Anarchistická federace

V Praze proti juntě

Report z demonstrace solidarity s lidmi, kteří se v Myanmaru postavili vojenské juntě.

Praha

Anarchistická federace (AF) společně s kolektivem Food not Bombs Žižkov zareagovaly na vojenský puč, k němuž došlo 1. února v Myanmaru, svoláním demonstrace odsuzující uchopení moci armádou a podporující všechny ty, kteří se jí postavili, protestují proti ní a stávkují. AF v poslední době informuje o dění v Barmě na svém webu, zejména o aktivitách tamních kolektivů Food not Bombs (Jídlo místo zbraní, FNB).

Demonstrace, která se konala ve středu 2. června, byla svolána na pátou hodinu odpolední před ambasádu Myanmaru, která sídlí v Praze na Václavském náměstí 51. Jelikož již bylo po úředních hodinách, shromáždili jsme se na dohled pod sochou sv. Václava. Tady byly vyvěšeny vlajky – duhová a dvě antifašistické. Na zemi leželo asi dvacet červených a černých štítů s nápisy v barmštině a angličtině jako „Free All Political Prisoners“, „Support FNB Myanmar“, „Fight War Not Wars“, „Stop the Military coup“, „All Power to the People“ apod. Tyto štíty (vyrobené sice jen z kartonu) odkazovaly k typické obranné pomůcce kolektivně a organizovaně užívané při protestech v Barmě, kde často mají i funkci propagační.

Po nějaké době se začaly prostorem rozléhat tekno rytmy sound systému Olgoj Chorchoj. FNB-Žižkov nabízeli pro osvěžení vodu a zapatistickou kávu. Účastníkům i kolemjdoucím byly rozdávány letáky stručně seznamující se situací v Myanmaru a letákové verze nástěnných novin A3 věnovaných tomuto tématu.

Úvodní slovo zaznělo po necelé třičtvrtěhodině po začátku akce. První proslov zazněl za FNB-Žižkov. Byly v něm zmíněny podmínky, v jakých musí tamní kolektivy FNB vyvíjet své aktivity, a s obdivem byl kvitován i jejich neuvěřitelný rozsah. Nechybělo vyjádření solidarity, odsouzení vražedného řádění junty a výzva k tlaku na korporace, které současný barmský režim svými investicemi podporují. Po proslovu byli přítomní vyzváni k finanční podpoře FNB-Myanmar.

Následovalo přehrání vzkazu od člena FNB-Myanmar a kapely Rebel Riot. Vzkaz je součástí delšího rozhovoru, jenž bude brzy zveřejněn společně s titulky. Kyaw Kyaw v něm, jak bylo na místě přeloženo do češtiny, sděluje: „Probíhající boje v Myanmaru nejsou žádný vzdálený problém, ale obzvláště dnes je to problém celého lidstva. Musíme se postavit nejenom vojenskému puči v Myanmaru, ale jakékoli diskriminaci a každému útlaku. Stůjme při sobě v boji za lidskost.“

Asi 40 účastníků demonstrace si dále vyslechlo projev Anarchistické federace, který hovořil o smyslu solidarity, odsoudil mlčení bývalé premiérky Myanmaru ke genocidě Rohingů a končil slovy: „Naše požadavky jsou neskromné, ale jediné možné: zrušit armádu, zrušit policii, zrušit stát, zrušit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Pak si nikdo nebude moci silou, ať vojenskou, policejní nebo ekonomickou uzurpovat moc nad ostatními.“

Jako poslední promluvil krátce náš kamarád z Myanmaru. Vyjádřil rozhořčení nad tím, že ač ve světě vzbudil puč nesouhlas, žádná pomoc ve skutečnosti nepřišla a svět nic nedělá navzdory 800 mrtvých a tisícům zatčených a pohřešovaných. Je potřeba okamžitá pomoc. Nakonec poděkoval za projevenou solidaritu.

Další část demonstrace patřila pořízení společné fotografie, která bude zaslána FNB do Myanmaru. Většina přítomných s připravenými štíty v rukou a černo-rudými prapory nad hlavami pozvedla ruce se symbolem myanmarských protestů – třemi vztyčenými prsty – a skandovala: „Naší zbraní je solidarita!“

Nedlouho po šesté zazněly ze sound systému písně anarchopunkové kapely Rebel Riot a ještě nějakou dobu se za zvuku hudby diskutovalo, načež se kolem půl sedmé demonstranti rozešli.

Pokud jste se akce nemohli zúčastnit, můžete svou solidaritu a podporu vyjádřit různými způsoby. Jedním takovým je třeba šíření nástěnných novin A3 s textem „Proti juntě v Myanmaru“. Například v Olomouci vylepili tamní anarchisté po městě 35 kusů. Můžete informovat na svých webech, jako to udělal hudební server Kids and Heroes. Nebo můžete vyvěsit transparent ve veřejném prostoru jako anarchisté a anarchistky z Frýdku-Místku.

Praha

Frýdek-Místek

Související odkazy:
Naše požadavky jsou neskromné
Solidarita s protestujícími v Myanmaru
A3: Proti juntě v Myanmaru
„Potřebujeme globální solidaritu“
Výzva k mezinárodní solidaritě s Hnutím občanské neposlušnosti
„Děláme to, v co věříme. Věříme v to, co děláme.“
Solidaritu s těmi, kdo bojují proti puči v Myanmaru


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy