anarchie.“


Petr Kropotkin: Anarchismus. Jeho filozofie a ideál. Historický spolek Zádruha, 2021. 84 stran A6, 200 Kč. Objednat můžete na spolekzadruha@riseup.net.


V celoroční sérii „Kropotkin 2021“ zatím vyšlo:
Kropotkin 2021
Smrt a pohřeb Petra Kropotkina
Kropotkin, jako
A2: Kropotkin
Kropotkinovo zmrtvýchvstání
Evoluce a revoluce
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (I.)
Aktuálnost Kropotkinova anarchokomunismu (II.)
Kropotkinova sociální utopie
Budovat jménem krásné svobody


Verze pro tisk 19.8.2021 -jk-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: Kodaňské trauma a změna strategie

30. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Just do it! …(více)