Anarchistická federace

Černo-rudý piknik

Report z 1. máje anarchistek a anarchistů na Střeleckém ostrově

stuhy

Na jarním on-line sjezdu Anarchistické federace (AF) jsme diskutovali, jakou podobu dát letošnímu anarchistickému Prvnímu máji. Na tom, že se bude konat na tradičním místě, tedy v Praze na Střeleckém ostrově, padla shoda okamžitě. Střelecký ostrov je tradičním místem našich prvomájových akcí. Právě tady se v roce 1890 konalo první dělnické shromáždění v Praze u příležitosti svátku práce, jenž byl vyhlášen na základě událostí spojených s bojem za osmihodinovou pracovní dobu v roce 1886 a justiční vraždou několika anarchistů v Chicagu o rok později.

Co se týče podoby akce, konsenzuální podporu získal návrh nesnažit se za každou cenu o nic „velkého“ a demonstrativního, nýbrž využít tuto příležitost k neformálnějšímu setkání anarchistů a anarchistek. Mnozí z nás se dlouho neviděli, nebyly příležitosti pro šíření anarchistických publikací apod. Zároveň padla shoda, že letošní První máj pojmeme také jako vzpomínku na oběti záchrany zisků průmyslu (2020–21) a boje za osmihodinovou pracovní dobu (1886), jak nakonec hlásal ústřední transparent akce. Nechtěli jsme ale jen připomínat mrtvé, vždyť anarchie je oslavou života. A tu můžeme co nejlépe uskutečnit coby dobře se bavící svobodná komunita sobě rovných jedinců. Proto bylo rozhodnuto oslavit Svátek práce jedním velkým piknikem.

Na webu jsme vyzvali k zapojení se do propagace. A například v Olomouci bylo více než týden před akcí rozšířeno velké množství k této příležitosti vydaného zvláštního anarchistického měsíčníku A3, dále pozvánek ve formě plakátů a také dubnového čísla A3, věnovaného úmrtí krále lichvářů.

Nedlouho před Prvním májem jsme se dozvěděli, že na Střelecký ostrov svolal svou akci v podobném čase také Lubomír Volný, další z řady okrajových nacionálních politiků, kteří se na sebe snaží strhávat pozornost různými provokacemi, jako je třeba odmítání používat ochranné pomůcky omezující šíření covidu-19.

Když jsme začínali v deset dopoledne s přípravou místa, měla zrovna začít i Volného akce, ten však mezi své příznivce, kterých se sešlo asi 250 pod jedním z oblouků mostu Legií, vedoucím přes ostrov, dorazil s hodinovým zpožděním. Policie rozdělila ostrov na dvě části a opět dokázala svou dezorganizaci. Na stranu anarchistické akce se dalo dostat výtahem. Tudy ale policisté lidi odmítali pouštět. Pod obloukem, kde by byl volný průchod byla policií zřízena hradba, na první pohled bez možnosti průchodu. Takže spoustě lidí nezbývalo než jít přes oblouk s demonstrací nacionálních antirouškařů. A policisté stojící u hradby, která byla zde, si stěžovali, proč nechodí lidé jinudy, ale zrovna tudy. Koho by to překvapilo? Nutno dodat, že za celý den se policejní přítomnost obešla bez zbytečného předvádění síly či nelegálních perlustrací, jak to bývá často zvykem.

Na místě pikniku, jenž se konal uprostřed zadní části Střeleckého ostrova, se zatím objevily transparenty, anarchistické vlajky, ale také vlajka duhová či ta s logem Antifašistické akce. Nakladatelství AF rozbalilo na deku svou nabídku novějších publikací, včetně té úplně nejčerstvější. Na Prvního máje bylo totiž poprvé distribuováno nové číslo anarchistické revue Existence, které se ve svém hlavním tématu věnuje Petru Kropotkinovi (letos si připomínáme sté výročí jeho úmrtí). Poprvé si také mohli zájemci na nějaké veřejné akci zakoupit brožury vydané koncem loňského roku – Anarchismus pro začátečníky a Statě o revoluci.

