Anarchistická federace

Jarní sjezd AF

Zpráva o historicky prvním on-line sjezdu Anarchistické federace

AF

Okolnosti i nás donutily jít s dobou. Jarní sjezd Anarchistické federace (AF) v situaci, kdy se prakticky nedá cestovat, se konal ve virtuálním prostoru formou on-line konference, která byla realizována prostřednictvím bezpečné služby.

Jelikož to pro mnohé z nás byla první zkušenost s takovým způsobem komunikace, bylo víkendové setkání rozděleno do dvou částí. Páteční večer byl věnován zkoušce spojení a odladění problémů na straně jednotlivých přihlášených členů a členek. Během toho se zároveň ladil program na následující den, mluvilo se předběžně o některých jeho bodech a nebyla nouze ani o probírání osobních věcí. Přece jen jsme kolektiv navzájem si blízkých lidí, mezi nimiž panují často dlouholeté přátelské vazby. Úkol večera byl splněn – spojení ověřeno, konkrétní program a harmonogram připraven, to aby jednání plynulo bez nějakých záseků a nedorozumění.

V sobotu v deset dopoledne už byli všichni u svých kompů a mohlo se obratem začít. Na prvním místě se stanovila pravidla pro komunikaci během videokonference, následně se přihlásili ti, kdo jsou ochotní v průběhu dne sjezd moderovat nebo dělat zápis. Do jedné hodiny byly na programu referáty místních a pracovních skupin. Místní skupiny jsou autonomní, takže jejich delegáti vždy jen představí činnost skupiny od předešlého setkání a plány do budoucna a každý se následně může zeptat na to, co ho zajímá. Nemluví se ale jen o aktivitách čistě pod hlavičkou AF, protože značná část členů a členek je zaangažována ještě v dalších antiautoritářských kolektivech. Je ale pravda, že koronavirová krize znemožnila některé formy aktivit, zejména těch veřejných, různých kulturních benefičních akcí či možnosti distribuce anarchistických publikací.

Hovořilo se také o anarchistických organizačních tendencích na Slovensku, kdy se v prvním čísle časopisu Burič objevila jednak výzva k založení Slovenské anarchistické federace a v dalším zmínka o chystané anarchistické knihovně a archivu spojených s infoshopem. Padla shoda, že AF bude velmi ráda nápomocná svými zkušenostmi či podporou formou poskytnutí anarchistických publikací do archivu a pro další distribuci.

V případě pracovních skupin došlo k potvrzení delegování těch, kdož se na nich podílí. Diskutovalo se o návrhu přesměrovat tentokrát členské příspěvky, tak jak si kdo zvolí, na podporu prostorů, případně dalších projektů, které jsou existenčně ohrožené současnou situací. Do konce května bychom rádi podali zprávu, jak byl tento návrh realizován a kdo od nás obdržel finanční podporu. I když je předem jasné, že vzhledem k našim možnostem nepůjde o žádné extra částky, jsme si vědomi potřeby podporovat prostory, které více či méně tvoří jisté zázemí pro různé antiautoritářské kolektivy a jejich akce.

Jelikož si letos připomínáme sté výročí smrti Petra Kropotkina, bylo potvrzeno, že po celý rok budou na našem webu vycházet texty věnované tomuto anarchistickému mysliteli či jím přímo napsané v rámci seriálu „Kropotkin 2021“. Při projednávání edičního plánu Nakladatelství AF byly prezentovány kroky související a vydáním Kropotkinovy Anarchistické etiky a také bylo oznámeno, že se pomalu dokončuje (opět Kropotkinovi věnované) nové číslo anarchistické revue Existence. Navíc probíhají závěrečné práce na přípravě diáře pro rok 2022, jenž je věnován španělské sociální revoluci. Do budoucna je také v plánu převést brožuru Anarchismus pro začátečníky do webové podoby. Došlo i na kritiku jednoho textu, co se objevil na webu AF, coby projevu lookismu. To, že je někdo šmejd, ještě neznamená, že by se mu měli lidé posmívat kvůli jeho velkým uším. Podobné věci by se tedy v budoucnu neměly opakovat.

AF oficiálně potvrdila, že se zapojuje do iniciativy, jejímž cílem je přidat se k pozvánce zapatistů, kteří míří letos v létě do Evropy, a připravit s nimi nějaký program také v Česku. Dále byla odsouhlasena podpora AF iniciativě Zastavme covid společně a spravedlivě a schváleno prohlášení, proč AF právě tuto iniciativu podporuje. Jedna z vícero dalších debat byla věnována rubrice „odkazy“ na našem webu – koho přidávat a koho ne. Nakonec padla shoda na tom, že každá změna musí vycházet z konsenzu v rámci federace.

Na závěr jsme si udělali „kolečko“ a každý se vyjádřil, jak mu vyhovoval formát videokonference. Je pravdou, že díky dobré přípravě, dodržování pravidel a absenci zbytečného natahování jednotlivých debat jsme naplánovaný harmonogram stihli dříve, než jsme očekávali. Zpravidla tedy byla konstatována spokojenost s průběhem sjezdu a videokonference byly doporučeny i pro potřeby regionálních a pracovních skupin, pokud se zrovna nemohou setkat osobně. Zároveň ale bylo potvrzeno, že nám chybí osobní kontakt, nezávazné klábosení o přestávkách, společné jídlo i posjezdové posezení u piva.

Doufejme, že další federační sjezd už bude naživo, a to se vším, co k němu patří.


Verze pro tisk 5.4.2021 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy