Anarchistická federace

Změňme systém, ne klima!

Poděkování všem účastníkům a účastnicím letošního klimakempu v Horním Jiřetíně.

klimakemp

Dlouho připravovaná akce za klimatickou spravedlnost, Klimakemp 2017, je za námi, a je tedy čas reportovat a hodnotit. Pokud to vezmeme opravdu velmi stručně, ve dnech 21. až 25. června se sešlo na kraji Horního Jiřetína, obce, která byla ohrožena zbouráním kvůli těžbě uhlí, několik stovek aktivistů a aktivistek, aby zdůraznili naléhavost požadavku ochrany klimatu. Tematicky se pak soustředili na průmysl těžby a spalování fosilních paliv, který má na procesu globálního oteplování asi největší podíl ze všech faktorů, jež k němu přispívají.

Klimakemp měl hned několik organizačních a akčních rovin. Na místě probíhaly přednášky, pléna i kulturní program. Chod tábora byl zajištěn po všech možných stránkách, od zásobování elektřinou ze solárních panelů, přes zajištění jídla až po kompostovací záchody. Mimo tábor probíhala pomoc s pracemi přímo v obci a v sobotu 24. června nahlášený „pochod za limity, konec doby uhelné a čistou budoucnost“. Na ten navázala menší demonstrace před elektrárnou v Ledvicích a akce občanské neposlušnosti spočívající v dočasném zablokování důlní infrastruktury na dole Bílina a v průběhu sobotního večera, noci a následného dne solidární akce před policejními stanicemi v několika městech Ústeckého kraje na podporu zadržených aktivistů a aktivistek.

Policie se na akci důkladně připravila, dorazily i stovky posil z jiných krajů, uhelný prach rozvířil policejní vrtulník, podél dolů se pásli koně s policisty a policistkami na hřbetě. Tábor sledovaly desítky tajných a místní obyvatelé byli neustále legitimováni, zastavováni v autech a linkových autobusech. Strážcům kapitálu to ale nebylo nic platné, protože k blokádě strojů stejně došlo a místním předvedli, jak vypadá demokracie řízená zpod policejní čepice.

Do akce se zapojili také anarchisté a anarchistky. Akci podpořila Anarchistická federace vydáním nástěnných novin A3 s tématem klimatické spravedlnosti, a pak také zapojením členů a členek do chodu tábora. Rozhodování a „práce“ na klimakempu odpovídaly anarchistickým zásadám a ty byly něčím tak samozřejmým, že své ideové pozice neměl nikdo potřebu řešit, stačilo prostě jen spolupracovat, podporovat, navrhovat, diskutovat, společně rozhodovat a svobodně si volit míru a podobu svého zapojení.

V následujících dnech bychom rádi přinesli podrobnější reporty z jednotlivých akcí, abychom je přiblížili i těm, kteří se z nějakého důvodu nemohli zúčastnit. Do budoucna rozhodně doporučujeme se do podobných kempů zapojovat. Není to totiž jen protest, ale i škola svobody a samosprávy a vzpruha k dalším aktivitám a rozvíjení kontaktů.

Tímto bychom chtěli poděkovat jednak pořádajícím skupinám za jejich dlouhodobé nasazení, a také všem účastníkům a účastnicím klimakempu, místním lidem a dělníkům, kteří nás vřele přijali, a všem, kteří přímé akce a boj za klimatickou spravedlnost podporují.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Hry prachu

25. 2. 2020, Praha

Promítání na Salé …(více)

The Patience Stone

27. 2. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Světnice) …(více)

1+6+1. narozeniny Salé

6. 3. 2020, Praha

Každé hnutí potřebuje fyzický prostor. Salé nám ho nabízí už několik let. Důvod k oslavě. Živá hudba garantována v Bike_Jesus na Štvanici …(více)

Odpadledne a ječel 4

28. 3. 2020, Plzeň

Osvědčená tatérská kulturně osvětová benefiční akce, která se koná tradičně v plzeňské Papírně. Benefice pro Limity jsme my, Bosque Medicinal a Záchrannou a odchytnou službu pro zvířata Karlovy Vary. Zahrají Pio Squad, Esazlesa, Protijed, Manon Muert, Vont a další. Nebudou chybět Djs Evil Produst, JB, Tony Magor Vrtačka a Marek. Součástí budou přednášky, promítání dokumentů, benefiční bazar, infostánky a distra, sítotiskový a zinařský workshop, prodej tisků a flashů od zúčastněných tatérů. …(více)

Fotbal proti rasismu 2020

8. - 10. 5. 2020, Věžnička u Jihlavy

13. ročník tradičního festivalu s přesahem …(více)

8. Anarchistický festival knihy

23. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)