Anarchistická federace

Magón 2022

Začínáme sérii textů ke stému výročí úmrtí významného mexického anarchisty Ricarda Florese Magóna.

Magón

Již dvakrát jsme se celoročně věnovali nějakému významnému anarchistickému mysliteli – před osmi lety v rámci série textů Bakunin 2014 (šlo o připomínku dvou set let od narození Michaila Bakunina) a loni to byl seriál Kropotkin 2021 (u příležitosti stého výročí úmrtí Petra Kropotkina). Díky tomu jsme poznali, že pokud chceme studovat život a dílo některých anarchistů a anarchistek, je dobré tomu věnovat nějaký čas a neodbýt ho nebo ji jedním článkem.

Pro letošní rok se přímo nabízí zaměřit pozornost k jednomu z nejvýznamnějších mexických anarchistů Ricardu Floresu Magónovi, který zemřel právě před sto lety, konkrétně 21. listopadu 1922. V samotném Mexiku není neznámou postavou, jak to často u nositelů anarchistických myšlenek, které ze zjevných důvodů nechávají jednotlivé státy upadnout do zapomnění, bývá. V Mexiku jsou po něm pojmenovány četné ulice, město, vesnice, nemocnice… Magónovo jméno nese například sdružení domorodých komunit v jeho rodné Oaxace a je jedním z inspiračních zdrojů zapatistického hnutí. Jeho vliv ale sahal i do Spojených států, kde pobýval v exilu, byl několikrát vězněn a také za nejasných okolností zemřel v Leavenworthském vězení v Kansasu. Jeho ostatky byly nakonec repatriovány v roce 1945 a pohřbeny v Rotonda de las Personas (Rotundě slavných osobností) v Mexico City.

Rádi bychom Ricardu Floresu Magónovi věnovali každý měsíc jeden příspěvek na našem webu. Uvidíme, zda se nám to podaří. Rozhodně se o to budeme snažit. Rádi bychom přiblížili jeho život; stranu Partido Liberal Mexicano, která reprezentovala tzv. magonismus; časopis Regeneración, jejž vydával a který nedávno obnovili mexičtí anarchisté a anarchistky; jeho vliv na Mexickou revoluci; něco o jeho bratrech, kteří také nestáli stranou dění; a pokud možno i nějaký kratší text či texty z jeho pera.

O Floresu Magónovi toho u nás zatím moc nevyšlo a někteří znají jeho jméno možná jen z názvu kapely pařížských antifašistických skinheads – Brigada Flores Magon. Rádi bychom tedy toto bílé místo zaplnili.


Verze pro tisk 19.1.2022 -kl-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy