Anarchistická federace

Změňme systém, ne klima!

Poděkování všem účastníkům a účastnicím letošního klimakempu v Horním Jiřetíně.

klimakemp

Dlouho připravovaná akce za klimatickou spravedlnost, Klimakemp 2017, je za námi, a je tedy čas reportovat a hodnotit. Pokud to vezmeme opravdu velmi stručně, ve dnech 21. až 25. června se sešlo na kraji Horního Jiřetína, obce, která byla ohrožena zbouráním kvůli těžbě uhlí, několik stovek aktivistů a aktivistek, aby zdůraznili naléhavost požadavku ochrany klimatu. Tematicky se pak soustředili na průmysl těžby a spalování fosilních paliv, který má na procesu globálního oteplování asi největší podíl ze všech faktorů, jež k němu přispívají.

Klimakemp měl hned několik organizačních a akčních rovin. Na místě probíhaly přednášky, pléna i kulturní program. Chod tábora byl zajištěn po všech možných stránkách, od zásobování elektřinou ze solárních panelů, přes zajištění jídla až po kompostovací záchody. Mimo tábor probíhala pomoc s pracemi přímo v obci a v sobotu 24. června nahlášený „pochod za limity, konec doby uhelné a čistou budoucnost“. Na ten navázala menší demonstrace před elektrárnou v Ledvicích a akce občanské neposlušnosti spočívající v dočasném zablokování důlní infrastruktury na dole Bílina a v průběhu sobotního večera, noci a následného dne solidární akce před policejními stanicemi v několika městech Ústeckého kraje na podporu zadržených aktivistů a aktivistek.

Policie se na akci důkladně připravila, dorazily i stovky posil z jiných krajů, uhelný prach rozvířil policejní vrtulník, podél dolů se pásli koně s policisty a policistkami na hřbetě. Tábor sledovaly desítky tajných a místní obyvatelé byli neustále legitimováni, zastavováni v autech a linkových autobusech. Strážcům kapitálu to ale nebylo nic platné, protože k blokádě strojů stejně došlo a místním předvedli, jak vypadá demokracie řízená zpod policejní čepice.

Do akce se zapojili také anarchisté a anarchistky. Akci podpořila Anarchistická federace vydáním nástěnných novin A3 s tématem klimatické spravedlnosti, a pak také zapojením členů a členek do chodu tábora. Rozhodování a „práce“ na klimakempu odpovídaly anarchistickým zásadám a ty byly něčím tak samozřejmým, že své ideové pozice neměl nikdo potřebu řešit, stačilo prostě jen spolupracovat, podporovat, navrhovat, diskutovat, společně rozhodovat a svobodně si volit míru a podobu svého zapojení.

V následujících dnech bychom rádi přinesli podrobnější reporty z jednotlivých akcí, abychom je přiblížili i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit. Do budoucna rozhodně doporučujeme se do podobných kempů zapojovat. Není to totiž jen protest, ale i škola svobody a samosprávy a vzpruha k dalším aktivitám a rozvíjení kontaktů.

Tímto bychom chtěli poděkovat jednak pořádajícím skupinám za jejich dlouhodobé nasazení, a také všem účastníkům a účastnicím klimakempu, místním lidem a dělníkům, kteří nás vřele přijali, a všem, kteří přímé akce a boj za klimatickou spravedlnost podporují.


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy