Anarchistická federace

Když Turecko válčí

Rozhovor se členem Devrimci Anarşist Faaliyet o invazi do Rojavy a reakci lidí v Turecku

DAF

Jaká je situace v tureckých městech, zejména v Istanbulu a Ankaře po útoku na Rojavu? Běží vše normálně nebo žijí lidé ve stínu války?

Stále nás zaplavuje obrovské množství nacionalistické propagandy. Válka, do níž se stát pustil, je užitečným nástrojem vlády. Přetvořili politickou strukturu státu podle vlastního přání prostě tím, že prohlásili, že jsme ve válce. Jak jsi zmínil, všechno se děje ve stínu války. Ten stín je hrozbou pro obyčejné lidi a ti, kdo mají v rukou politickou, ekonomickou a sociální moc, to používají k udržení své pozice.

Jaká byla reakce lidí?

Těžko tvrdit, že existuje nějaká reakce. Stát vedoucí svou válečnou politiku zakazuje ve všech směrech protestovat, demonstrovat, kritizovat, nebo dokonce mluvit o válce ve špatném světle. Pokud se něco objeví (třeba i komentář v sociálních médiích), je to dobrou příležitostí k tomu, aby vláda uvěznila kriticky smýšlející lidi. Hodně lidí putovalo do vězení jen proto, že kritizovali válku v Rojavě.

Nemalá část lidí ale v podstatě tuto nacionalistickou propagandu přijímá. Strany, které se tvářily jako opozice, nyní postupují společně s vládní AKP. Co se týče kurdské otázky, liberálové, kemalisté i někteří socialisté stojí s AKP v jedné fašistické linii.

Máte možnost žít jako obvykle? Pokud ne, jak se váš život změnil?

Jako anarchisté či libertariáni musíme říct, že se věci nevyvíjejí dobře. Jak jsem již zmínil, změnili strukturu státu a zákony. A tak může být jakýkoli zákon změněn podle přání „prezidenta“. Ozbrojené složky státu jednají sebevědomě. Stáváte se otevřeným terčem nejen státu, ale také civilních fašistů. Pokud něco o těchhle věcech píšete v novinách, je snadné poslat vás do vězení.

Když stát zahájí válku, tak ta válka začne také uvnitř země. Velké operace proti lidem s revolučním smýšlením, zákaz vydávání novin a provozu rozhlasových a televizních stanic… Dokonce i když jdete po ulici, může vás policie bez zjevného důvodu zadržet, jak se jí zlíbí.

Existuje nějaký odpor proti válce v Rojavě, nějaké protesty a demonstrace? Projevili nějak lidé solidaritu s Rojavou?

Není to jen válka v Rojavě, sociální opozice zde nemůže od roku 2015 dělat takřka nic kvůli „nouzovému stavu“. Sice prohlásili, že „nouzový stav“ ukončili, ale ve skutečnosti tomu tak není. Navíc některé části opozice mají v „kurdské otázce“ kemalistické postoje.

Možná víš, že existuje kampaň ohledně bojkotu tureckých produktů, médií a cestovního ruchu. Všimli jste si nějakých důsledků této kampaně pro obyčejné lidi v Turecku?

Není lehké se o takových kampaních dozvědět nebo si je nějak uvědomit, protože média ovládá vládní politika, a ta nedovoluje šíření takových informací. Pokud se ale zaměříte na alternativní média, je to jediná možnost, jak se o něčem takovém dozvědět. Díky kamarádům z KAF (Kurdsky mluvící anarchistické fórum), kteří nás informovali, jsme se o tom dozvěděli a snažili jsme se, aby byli lidé o kampani informováni.

S ekonomikou to tady momentálně nevypadá dobře, a to kvůli ekonomickým programům, politickému vývoji a špatným rozhodnutím vlády. Je možné, že tyto kampaně mají vliv na ekonomiku, ale bylo by asi potřeba to analyzovat. Takže ekonomika je na chvíli špatná pro všechny (samozřejmě nemluvíme o bohatých elitách), to je jediná věc, na níž se všichni shodnou. I když tuto skutečnost stát ignoruje.

Jaká je situace ve věznicích? Byli nějací kamarádi z vaší organizace nebo jiných anarchistických skupin napadeni, zatčeni státem tak, jako se to dělo v minulosti?

Jak jsem už říkal v jedné z předchozích odpovědí o „nouzovém stavu“, od roku 2015 se podmínky politických vězňů nelepší. Nacházejí se v „nouzovém stavu nouzového stavu“. Správa věznic má právo jednat podle vlastního uvážení. A někdy takhle uvažují dokonce i proti základním lidským právům. Díky kamarádovi, který je ve vězení, máme informace „zevnitř“… Dávají 10 až 15 lidí do cel pro 3 až 4 osoby. Podmínky se zde vymykají jakékoli etice či právu. Nedovolují politickým vězňům ani vidět se s obhájci, což je porušením jejich lidských práv.

Jsme naštěstí zpravidla trestáni pokutami a podmínečnými tresty. Žijeme ale v takové zemi, kde může být cokoli vhodnou záminkou poslat vás do vězení.

Dokázalo se anarchistické hnutí stát masovým nebo sociálním hnutím? Zapojuje se do každodenních lidových bojů?

Anarchistické hnutí má v Turecku krátkou historii. Koncem 80. let se objevilo moderní anarchistické hnutí. Až do roku 2000 nemělo hnutí za cíl nějak se socializovat, bylo považováno spíše za intelektuální snahu. Dnes se hnutí stává sociálním hnutím. Anarchismus je nyní organizovanější a sociálnější. Od národněosvobozeneckého hnutí po ekologii, od dělnických bojů po boj za osvobození žen… všude jsou anarchisté.

V jakých oblastech jsou anarchistické skupiny aktivní? Například: kultura obecně (divadlo, literatura, umění, hudba), sociální hnutí, antimilitarismus, dětská práva, vzdělávání a výchova, obchod a družstevnictví?

Vlastně usilujeme o zkušenost ve všech oblastech. Nyní jako součást Revoluční anarchistická akce; máme desetiletou kolektivní ekonomickou zkušenost s projektem 26A Cafe. A dále ji rozšiřujeme: čtyři roky pořádáme 26A semináře (s přednáškami od anarchismu po zeměpis či archeologii). Již čtyři roky se podílíme na iniciativě Young Workers Association, jejímž cílem je organizovat mladé pracující v různých odvětvích. Více než deset let se naše kamarádky organizují ve skupině Anarchistické ženy, aby mohly bojovat s patriarchátem. Máme desetiletou aktivitu, která se jmenuje Středoškolská anarchistická akce. Šest let se coby Anarchistická mládež organizují mladí anarchisté na univerzitách v boji proti fašistům. Meydan Newspaper má za sebou už 51 vydání a dělá se na 52. čísle, jedná se o nejdéle vycházející anarchistické periodikum v této zeměpisné oblasti. A více než deset let jsme zapojeni v antimilitaristickém hnutí v rámci Consciensious Objection Association, která je anarchistickým řešením války v Kurdistánu.

 

Devrimci Anarşist Faaliyet (Revoluční anarchistická akce) – https://anarsistfaaliyet.org

Vyšlo 12. ledna 2020 na webu Kurdsky mluvícího anarchistického fóra (anarkistan.com)

 

Zdroj:
https://anarkistan.com/2020/01/12/interviewing-a-comrade-from-the-daf-devrimci-anarsist-faaliyet-revolutionary-anarchist-action-1/

Související odkazy:
https://www.afed.cz/text/7049/kazdy-stat-ktery-se-obrati-proti-lidem-nakonec-prohraje
https://www.afed.cz/text/6785/staty-nemuzou-vyhrat-ve-valce-proti-lidem
https://www.afed.cz/text/6520/solidaritu-s-daf
https://www.afed.cz/text/3595/nas-zal-je-seme-naseho-hnevu
https://www.afed.cz/text/3420/nas-hnev-roste-a-s-nim-i-nas-boj


Verze pro tisk 18.1.2020 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Odpadledne a ječel 4

28. 3. 2020, Plzeň

Osvědčená tatérská kulturně osvětová benefiční akce, která se koná tradičně v plzeňské Papírně. Benefice pro Limity jsme my, Bosque Medicinal a Záchrannou a odchytnou službu pro zvířata Karlovy Vary. Zahrají Pio Squad, Esazlesa, Protijed, Manon Muert, Vont a další. Nebudou chybět Djs Evil Produst, JB, Tony Magor Vrtačka a Marek. Součástí budou přednášky, promítání dokumentů, benefiční bazar, infostánky a distra, sítotiskový a zinařský workshop, prodej tisků a flashů od zúčastněných tatérů. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

23. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)