Anarchistická federace

Městský klimakemp

Reportáž z klimakempu, který se letos konal v Bratislavě.

Bratislava

Od 2. do 5. září se v Bratislavě konal první ročník slovenské obdoby nám dobře známého Klimakempu – Městský akční kemp: společně za klimatickou spravedlnost. Vzhledem k tomu, že v Česku se žádná podobná (přímá) akce letos nekonala, zavítala do Bratislavy i početná skupina českých aktivistů a aktivistek, včetně nás, anarchistů a anarchistek.

Ve čtvrtek 2. září se začalo akčním tréninkem nenásilné přímé akce, se kterou souběžně probíhala i komentovaná urbanisticko-geografická procházka. V šapitó se pokračovalo krátkou debatou o tom, proč Městský akční kemp vlastně vznikl, a o stavu klimatického hnutí na Slovensku. Hlavním bodem dne pak byla panelová diskuse na téma „Autonomní město: Právo na (pře)tvoření města“, která se zabývala alternativami života ve městě, jež se netočí jen kolem utopických vizí nekonečného růstu. Večer se o zábavu vedle klimatického kvízu postarala hudební produkce ve složení Samorast a Hrrhrrrrhrrr. V pátek 3. září byl na programu akční trénink, diskuse o psychologii a klimatické krizi s členkami kolektivu Znepokojené matky, prezentace o blokádě výstavby dálnice Lobau v Rakousku, představení dokumentu Nová doba, jenž se věnuje sociální a ekologické transformaci v souvislosti s klimatickou krizí, botanická komentovaná procházka oblastí bratislavského Lida, debata o nerůstu a konečně panelová diskuse na téma „Fosilní plyn v čase klimatické krize“.

Akční část akčního kempu začala v sobotu ráno, když z Tyršáku přes Starý most směrem do centra vyrazil protestní pochod proti výstavbě plynového LNG terminálu, který má podle plánů společnosti Verejné prístavy a. s. vyrůst na břehu Dunaje. Skandovalo se mnoho hesel, hlavně „Čistý plyn? Špinavá lež!“ a „Ani Dunaj ani Rýn, žádná řeka nechce plyn!“ – hlavním cílem celé akce totiž bylo upozornit na skutečnost, že zemní plyn, fosilními korporacemi představovaný jako „čistá“ alternativa, je ve skutečnosti, co se dopadů na životní prostředí týče, úplně stejně špinavý jako uhlí nebo ropa.

Mýtus o „čistém zemním plynu“ je bohužel, i díky mohutné dezinformační kampani fosilních korporací, které si na něm ještě na poslední chvíli chtějí namastit kapsu, poměrně rozšířený, a proto jsme rádi, že se toto téma dostává do popředí, i když komunikovat jej je složitější než kritika „tradičních“ fosilních paliv.

Pochod za přísného dodržovaní hygienických pravidel prošel historickým centrem a kolem nových mrakodrapů na periferii zamířil k bratislavskému přístavu, velkému industriálnímu komplexu, jehož součástí se nový LNG terminál má stát.

Na křižovatce u vstupu do areálu se velká část aktivistů náhle oddělila od oficiální trasy demonstrace a vyrazila vstříc snad první masové akci občanské neposlušnosti v historii slovenského klimatického hnutí.

Následující popis nám poskytli anarchisté a anarchistky, kteří se akce zúčastnili:

Naše afinitní skupina Graeber se nacházela zhruba uprostřed pochodu, když jsme si všimli, že se čelo akčního „prstu“ oddělilo a běží směrem k branám bratislavského přístavu. Ze zkušeností z českých Klimakempů jsme očekávali, že začne tradiční honička s policií nebo ochrankou, která se bude snažit desítky aktivistů na volném prostranství pochytat nebo jim zabránit ve vstupu do areálu.

K ničemu takovému ale letos nedošlo, na celou demonstraci dohlíželo pouze jedno policejní auto a hlídače na vrátnici aktivisté probíhající závorou příliš neznepokojovali. Bez problému jsme tedy proběhli okolo vstupu a zamířili areálem směrem k řece, kde má být LNG terminál postaven.

Podle našich informací jsou prostory přístavu považovány za „veřejně prospěšné zařízení“, za případné narušení jeho chodu teoreticky hrozí vysoké tresty, a proto jsme se uvnitř nechtěli zdržovat zbytečně dlouho. Udržovat „kompaktnost“ akčního prstu bylo trochu složité, protože různé skupiny se pohybovaly různou rychlostí, naštěstí ale žádné problémy nenastaly a všichni jsme se v pořádku dostali až na zelený plácek u řeky – místo, kde má v budoucnosti stát kritizovaný LNG terminál, který jsme se rozhodli symbolicky obsadit. Ve stínu stromů na břehu Dunaje jsme tedy vybalili karimatky, pexesa, rádia, karty, namazané chleby a transparenty a začali tvořit naší malou „dočasnou autonomní zónu“.

Idylku, tedy kromě představy, že na místě, kde si právě užíváme slunečného dne, má brzy vyrůst zbytečný terminál na zkapalněný zemní plyn, kazila pouze přítomnost policejní hlídky a vozidla ochranky, kteří svůj tábor rozbili o pár metrů dál, poblíž staré nevyužívané boudy.

Téměř celá akce se obešla bez konfrontace s policií, ochrankou nebo zaměstnanci některé ze společností, které v areálu sídlí, pravděpodobně kvůli souhře různých okolností. Samotná blokáda byla spíše symbolická, protože na místě žádný provoz po většinu dne neprobíhal, zároveň lze předpokládat, že slovenská policie byla akcí zaskočená, vzhledem k tomu, že šlo o první ročník. Stejně tak si neumíme představit, jak by nahánění desítek aktivistů a aktivistek uvnitř obrovského areálu v praxi vypadalo, to by byl oříšek i pro českého protiklimatického kovboje Knížete.

Jedna z nejpřekvapivějších interakcí proběhla, když jsme se vydali na menší procházku po příjezdové cestě. Po cestě zpátky jsme náhodou narazili na zaměstnance jedné z firem sídlících v areálu, se kterým jsme si – k našemu velkému překvapení – skvěle popovídali.

Na místě kromě různých her a navazování nových přátelství proběhl třeba i workshop meditace nebo počítačové bezpečnosti. Začátek site-specific divadla, které se mělo odehrát uvnitř prázdné chátrající boudy bohužel narušili pro-aktivní příslušníci policie, kteří nám s hrůzou v očích přišli oznámit, že pokud nechceme všichni umřít, musíme ji opustit, a ať nás ani nenapadne na místě kouřit, to bychom pak mohli letět do vzduchu všichni. Informaci o ropou kontaminovaném prostředí si bohužel nevyslechl kamarád zasahujících příslušníků, sekuriťák, který si na místě dopřával jednu cigaretku za druhou.

Kromě tohoto spíše úsměvného incidentu však až do večera k žádné eskalaci nedošlo. Situace se změnila až později, kdy se po příjezdové cestě přiřítilo pět vozidel „Zásahové jednotky“ – ovšem nenechte se zmást, nešlo o žádný policejní SWAT tým, jako spíš o bandu holohlavých chlapců ze sekuritky, kteří si na záda připevnili důležitě vypadající nášivku. Partu hulákajících rádoby-těžkooděnců doprovázel pouze jeden zmatený policista a jedna zmatená policistka, kteří předem avizovali, že pokud místo neopustíme, nad případnými excesy kolegů ze soukromého sektoru „zavřou oči“.

Dozvědět se, proč právě teď je potřeba místo opustit (respektive jaký právní postih nám bude hrozit, pokud tak neučiníme), když celý den naše přítomnost nepředstavovala problém, bylo poměrně složité, holohlavé opice za přihlížení fízlů totiž začaly kopat do věcí a situace začala být značně nepřehledná.

Nakonec jsme se dozvěděli, že poblíž pravděpodobně zakotvila loď jiné společnosti a podle norem se v okolí nesmí nacházet cizí osoby. Co zmíněná loď převážela, ani proč je naše přítomnost na nevyužívaném plácku na nábřeží problém, se nám zjistit nepodařilo a po poněkud zdlouhavém rozhodovacím procesu se všichni aktivisté rozhodli místo společně opustit. Setrvávat tam natruc agresivním sekuriťákům naší skupině nedávalo politický ani žádný jiný smysl, kromě toho nebylo jasné, čeho bychom se tím vlastně dopouštěli a jaký by nám případně hrozil trest.

Po více než desetihodinové „blokádě“ se tedy všichni vydali na cestu pryč z areálu, což se naštěstí obešlo bez perlustrací či dalších buzerací. Před branami už na všechny čekala teplá večeře. My zamířili rovnou zpátky do kempu, kde jsme si zbytek večera náramně užili.

I přes některé logistické problémy akci považujeme za vydařenou a už se nemůžeme dočkat druhého ročníku. Afinitní skupina Graeber, postrach všech uhlobaronů a znečišťovatelů životního prostředí od Vltavy po Dunaj, nezná hranic. Pojeďte příští rok s námi!


Fotoreport:
https://a2larm.cz/2021/09/historicky-prvni-slovensky-klimakemp-zacal-okupaci-bratislavskeho-pristavu/

Související odkazy:
Potkali se na Vršanech
Klimakemp 2019
Pozdravy z tábora
Před rypadlem, za rypadlem
Změňme systém, ne klima!
A3: Za klimatickou spravedlnost


Verze pro tisk 24.9.2021 -jd-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Klima a film: Kreativní resistence - historie britského antidálničního hnutí a Reclaim the Streets

2. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - Reclaim the streets …(více)

Klima a film: Alterglobalizační hnutí od Seattlu přes Janov až do Prahy

16. 11. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - This is what democracy looks like …(více)

Klima a film: autonomní zóny aneb jak se žije na stromě

7. 12. 2022, Brno, Praha

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost ve filmu - okupace hamabašského lesa, ZAD a NOTAV …(více)