Anarchistická federace

Burič 4/2021

Recenze na další číslo anarchistického časopisu ze Slovenska

obálka

Anarchistická informační skupina AlterNativE vydala v druhé polovině července čtvrté číslo svého časopisu Burič. To se tentokrát tematicky zaměřuje na rovnostářské rozhodovací procesy, jež jsou nezbytností při formování svobodné společnosti.

První tematický článek se zaměřuje na pojem přímé demokracie a způsob, jakým ho chápou anarchisté a anarchistky. Text je proložen řadou citátů anarchistických teoretiků. Na rozdíl od různých dnešních populistů, kteří pletou přímou demokracii s referendem, jež se drží logiky buržoazní demokracie (tzn. kdo má prostředky, dokáže nejlépe ovlivnit výsledek), je anarchistická přímá demokracie vázána na svobodně utvářené kolektivy a shromáždění. Navíc je pevně spjata s principy samosprávy, federalismu a respektování menšin. Další článek se zabývá otázkou konsenzu coby alternativy k přímé demokracii a hledá úskalí tohoto způsobu přijímání rozhodnutí. A aby došlo na nějaké příklady z praxe, je přetištěn úryvek z knihy Petera Gelderloose Anarchie funguje, jenž se věnuje otázce rozhodování v samosprávných uskupeních, konkrétně zkušenostem z Argentiny roku 2001, Jižní Koreje roku 1980 a Maďarska roku 1956.

Ani v buřičské čtyřce nechybí představení nějaké osobnosti, která se významně zapsala do anarchistických dějin či teorie. Tentokrát se můžete zevrubně seznámit s Colinem Wardem (1924–2010), jenž je znám svou prací zaměřující se na anarchistické jednání lidí v každodenním životě a na praktická hnutí, sdružení a tendence, které se sice za anarchická neprohlašují, ale naplňují mnoho předpokladů, aby za ně mohla být považována. Anarchismus jako takový pak považoval zejména za teorii organizace.

Nechybí ani ohlédnutí do minulosti, a to prostřednictvím článku o historii Anarchistického černého kříže, decentralizované celosvětové iniciativy na podporu anarchistů a anarchistek stíhaných či vězněných represivní mašinerií jednotlivých států.

A co je nového v antiautoritářských vodách na Slovensku? Jak jsme informovali v minulé recenzi, začal fungovat anarchistický informační web Zdola, který sice od posledně změnil adresu, ale nepřestal s přidáváním nových příspěvků, na něž se snažíme odkazovat na webu afed.cz, aby našim čtenářům nic zajímavého neuteklo. V úvodníku Buriče je přislíbeno brzké otevření infoshopu Malatesta a v časopise také naleznete přehled publikací, které již nyní může nabídnout. Za Nakladatelství Anarchistické federace jsme rádi, že jsme mohli přispět tituly z naší dílny. No a asi nejočekávanější událostí, na kterou je zde otištěná pozvánka, je bezesporu první slovenský klimakemp, jenž se bude konat ve dnech 2.–5. září, a to v městském prostoru – v Bratislavě.


Burič č. 4/2021. 161% informačný občasník. 32 stran A5. Kontakt: buric[a]riseup.net. Všechna čísla ke stažení najdete ZDE.


Související odkazy:
Burič 1/2021
Burič 2/2021
Burič 3/2021


Verze pro tisk 1.8.2021 -kl-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Zapatistická výprava za život: Feministická zastávka v Praze

29. 9. 2021, Praha

…(více)