Anarchistická federace

Korona bez nájmu

Decentralizovaná demonstrace za neplacení nájmů v nepříznivé situaci pandemie

transparent

Kolektiv 115 zveřejnil v půlce března desatero požadavků, nutných opatření pro omezení ničivých dopadů pandemie koronaviru. Ve třetím bodě s názvem „Pozastavení splátek úvěrů na bydlení, hypoték a placení nájmu“ stojí:

„Krize bydlení si při pandemii nedává pauzu, naopak – výpadek příjmu ohrozí nájemníky i lidi splácející hypotéku. Není možné, aby si člověk musel vybírat, jestli si koupí jídlo, nebo zaplatí nájem nebo splátku. Na ulici by neměl skončit nikdo, pandemie nepandemie. Lidem, kteří se dostali do finančních potíží kvůli koronaviru, se musí umožňovat odložení splácení hypoték anebo nájmu po dobu pandemie. Stejně tak se nesmí stávat, aby v době pandemie docházelo k odpojování vody, elektřinu či plynu domácnostem. (…) Bydlení je právo a obzvlášť v době pandemie nesmí být nikdo připraven o střechu nad hlavou.“

V závěru března upozornila na stejný problém kampaň #koronabeznajmu. V době, kdy demonstrace nepřicházejí zrovna v úvahu, se lidé projevili decentralizovaným způsobem formou letáků a transparentů vyzývajících k neplacení nájmu a solidaritě s těmi, kteří kvůli epidemii na nájem nemají. Kampaň, do níž se zapojili kolektivy i jednotlivci, požaduje dočasné pozastavení nájmů a poplatků za vodu, elektřinu a plyn.

V Praze, Brně, Ostravě, Jihlavě a na dalších místech se objevily nápisy jako „Nemám zájem platit nájem“, „Bez příjmu platit nájem, tomu já říkám neštěstí“, „Nemít prachy na nájem vadí“, „Zastavit práci, zastavit nájmy“, „Na, tady máš roušku, Na, tady máš hotel. Děkuju, obojí teď moc potřebuju“, „Bydlení všem po dobu pandemie“, „Odpustit nájem“, „Hodně lidí teď nemá na nájem“, „Bez domova není karanténa“, „Rouška nájem nezaplatí“, „Nemáš příjem? Neplať nájem!“, „Odpustit nájem je stejné jako šít roušky“, „Kde budeme bydlet v květnu?“ apod. Transparenty byly k vidění na balkonech, nábřežích, mostech, v tramvajích… Efektními se staly také plakáty s nápisem „Koronou nájem nezaplatím“.

Letáky s heslem „Pod rouškou je hlad – solidaritu lidem, ne kapitálu!“ nesou jasné poselství: „Těžko zůstanete doma, když musíte do práce, abyste zaplatili nájem, a těžko zaplatíte nájem, když jste bez práce.“ Své požadavky míří na stát a dodávají: „I skrze momentální situaci se nám stále hmatatelněji ukazuje, že bydlení nemá být byznys, ale právo. Právo, které patří všem a jedině společně.“

Nezáviděníhodná situace některých lidí v souvislosti s jejich existenčními problémy způsobenými pandemií nezůstává bez odezvy, stát už mluví o některých záchranných opatřeních a na některých místech nelení místní zastupitelstva. Někde se dokonce daří využít prázdné hotely a hostely pro ubytování potřebných. Přesto je nutné zůstávat ve střehu, odmítat polovičatost, tlačit na pomoc postiženým a posouvat celé téma práva na bydlení za hranice, které vymezil kapitalistický způsob myšlení.

Poslanecká sněmovna 8. dubna schválila vládní návrh zákona, který omezuje možnost pronajímatelů vypovědět nájemní smlouvu lidem, kterým vzniknou dluhy na nájmu v době koronavirové pandemie a z důvodu ztráty příjmů způsobené aktuální krizí. Jde o případné dluhy, které vzniknou od přijetí zákona do konce července. Lidé je budou muset kompletně splatit do konce roku, jinak jim pronajímatel bude moct dát výpověď. Nijak to ale nezohledňuje lidi na ubytovnách, velmi časté nájmy na dobu určitou (např. na rok či ještě kratší dobu) nebo to, že mnohým se dost možná nepodaří dluh do konce roku splatit. Navíc, když dluh do konce roku neuhradíte, nevztahuje se na vás standardní tříměsíční výpovědní lhůta.

* * *

Na lokální úrovni se můžete přidat k iniciativám různých skupin. Například 7. dubna vyzvalo několik organizací otevřeným dopisem vedení města Ostravy, aby po dobu pandemie koronaviru vyhlásilo moratorium na vystěhovávání z obecních bytů a současně totéž doporučilo dalším vlastníkům. Vedle toho organizace žádají zřízení krizového týmu, který bude na případná vystěhování reagovat.

* * *

Podobné kampaně probíhají také jinde v Evropě či ve Spojených státech. V návaznosti na fakt, že se v časech krize kolem COVID-19 zapomíná na lidi bez domova, bylo koncem března v Berlíně obsazeno aktivisty iniciativy #besetzendeset deset prázdných bytů právě pro tuto skupinu obyvatel. V Kolíně nad Rýnem se za stejným účelem podařilo obsadit celý prázdný dům, a dokonce se domluvit s majitelem na podmínkách užívání.

 

Související odkazy:
A3: Sociální karanténa
FNB dál pomáhá nejzranitelnějším
Solidaritu místo sběrných táborů
Roušky proti logice peněz
Volnočasová solidarita
Digitální infrastruktura pro solidární akce
Na vlně solidarity. Pomůžeme i Palestincům, a to co nejdříve?


Aktuální číslo měsíčníku A3

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme