Anarchistická federace

Prvomájový bulletin

Anarchistická federace vydala zpravodaj u příležitosti Prvního máje.

První máj

Podobně jako v některých předešlých letech vydala AF i letos u příležitosti anarchistických akcí, které se konají na Svátek práce, speciální bulletin První máj anarchistek a anarchistů.

Protože jsme se letos přidali k organizačně šíře pojatému prvomájovému shromáždění, chceme, aby na něm dostatečně zazněla anarchistická kritika systému práce, stejně jako připomínka anarchistů, kteří stáli u kořenů Svátku práce, když bojovali v Chicagu za osmihodinovou pracovní dobu. To, že se v polovině 80. let 19. století přidali k reformistickému požadavku zákonného stanovení pracovní doby, však ani v nejmenším neznamenalo, že by jakkoli rezignovali na své revoluční požadavky odstranění státu a kapitalistického pořádku. Stejně je tomu i dnes. Pokud požadujeme spolu s ostatními, aby pracující byli za svou dřinu lépe ohodnoceni a aby se zlepšily jejich pracovní podmínky, neznamená to, že se vzdáváme anarchistické vize svobodné, rovnostářské a samosprávné společnosti.

Bulletin začíná vysvětlením, co pro nás coby anarchistky a anarchisty První máj znamená. Následují texty, které jsme v předchozím týdnu představili na našem webu: Česká stopa prvomájové tradice v roce 1886 připomínající angažmá českých imigrantů na chicagských událostech a Mýtus práce, který je úvodem k anarchistické kritice systému a ideologie práce, jak jsme ji prezentovali v zimním čísle anarchistické revue Existence. Na závěr je stručně představena samotná Anarchistická federace, její publikační činnost a nechybí pozvánka na Anarchistický festival knihy.

Dnes se tedy potkáme v ulicích:
Pozvánka do Prahy: První máj – Za konec špatné práce
Pozvánka do Teplic: Tradiční severočeský anarchistický 1.MÁJ 2017 – Teplice
Pozvánka do Brna: Kdo si hraje, nehajluje

Bulletin První máj anarchistek a anarchistů ke stažení ZDE


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: In Search Of Balance

9. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: The Wind That Shakes the Barley

17. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (2)

18. 6. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Our Brand Is Crisis

23. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)