Anarchistická federace

Burič 6/2023

Recenze na další číslo anarchistického časopisu ze Slovenska

obálka

Časopis Burič začal vycházet v roce 2021 a za ten rok vyšlo neuvěřitelných pět čísel. V roce 2022 se naprosto odmlčel, naštěstí šlo však jen o delší pauzu. S radostí jsem tedy přivítal, když koncem letošního února vydala anarchistická informační skupina AlterNativE šesté číslo. Navíc v úvodníku jsou další čísla přislíbena.

Už po prvním prolistování je patrné, že je „šestka“ složena především z překladů. Je to ale trochu škoda. Přeci jen je Burič jediný anarchistický časopis, který vychází na Slovensku, proto mi bylo tak trochu líto, že se na jeho stránkách nedozvím také něco víc o tom, co se děje právě tam. Za více jak rok od předchozího čísla jistě bylo o čem psát. Ale abych nebyl nespravedlivý, je třeba zmínit dva reporty z diskusních večerů – jeden v prostorech infoshopu a archívu radikální literatury Malatesta spojený s dopisováním vězněným anarchistům a druhý na téma „Co se stalo s anarchisty na Slovensku“, jenž se konal v kulturně-komunitním centru Diera do sveta v Liptovském

Mikuláši. Podobně je trochu škoda, že tu není více původních textů. Určitě to nebude tím, že by anarchistky a anarchisté na Slovensku neměli co říci.

Ale pryč od toho, co v čísle není, k tomu, co v něm je. Historická ohlédnutí připomenou Mujeres Libres, ženskou anarchistickou organizaci ze Španělska 30. let, slavného italského anarchistu Luigiho Fabbriho (1877–1935) či ideový přínos Michaela Bakunina. Něčím mezi historií a teorií by se dala označit kapitola z Kropotkinovy knihy Buřičovy řeči věnovaná revolučním vládám – tak jak je mohl hodnotit na základě zkušeností doby, v které text psal. Teoretickým článkem, který se věnuje anarchistické organizační praxi, je pokračování studie „Anarchismus a politika afinitních skupin“ od Francise Dupuis-Dériho. Je dobré zamyslet se s autorem na tím, jak přátelství a blízkost mohou ovlivňovat způsoby organizování se. Další text se ve vztahu k anarchismu zabývá důležitostí principu solidarity. „Pro anarchisty je vzájemná pomoc základním rysem lidského života, je to zdroj síly i spokojenosti a základní předpoklad plnohodnotné lidské existence.“

Nakonec jsem si nechal článek „Etické otázky ,etické spotřeby‘“, který na několika místech plave na vodě. Prvně „etická spotřeba“ je neutrální pojem a je třeba brát v potaz zejména motivace, které do něj vstupují. Může nabývat jak poloh jednoho z životních stylů nabízených v rámci kapitalismu, tak protikapitalistických a pokud možno mimokapitalistických tendencí. Je poněkud odvážné tvrdit, že ona první podoba je pacifikátorem vzdoru. Pokud někde protikapitalistický vzdor není, těžko ho pacifikovat. Přesto s poselstvím nutno souhlasit – bez aktivního antikapitalistického postoje je „etická spotřeba“ plácáním do vody, může být v dílčích aspektech přínosná, avšak společnost jako celek etičtější nedělá.

Těším se na další čísla.


Burič č. 6/2021. 161% informačný občasník. 40 stran A5. Kontakt: buric[a]riseup.net. Ke stažení ZDE.

Související odkazy:
Burič 1/2021
Burič 2/2021
Burič 3/2021
Burič 4/2021
Burič 5/2021


Verze pro tisk 25.2.2023 -jk-

Píšou jinde

Odkazy