Anarchistická federace

Pracovní setkání AF

Zpráva o podzimním srazu členů a členek Anarchistické federace

AF

První říjnový víkend se měl konat řádný sjezd Anarchistické federace. Avšak vzhledem k situaci ohledně epidemie nemoci covid-19 a pozdní organizaci bylo předem jasné, že by takový sjezd nebyl úplně reprezentativní a usnášeníschopný. Přesto jsme se rozhodli, že se sejdeme, a to v užším kruhu těch, kterým to možnosti dovolí. Namísto řádného sjezdu tak proběhlo jakési pracovní setkání.

Jeho obsah nebyl tak formální a oproti běžnému sjezdu se řešily jen některé věci. Odpadlo například potvrzování a volení delegátů do jednotlivých pracovních skupin federace. V tomto směru zůstává vše při starém až do dalšího řádného sjezdu.

Přítomní jako vždy referovali o aktivitách svých skupin. Zastoupeny byly ale jen některé. A tak kupříkladu členové a členky AF-Praha mohli ostatním představit prostor, v němž jsme se sešli a jenž by měl svým způsobem zaplnit díru, která vznikla na pražském Žižkově po ukončení činnosti infoshopu Salé.

Chtě nechtě jsme museli reflektovat situaci spojenou s opatřeními na zabránění šíření zmíněné nemoci. Ta na nás dopadá ohledně pořádání veřejných politických a kulturních akcí. S nimi je mimo jiné spojena i distribuce našich tiskovin, které se tak nyní mnohem hůře dostávají mezi lidi, a je otázka, kdy se tento stav změní. S politováním jsme přijali informaci, že byl zrušen brněnský bookfair. Zatím je odložen na neurčito na příští rok. I když je jasné, že vydávání anarchistických publikací v této době je pro nás finančně velmi náročné, rozhodli jsme se, že neochudíme alespoň ty, kteří se chystají dorazit na pražský anarchistických knižní trh. I když je již za dveřmi, doufáme, že stihneme do té doby vydat publikaci Anarchismus pro začátečníky a brožuru o aktuální situaci v Bělorusku. Také pracujeme na vydání diáře pro rok 2021, jenž bude věnován španělské sociální revoluci. A v neposlední řadě chováme naději, že bude venku i nové číslo anarchistické revue Existence. Ta se zaměří na téma klimatického hnutí. Proto i poslední práce na tomto čísle a s tím související rozdělení úkolů byly tématem pracovního setkání. Dostalo se i na vydavatelské plány na příští rok, kdy bychom chtěli zdůraznit sté výročí smrti významného anarchistického myslitele Petra Kropotkina.

V obecné rozpravě pak bylo konstatováno, že i když organizované anarchistické hnutí za pětadvacet let existence Anarchistické federace nevykazuje žádný masový nárůst, neznamená to pro nikoho z nás, že bychom snad měli slevit ze svých požadavků, snů a vizí, stejně jako z aktivit, které pro nás mají smysl nejen coby propagace myšlenek svobody, rovnosti a samosprávy, ale také vytváření kolektivního prostoru, jenž je těmito ideály naplněn.

Jelikož se pracovní sekání konalo v den voleb do senátu a krajských zastupitelstev, mohli jsme s potěšením konstatovat, že je opět vyhráli anarchisté a anarchistky prosazující volební absenci s myšlenkou, že účast ve volbách legitimizuje stávající kapitalistický systém.


Verze pro tisk 7.10.2020 AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy