Anarchistická federace

Bakunin 2014 (XII.)

Závěrečný díl našeho seriálu přináší přehled nejdůležitějších akcí pořádaných letos ve světě k výročí dvou set let od narození Michaila Bakunina.

Závěrečný díl našeho seriálu přináší přehled nejdůležitějších akcí pořádaných letos ve světě k výročí dvou set let od narození Michaila Bakunina.

Konference

Mnoho událostí se v souvislosti s Bakuninovým výročím odehrálo v Rusku. V dnech 17. až 18. května 2014 uspořádala státní univerzita v Tveru ve spolupráci s místní filozofickou a historickou společností konferenci „M. A. Bakunin – filozof, sociolog, revolucionář. K dvoustému výročí jeho narození“. Součástí konference byly i dvě exkurze, nejprve vycházka městem na téma „Bakunin v Tveru“ a následující den vyjížďka do Bakuninova rodiště v Prjamuchinu.
http://philhist.spbu.ru/index.php/sobytiya/283-m-a-bakunin-filosof-sotsiolog-revolyutsioner-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya

Dne 27. května 2014 se na Filozofickém institutu Ruské akademie věd v Moskvě uskutečnila konference s názvem „Anarchismus M. Bakunina a sociální názory 20. století. Věnováno dvoustému výročí narození myslitele“. Vystoupili na ní mimo jiné bakuninovští badatelé V. V. Damje s přednáškou „Michail Bakunin: od socialistického federalismu k anarchismu“, P. V. Rjabov s příspěvkem „Bakuninovská renesance ve filozofii postklasického ruského anarchismu“ a D. I. Rublev s přednáškou „M. Bakunin a ruský anarchismus první poloviny 20. století“.
http://www.iph.ras.ru/20140527_bakunin.htm

Organizační výbor mezinárodní konference „Prjamuchinská čtení – 2014“ uspořádal již 30. května 2014 v moskevském Domě a muzeu A. I. Gercena jubilejní večer „Bakunin a současnost“, které řídil předseda organizačního výboru S. G. Kornilov a vystoupili na něm P. V. Rjabov, V. V. Damje, A. V. Šubin a M. A. Covma. Následujícího dne pokračovala akce exkurzí po místech Moskvy spojených s Bakuninovou památkou.
http://vk.com/doc554774_296741738?hash=8ac1907b8d836b405a&dl=9e641b8971d6fb9e23

Hlavní událostí však byla ve dnech 12. až 13. června 2014 „Mezinárodní konference k dvoustému výročí narození Michaila Bakunina“ v jeho rodišti Prjamuchinu. Kromě již výše zmíněných ruských badatelů (S. G. Kornilov, P. V. Rjabov, V. V. Damje, D. I. Rublev) vystoupila na konferenci také řada zahraničních hostů (např. Michail Gončarok z Izraele, Jean-Christophe Angaut z Francie, James Goodwin z USA a další výzkumníci z Japonska a Itálie) a rovněž Bakuninova vzdálená příbuzná, zabývající se historií Bakuninovy rodiny, Taťána Alexandrovna Bakuninová z Belgie.
https://bakunin2014.wordpress.com/

Mimo území Ruska se odehrály dvě významné události. Institut dějin mezinárodních vztahů Štětínské univerzity uspořádal ve dnech 29. až 30. května 2014 v rámci cyklu „Z dějin anarchismu“ konferenci „K dvoustému výročí narození Michaila Bakunina“ v konferenčním centru Pobierowo nedaleko Štětína (Polsko). Na organizaci se podíleli přední polští historici anarchismu Daniel Grinberg, Michal Śliwa, Tomasz Sikorski či Antoni Kamiński.
http://www.hist.us.szn.pl/index.php/instytut-mainmenu-59/konferencje-mainmenu-69/1934-michail-bakunin-zaproszenie-na-konferencje

Druhou významnou událostí mimo Rusko bylo mezinárodní kolokvium „Michail Bakunin a AIT“ (AIT – Association internationale des travailleurs = První internacionála), pořádané ve dnech 10. až 13. listopadu 2014 v brazilském São Paulu. Vystoupili zde mimo jiné francouzský historik René Brethier s příspěvkem „200 let Bakunina a 150 let AIT“ či Dayse Alvares s přednáškou nazvanou „Ke vztahům mezi Bakuninem a Hakimem Beyem“.
https://coloquiobakuninait.wordpress.com/programacao/

Přednášky, výstavy a další akce

Z početného množství menších akcí vybereme jen několik nejzajímavějších. V Polsku je třeba připomenout událost v Poznani. Dne 17. května 2014 zde v rámci širšího setkání proběhla panelová diskuse k 200. výročí narození M. Bakunina, kterou zahájil Antoni Kamiński přednáškou „Bakuninovo myšlení věčně živé“. Ve Švýcarsku, které se na dlouhou dobu stalo Bakuninovým domovem, proběhlo několik akcí. V Le Locle se 24. května 2014 konalo vzpomínkové shromáždění k 200. výročí Bakuninova narození s přednáškou Marca Vuilleumiera a s četbou textů M. Bakunina a K. Marxe. Dvacátého osmého května se konalo setkání spojené s diskusí v Neuchatelu, kde měla úvodní přednášku Marianne Enckellová z CIRA, 30. května proběhlo shromáždění u Bakuninova hrobu v Bernu a také výroční večírek v dadaistickém Cabaret Voltaire v Curychu a v Saint-Imier proběhla 31. května vernisáž výstavy „Bakunin dnes“ a 7. června se konala v sále Saint-Georges přednáška René Berthiera a Edwarda Casteletona o Bakuninovi.

V Paříži proběhlo 25. dubna 2014 setkání k dvoustému výročí narození Michaila Bakunina spojené s prezentací knihy Maurizia Antonioliho Bakunin mezi revolučním syndikalismem a anarchismem (Bakounine entre syndicalisme révolutionnaire et anarchisme). Na setkání vystoupili René Berthier a Frank Mintz.

V Berlíně se konalo pracovní setkání u příležitosti Bakuninova výročí 31. května 2014. Setkání s názvem „Humanizace skutečného stavu“, věnované přehledu bádání o životě a díle Michaila Bakunina uvedl Wolfgang Eckhardt.

Ve Velké Británii stojí za zmínku dvě události, uspořádané u příležitosti Bakuninova výročí – 18. června se v Edinburghu konalo setkání s názvem „Úvod do Bakunina“, které vedl Nick Heath, a 29. června proběhla v Londýně přednáška „Duch revolty: Bakunin“, kterou proslovil Brian Morris.

Publikace

V souvislosti s dvoustým Bakuninovým výročím bylo také vydáno množství nejrůznějších publikací. Samostatné číslo mu věnovala například francouzská revue Le Monde Litertaire, která připravila také sborník Actualité de Bakounine, 1814–2014.

Španělská revue CNT vydala mimořádnou přílohu Bakunin immortal (1914–2014).

Britské nakladatelství Dover Publications vydalo reedici anglického překladu Bakuninovy knihy Bůh a stát (God and State) z roku 1970 s předmluvou Paula Avricha.

V berlínském nakladatelství Kramer vyšla kniha Násilí na těle, zrada na duši? Diskuse o etice a morálce revolucionářů a o „Revolučním katechismu“ mezi M. Bakuninem a S. Něčajevem. (Gewalt für den Körper, Verrat für die Seele?": eine Debatte über Ethik und Moral der Revolutionäre und den "Revolutionären Katechismus").

Na závěr připojme ještě rekapitulaci bakuninovských počinů naší Anarchistické federace. Hlavní téma čísla 2/2014 anarchistické revue Existence bylo věnováno M. Bakuninovi. Na webu ČSAF/AF vycházel celoročně dvanáctidílný seriál věnovaný nejrůznějším tématům spojeným s Bakuninovým životem a dílem (odkazy na jednotlivé díly najdete jako vždy pod tímto článkem). Ve spolupráci nakladatelství ČSAF/AF a nakladatelství Herrmann a synové vyšel v prosinci 2014 nový český překlad Bakuninových textů, známých pod názvem Bůh a stát. Přeložil Čestmír Pelikán, doslov napsal Václav Tomek. Kniha byla připravena jak pro oficiální distribuci, tak pro šíření v rámci antiautoritářského hnutí. Při akcích, jichž se ČSAF během roku 2014 účastnila (pražský anarchistický bookfair, hudební festivaly, koncerty, diskusní setkání apod.), nabízela linoryty, trička a další výtvarné materiály s motivy Michaila Bakunina. Na hudebním DIY festivalu Play fast or don’t byl už tradičně otevřen Bufet u Bakunina s veganským občerstvením.

Zdroje:
http://www.bakunin.de/news/200_Geburtstag_2014.html
https://bakunin2014.wordpress.com/2014/04/17/2014-annee-bakounine-agenda/

Ostatní díly cyklu Bakunin 2014:
Bakunin 2014 (I.)
Bakunin 2014 (II.)
Bakunin 2014 (III.)
Bakunin 2014 (IV.)
Bakunin 2014 (V.)
Bakunin 2014 (VI.)
Bakunin 2014 (VII.)
Bakunin 2014 (VIII.)
Bakunin 2014 (IX.)
Bakunin 2014 (X.)
Bakunin 2014 (XI.)
Verze pro tisk 31.12.2014 -čp-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)