Anarchistická federace

Burič 3/2021

Recenze na další číslo anarchistického časopisu ze Slovenska

Burič 3/2021

Nové číslo Buriče bylo přislíbeno na 1 máj. A tak se také stalo. Vzhledem k tomuto datu ani není s podivem, že je věnováno světu práce a anarchosyndikalismu, s čímž po obsahové stránce vypomohla skupina Priama akcia.

Časopis otvírá článek o anarchosyndikalismu, který vychází z nedávno vydané knihy Bojujeme za seba. Anarchosyndikalismus je představen jako směr, který spojuje anarchistické principy a syndikalistické (odborové) metody, odmítá politické zastupování, preferuje přímou akci, klade důraz na organizaci a autonomii jednotlivých skupin. Zároveň je zde načrtnuto, jak je možné se angažovat v sociálních střetech. Nic se ale nevyrovná praktické ukázce. Tou je rekapitulace sporu o dlužnou mzdu, jenž se odehrál na přelomu let 2015 a 2016, s poučeními do dalších bojů na konci. Taktika, kterou přijaly za svou různé solidární sítě, se ukázala i v tomto případě jako účinná. Takže jde o velmi inspirativní čtení. Z webu priamaakcia.sk jsou zde přetištěné „Názory, ktoré nás otravujú“ – vyvrácení čtyř bludů, které jsou mnohdy slyšet ve spojitosti s koronavirovou krizí, jakože firmy jsou důležitější než pracující, lidé by měli mít finanční rezervu, podnikání není žádný med nebo že vláda ví nejlíp, co dělat. Nechybí historické pozadí prvomájových oslav Svátku práce. Můžete nahlédnout do Chicaga roku 1886, přečíst si o justiční vraždě několika anarchistů, stejně jako o systémové kooptaci původně revolučního dělnického svátku a jeho historii na Slovensku. Minulé doby ale Burič neopouští ani na dalších stránkách, kde se můžete dozvědět o životě a poselství francouzského anarchosyndikalisty Émila Pougeta (1860–1931) nebo rolnických komunách během machnovského povstání na Ukrajině.

Nejenže vyšla letos na Slovensku již tři čísla nového anarchistického časopisu, zároveň byl zprovozněn informační blog Zdola, jenž se charakterizuje jako „zárodek kolektivu lidí, kteří chtějí společně vytvářet prostor pro jednotlivce a skupiny, vycházející z nám blízkých antiautoritářských principů. Spojuje nás podobné vnímání světa a znepokojení nad současným fungováním a organizací společnosti, založené na hodnotách a strukturách tvořených kapitalistickým systémem. Název Zdola není zcela náhodný. Kromě toho, že symbolizuje, odkud by měl krok ke změně tohoto stavu přicházet, nazýval se tak i časopis vydávaný v našich končinách asi před dvaceti lety.“

 

Burič č. 3/2021. 161% informačný občasník. 32 stran A5. Kontakt: buric[a]riseup.net. Všechna čísla ke stažení najdete ZDE.

 

Související odkazy:
Burič 1/2021
Burič 2/2021


Verze pro tisk 16.5.2021 -jk-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy