Anarchistická federace

Solidaritu místo sběrných táborů

Protest FNB Plzeň proti dehumanizaci lidí bez domova

FNB Plzeň

Členové a členky plzeňského kolektivu Food not Bombs (FNB) v rámci pravidelného solidárního sdílení potravin, které se konalo v neděli 5. dubna, vyjádřili prostřednictvím transparentů své znepokojení nad přístupem některých představitelů města Plzně vůči lidem bez domova a nad jejich rétorikou ve vztahu k pandemii. Na transparentech stálo: „Stanové městečko není solidarita“, „Solidarita nečeká na Folmavské“, „Jsme v tom všichni spolu“, „Lidé bez domova jsou nejohroženější skupinou“ či „Seniory také neodsouváme“.

Radní pro bezpečnost, který vzniklou situaci „řeší“, lidi bez domova dehumanizuje, mluví o nich jako o jedincích, před kterými je nutno chránit „naše Plzeňany“; jako o jedincích, kteří by měli šířit nákazu Covid-19 mezi majoritní společnost; jako o jedincích, kteří by měli být „exportováni“ na nově připravované místo, o kterém stěží můžeme říct, že by naplňovalo představu o důstojnosti života. Přitom právě lidé bez přístřeší jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva, podobně jako senioři. Dokud nebude politická reprezentace brát lidi bez domova jako lidské bytosti, jako plnohodnotné členy společnosti, těžko můžeme spravedlivě překonat jakoukoliv krizi – jak tu koronavirovou, tak tu bytovou.

Toho dne bylo ale cítit také něco jiného, než na co jsou aktivisté FNB zvyklí – podpora, asistence a solidární přístup ze strany městské policie a některých představitelů města ukazuje, že to jde i v Plzni. Kolektiv FNB na místě rozdal 55 balíčků s jídlem a desítky kelímků s kávou, balíčků se šatstvem, roušek, dezinfekčních a hygienických prostředků, a poskytl základní zdravotní ošetření několika lidem v nouzi.

Právě na solidární pomoci těm nejzranitelnějším nejen v době krize se ukazuje pravá tvář naší společnosti. Spíše než ploty, odsuny, sběrné tábory s policejním dohledem nabídněme útočiště, pochopení a pocit důstojnosti.

Bydlení místo stanů, solidarita místo lhostejnosti, jídlo místo zbraní a plotů.

* * *

O aktivitách kolektivů FNB v době pandemie jsme informovali ZDE. Ve svém úsilí nepolevují i přes občasná protivenství ze strany represivních orgánů, jako tomu bylo například během vydávání jídla na pražském Žižkově v neděli 29. března. Fízlům na místě vadilo samotné rozdávání a s tím související větší počet osob. Nejdřív řvali na lidi, ať drží rozestupy, to jim ale nestačilo, tak zavolali posily a začali přítomným vyhrožovat a legitimovat je. S jednou paní mluvili tak, že se slzami v očích odešla, že bude radši hladovět než se nechat ponižovat. V tu chvíli se aktivisté a aktivistky rozhodli akci ukončit a malá část jídla tak zůstala nerozdána.


Verze pro tisk 8.4.2020 FNB Plzeň
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: In Search Of Balance

9. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: The Wind That Shakes the Barley

17. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Our Brand Is Crisis

23. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Open talk about Toxic Masculinity

9. 7. 2020, Praha

Diskuse. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)