Anarchistická federace

Kropotkin 2021

Letošní rok věnujeme připomínce stého výročí úmrtí anarchistického myslitele Petra Kropotkina.

Kropotkin

Mnozí si jistě vzpomenou, že před sedmi lety jsme na našem webu každý měsíc přicházeli s jedním článkem ze série Bakunin2014. Šlo o připomínku dvou set let od narození slavného anarchistického revolucionáře. Zároveň jsme tehdy vydali číslo anarchistické revue Existence věnované právě Michailu Bakuninovi. Něco podobného chceme realizovat i v letošním roce. Na ten totiž připadá sté výročí úmrtí anarchistického myslitele Petra Alexejeviče Kropotkina.

Kropotkin se narodil 9. prosince 1842 v Moskvě v rodině starobylého knížecího rodu. Studoval v Pážecím institutu, po jehož dokončení se stal komorníkem Alexandra II. Získal důstojnickou hodnost a odešel sloužit k Amurskému kozáckému vojsku. Potom odjíždí na Sibiř, kde se zabývá vědeckou a společenskou činností (účastní se geografických expedic). Roku 1867 se přesouvá do Petrohradu, kde nastupuje do zaměstnání na univerzitě, a o rok později je zvolen členem Ruské geografické společnosti. Roku 1872 se po cestě do Švýcarska setkává s následovníky svého krajana Michaila Bakunina a přechází na pozice anarchismu. Po návratu do Ruska se věnuje anarchistické propagandě, vstupuje do kroužku „čajkovců“, po jehož rozprášení je zatčen a uvězněn v Petropavlovské pevnosti. V roce 1876 uskutečnil útěk z vězeňské nemocnice a uprchl do zahraničí. Během 40 let v exilu se z něho stal jeden z nejvýznamnějších činitelů anarchistického hnutí – vystupuje na schůzích, účastní se kongresu anarchistické Internacionály a veřejných akcí, píše propagační publikace a zakládá noviny. Roku 1881 je pro své aktivity vyhoštěn ze Švýcarska. Dva roky nato je, ač nevinen, odsouzen k pěti letům vězení, ale v roce 1886 je pod tlakem veřejnosti předčasně propuštěn a odjíždí do Anglie. V následujících letech vycházejí jeho nejznámější díla jak z oblasti vědy (především geografie), tak i anarchistické teorie. Mezi jeho nejznámější spisy patří Pospolitost, Buřičovy řeči, Pole, dílny a továrny, Anarchistická morálka, Současná věda a anarchie a mnohé další. Po únorové revoluci 1917 se vrací do Ruska, avšak jeho působení na ruský lid je brzy omezeno bolševickou vládou – je vystěhován z Moskvy na venkov do Dmitrova. Ve svých dopisech se ještě snaží varovat dělníky v Evropě před bolševickou diktaturou – ale marně. Záhy, 8. února 1921, umírá. Jeho pohřeb byl na desítky let jediným masovým shromážděním ruských anarchistů.

Z hlediska formulovaní filozofických základů anarchistického hnutí byl Kropotkin jednou z jeho nejdůležitějších osobností. Jako přírodovědně orientovaný vzdělanec promítl do svého teoretického díla osobitý výklad evoluce, jímž zaštítil vizi budoucí spravedlivé společnosti. Polemizoval se sociálním darwinismem, proti němuž stavěl jako základní evoluční prvek spolupráci a vzájemnou pomoc. Ve svých výkladech ovšem neusiloval jen o teoretický koncept anarchokomunismu, ale také o jeho ukotvení v klíčových oblastech života.


Verze pro tisk 15.1.2021 Nakladatelství AF
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy