Anarchistická federace

První máj – Za konec špatné práce

Pozvánka na prvomájové shromáždění, jehož součástí bude také blok anarchistů a anarchistek.

První máj

Zveme všechny anarchistky a anarchisty, stejně jako ostatní antiautoritáře k účasti na prvomájovém shromáždění nazvaném „Svátek pracujících – Konec špatné práce!“. Demonstrace začne ve dvě hodiny odpoledne v Praze na Palackého náměstí. Zde bude prostor pro získání publikací (nejen) pořádajících skupin, diskuse a proslovy. Následný pochod bude zakončen na Střeleckém ostrově, tradičním místě anarchistických prvomájových setkání.

Mezi pořádajícími skupinami jsou vedle Anarchistické federace ještě Mladí zelení a Socialistická solidarita. Společnou snahou je udržet protestní sociální étos svátku, který má neoddiskutovatelné kořeny v boji pracujících za osmihodinovou pracovní dobu. První máj připomíná rok 1886 – stávky, demonstrace a další akce amerických dělníků, mezi nimiž hráli přední roli právě anarchisté, včetně množství „ekonomických imigrantů“ z Čech, kteří se v jejich řadách aktivně angažovali. Jejich zápas nechceme jen připomínat, ale dále ho vést, protože vize tehdejších a dnešních anarchistů a anarchistek se v základu neliší – svobodná, samosprávná a sociálně spravedlivá společnost bez útlaku, diskriminace a vykořisťování.

Heslo společné demonstrace „Za konec špatné práce“ nemusí být nutně chápáno stejně. Pro anarchistky a anarchisty je však konec špatné práce spojen s koncem kapitalismu. Je to totiž nutná podmínka, aby práce mohla být „dobrou“ – tedy činností, o níž rozhodují a na jejíž výsledky mají vliv právě ti, kdo ji vykonávají; činností, která naplňuje, uspokojuje a rozvíjí; činností, která bude vykonávána ve prospěch jedince, komunity a celé společnosti, nikoli jen pro zisky úzké skupiny privilegovaných, jako je tomu dnes.

Aby se anarchistický postoj nerozplynul v momentálně naléhavých požadavcích důstojnějších podmínek a ohodnocení práce, bude součástí akce mimo jiné anarchistický blok, který připomene jak kořeny prvomájové tradice vztahující se k zápasu chicagských anarchistů za osmihodinovou pracovní dobu, tak anarchistickou kritiku námezdní práce a probíhající protianarchistické represe.

Naše přítomnost v ulicích je důkazem, že své svobodomyslné postoje, antiautoritářské principy a sny o lepším světě myslíme vážně. Černo-rudé vlajky, transparenty a pikety s sebou.

Proti státu a kapitalismu! Za svobodnou a samosprávnou společnost!

 

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/257928968011591/


Verze pro tisk 25.4.2017 AF

Píšou jinde

Podporujeme