Anarchistická federace

Alfredo Cospito ukončil hladovku

Tisková zpráva vydaná po ukončení hladovky italského anarchisty Alfreda Cospita jeho právním zástupcem

Alfredo

Dne 20. října 2022 oznámil anarchista Alfredo Cospito, že zahajuje hladovku. Stalo se tak během prvního slyšení, kterého se měl právo zúčastnit po svém dřívějším přemístění do izolačního režimu 41bis dne 4. května téhož roku.

Důvodem protestu byla ostrá kritika, kterou anarchista vyslovil na adresu režimu 41bis a svého doživotního vězení bez možnosti jakéhokoli snížení trestu.

Od 20. října uplynulo 181 dní, během nichž Alfredo prostřednictvím stále vyhublejšího a zesláblejšího těla odhaloval, co přesně znamená zvláštní režim zadržování: nelogické ústrky, tvrdá omezení postrádající jakýkoli legitimní účel, smyslová deprivace, orwellovské prostředí, v němž je člověk neustále sledován a odposloucháván kamerami a mikrofony. A nejen to: nemožnost číst, studovat a kulturně se rozvíjet, stejně jako dostávat knihy a časopisy zvenčí, i když je posílají oficiální nakladatelství; stárnoucí vězni, kterým je po desetiletí znemožněno obejmout své děti, partnery, sourozence atd. nebo se jich aspoň dotknout.

Díky Alfredovu protestu a mobilizaci, které se ujal rozmanitý svět mimoparlamentního politického aktivismu, anarchistické hnutí, intelektuálové podporující důvody protestu, se věci chopila některá média, která umožnila, aby se tato nepříjemná témata dostala do lidských domovů a miliony lidí včetně příslušníků mladší generace pochopily neslučitelnost 41bis s principy humanity rozsudku, a tedy s ústavou zrozenou z antifašistického boje. Díky Alfredovu příběhu je 41bis stále méně tolerován veřejným míněním, které bylo v posledních měsících vyzýváno k aktivní roli, jež by překonala všeobecnou lhostejnost vůči druhým.

K tomuto bezprostřednímu výsledku je třeba přidat další: skutečnost, že stížnost podaná štrasburskou advokátkou Antonellou Masciou a mnou k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP), jejímž předmětem byl právě specifický penitenciární režim článku 41bis italského trestního zákoníku, byla přijata k posouzení.

Stížnost, v níž bylo vytýkáno závažné porušení Evropské úmluvy o lidských právech, bude posouzena v příštích dvou až třech letech (běžné lhůty pro vynesení rozsudku) a mohla by představovat právní klíč k odstranění nelidského nástroje, jímž je 41bis, stejně jako se to stalo v případě nepodmíněného doživotního trestu odnětí svobody.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout objektivní vítězství, jehož bylo dosaženo rozhodnutím Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2023, který, jak se lze dočíst v oficiálním prohlášení, nerozhodl pouze o osudu anarchistického vězně, ale vyslovil neústavnost zákazu uplatnit jakýkoli druh zmírnění trestu v případě opakované recidivy u všech trestných činů, jejichž horní hranice trestní sazby je pevně stanovena či stanoví výlučně doživotní trest odnětí svobody.

Závěrem lze říci, že boj zahájený Alfredem Cospitem dosáhl předem stanovených cílů. Doba čekání na rozhodnutí ESLP, na rozdíl od Ústavního soudu, která je mnohem omezenější, není slučitelná s hladovkou, i tak se vyplatí počkat na štrasburské rozhodnutí.

Alfredo Cospito se tedy po 180 dnech hladovky, kdy ohrozil svůj život, zhubl 50 kilogramů a ohrozil své pohybové funkce v důsledku poškození periferního nervového systému, rozhodl 19. dubna 2023 hladovku ukončit.

Alfredo Cospito spolu s tímto rozhodnutím vyjadřuje poděkování všem, kteří mu umožnili tuto velmi houževnatou a neobvyklou formu protestu.

Flavio Rossi Albertini
právní zástupce Alfreda Cospita
19. dubna 2023


Zdroj:
https://www.alasbarricadas.org/noticias/node/51958

Související odkazy:
Solidarita s Alfredem Cospitem
Za Alfreda Cospita
Věznění anarchisté


Verze pro tisk 25.4.2023 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy