Anarchistická federace

Vymítání Dienstbiera

Zamyšlení člena organizační skupiny AF pro První máj 2017

První máj

Na úvod pokládám za vhodné předeslat jednu věc – na rozdíl od mnohých kamarádů a kamarádek v hnutí nepokládám každou diskusi a kritiku za a priori přínosnou. Jak roky jdou, prakticky neustále se setkáváme se zacyklenou argumentací, rozličnými formami mentální masturbace (bez možnosti dosáhnout orgasmu) nebo více či méně skrytě kněžským přenášením svatých ikon a konstrukcí typu „co by udělal/a X“ (za X lze dosadit libovolnou revolucionářku či teoretika). Preferuji diskusi metodologickou a diskusi skrze akci a pluralitu taktik.

Ta v našem prostředí nicméně neustále naráží na stále stejná falešná dilemata, což se opět potvrdilo ve virtuální kauze „AFka spolupořádá akci, kde řeční politik“. Bez ohledu na to, že ani letošní První máj nepořádáme s žádnou politickou stranou (což je standard, který má naše federace dlouhodobě nastavený) a že diskutovaný Jiří Dienstbier je řečníkem jiného pořádajícího kolektivu, který při jeho výběru měl naprostou autonomii, jsme mnohými obviňováni z jakéhosi „ideozločinu“.

Když opominu reálie Prvního máje a jeho organizace, stejně jako strategický rozměr věci, zůstává nám coby téma dlouholetý spor mezi dvěma postoji antiautoritářského hnutí.

„Musíme vyjít z ghetta, víc se otevřít, vykašlat se na rigidní ideologické koncepce a když bude třeba, fungovat v rámci širších progresivních a antiautoritářských koalic“, říká první.

„Tyhle postautonomní blbosti z nás dělají reformisty a trapně neradikální loutky politických stran“, říká druhý.

Proč je nutné předpokládat, že v kontaktu s „vnějším světem“ ztratíme svoji identitu, to je mimo mé chápání. Pokud máme nějakou integritu, kritický úsudek a schopnost myslet strategicky, není důvod bát se jako čert kříže kontaktu s liberální levicí, socialisty či neanarchistickými environmentalisty. Čerta používám úmyslně. Někdy totiž jakoby některým stačilo pohlédnout do očí mladému zelenému (který – podotkněme na okraj – nemusí být nutně členem žádné strany), aby je uhranul a přetáhl od správné víry do temného víru parlamentní politiky. Mnohé neanarchistické kolektivy přitom de facto přebírají v dlouhodobém horizontu organizační postupy a metody rozvinuté anarchisty a někdy trpí vnitřními hierarchiemi méně, než „naše“ skupiny.

Ani v nejmenším nechci anarchistům a anarchistkám brát nutnou ostražitost vůči liberálním směrům, a už vůbec ne averzi vůči stranické politice. Sám se proti ní neustále stavím a angažuji se v akcích vycházejících z radikální sociálně anarchistické analýzy společnosti. Není pro mě – a pro nás všechny – ale žádoucí ani možné zůstat na pozicích opevněných hradbou z knih anarchistických teoretiků. Číst Kropotkina neznamená nečíst Baumana. Číst Baumana neznamená nečíst Gramsciho a číst Gramsciho neznamená nečíst Eca, Arendtovou, Lorenze, Lacana, Neviditelný výbor či Agathu Christie.

Coby AF jsme se rozhodli v rámci letošního Prvního máje vybočit a hrát si na společném pískovišti se skupinami, se kterými nemusíme nutně ve všem souhlasit a dokonce můžeme v některých věcech být i v ostré opozici. Osobně si za tím coby jeden z organizátorů stojím a rozhořčená reakce z rozličných pozic od anarchistů přes marxisty po leninisty mi potvrzuje, že jsme mimoděk urazili skrytou modlu paličů model. Neskonalé pobavení ve mně přitom vzbuzuje tušení, že podobná rozhořčená diskuse probíhá i u liberálních skupin, se kterými se prvního potkáme.

Nechodíme na pivo s Jiřím Dienstbierem a naprosto jistě nepůjdeme volit ČSSD. Velice rádi naopak vyzkoušíme nové postupy nehierarchické organizace, nová spojenectví (ať již jednorázová či dlouhodobá), rozvineme anarchistické metody a ideje v neanarchistických kolektivech, přičemž nám hlavní myšlenkou bude to, že anarchismus mimo jiné znamená dynamiku a život nezachytitelný do ideologických šuplíků.

Sejdeme se v ulicích.

 

Pozvánka do Prahy: První máj – Za konec špatné práce

Související odkazy:
Mýtus práce
Česká stopa prvomájové tradice v roce 1886


Verze pro tisk 30.4.2017 -vi-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Benefice na bulharský prostor Fabrika Avtonomia

20. 4. 2019, Praha

Fabrika Avtonomia je kulturní samosprávný prostor v bulharské Sofii, který je založený na myšlenkách solidarity a anti-autoritářství. V současné době je pomalu jediným místem v bulharském hlavním městě, kde se dají pořádat DIY koncerty a akce experimentálnějšího ražení, nemluvě o rovnostářských politických aktivitách. …(více)

Public Assembly

23. 4. 2019, Praha

D-Zona collective will host a public assembly, open to everyone interested in learning more about our activities. Propositions and suggestions of those interested in actively collaborating are welcome. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

promítání dokumentu Síť

24. 4. 2019, Plzeň

Represe proti antifašistům a anarchistům v Rusku – promítání s diskusí v družstevní kavárně Inkognito. …(více)

Promítání: Sacco a Vanzetti

25. 4. 2019, Praha

Promítání v Salé + večeře …(více)

Critical Readings - Franz Fanon

25. 4. 2019, Praha

čtení v D-zóně …(více)

Benefiční odpoledne za Kliniku

26. 4. 2019, Brno

Připravili jsme si pro vás promítání, tetovací workshop a benefiční tetovačky s tématickými motivy od skvělé Elišky JEN SEN Tattoo! V průběhu celého podvečera navíc bude Bajkazyl plný veganských chálek. …(více)

Benefice na Anarchistický festival knihy

2. 5. 2019, Praha

Punctum (Krásova 27, Praha 3), vystoupí: Sestry Maschinovy, Neřvi mi do ucha, Shakk-Attack, Ejczka …(více)

Spring Zine Party vol. II

4. 5. 2019, Praha

DIY zine fest / bands / vgn food / bar / skate / čítárna …(více)

Benefiční bazar pro Kliniku

11. 5. 2019, Praha

Na sobotu 11. května svoláváme k účasti na benefiční akci na podporu kolektivu autonomního sociálního centra Klinika. Zaplníme prostor Studia Paměť různým second hand / recyklovaným zbožím: oblečení, květiny, LP desky, vetešnictví, autorská tvorba. Primárním motivem je věnovat výtěžek na podporu kolektivu. Přijďte si k nám pořídit nějaké pěkné kousky za dobrovolný příspěvek a podpořte tím dobrou věc. …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)

Benefice pro SOL!S

18. 5. 2019, Plzeň

Na jarní Garáži zahrají BAESTIEN, DISAVOIR VIVRE, INTERPUNKCE a DOMLUVA. …(více)

Jarní bezpeněžní zóna

25. 5. 2019, Plzeň

"Dej co nepotřebuješ, vezmi co se hodí“. Chystáte-li se na BZ přijít, projděte svou domácnost a vezměte s sebou věci, které nepoužíváte, ale jiní by je mohli plnohodnotně užívat. …(více)

Klimakemp Limity jsme my 2019

1. - 7. 7. 2019, bude upřesněno

…(více)