Na přípravě Prvního máje s námi intenzivně spolupracoval kolektiv Food not Bombs – Žižkov. Ten se postaral o várnici plnou lahodné zapatistické kávy z produkce Black Seeds, vodu a také o spoustu veganského jídla – tousty, bramborový salát, různé druhy pomazánek a několik plechů různých buchet.

Po nějaké době se objevilo i distro historického spolku Zádruha, který jsme požádali o příspěvek k programu. V rámci jeho distra bylo prvně představeno nové vydání Kropotkinovy knihy Blahobyt všem a mnozí předplatitelé tak měli možnost si zde knihu vyzvednout.

První máj anarchistek a anarchistů byl svolán na jedenáctou hodinu. V tu dobu zde už byly desítky lidí a další přicházeli i později. Nakonec se jich pikniku účastnila asi stovka. O půl dvanácté došlo za pomoci připraveného ozvučení na přivítání a úvodní slovo seznamující s nástinem programu. Ten započal proslovy. Členka AF připomněla „desetitisíce mrtvých u nás a miliony mrtvých ve světě, lidí, kteří podlehli nemoci covid-19“ a konstatovala, že „pandemie se stala hluboce politickou záležitostí a jasně odkryla karty, s nimiž hrají jednotlivé vlády. Karty, které ve vlastním zájmu rozdávají ekonomické elity ve hře, jejíž pravidla samy určují a mění podle své potřeby.“ Vedle vlád, které mají na zřeteli jen zisky velkého průmyslu, odsoudila také kapitalistické sobectví spojené s patenty na vakcíny. Končila slovy: „Dokud nám budou vládnout kapitalistické vztahy, budeme vždy a jen zdroje, naše ruce a mozky budou na prodej, budeme muset poslouchat cizí příkazy, a když se vzepřeme, přijdeme o chleba nebo nás zkrotí policejním obuškem. Kapitálu na lidském životě záleží, jen dokud z něj má nějaký profit. A vlády tu jsou už jen od toho, aby hájily zájmy kapitálu. Od vlád nic nečekáme, tudíž ani od volební maškarády, která je legitimizuje. Víme, že dokud tu bude stát a kapitalismus, nikdy nebudeme svobodní. Chceme o svých životech rozhodovat sami, i na pracovištích se mnohem snáz domluvíme bez šéfů. Ceníme si životů a zdraví lidí, kašleme na zisky hrstky kapitalistů.“

Dále přišel člen AF s reflexí nedaleko promlouvajícího poslance Lubomíra Volného, jenž je znám zejména jako „obchodník s chudobou“ kvůli pronajímání předražených zchátralých bytů. Opřel se do covidových popíračů všeho druhu: „To, že někdo kritizuje vládu a vychází se svou kritikou do ulic, je sympatické. U popíračů jdou ale sympatie stranou. Důsledky jejich požadavků i rádoby vzdorného chování se totiž ve své asociálnosti nijak neliší od rozhodování vlády. Ani vládě, ani popíračům totiž nejde o to, aby byla epidemie co nejrychleji poražena. Kdyby o to šlo vládě, zastaví vedle volnočasových aktivit lidí i průmysl. Stačilo několik týdnů a mohlo být po všem. Kdyby o to šlo popíračům, museli by nejprve vyndat hlavy ze svých zadků a začít být ohleduplní a odpovědní ke svému okolí. (…) Nezodpovědnost a egoismus nejsou alternativou k chaotickým a nekoncepčním rozhodnutím vlády. Ohrožovat ostatní odmítáním roušek či očkování není žádná rebelie, nýbrž známka omezenosti a bezohlednosti a v neposlední řadě neúcty ke zdravotnickému personálu, který stojí v první linii pandemie. A vždy se najde nějaký politický podnikatel, který se na takové vlně sveze a bude ji přiživovat.“

Jako třetí si vzala slovo zástupkyně historického spolku Zádruha s velmi zajímavým příspěvkem „Američtí Češi při vzniku prvomájové tradice v roce 1886“.

Asi čtvrthodinu po proslovech se většina účastníků seřadila za transparentem a s velkým věncem, jenž byl doplněn černými a rudými stuhami s logem a názvem federace, se přesunula na chvíli k pamětní desce prvního dělnického 1. máje, kde byl věnec položen a k tomu zapáleno několik svíček jako vyjádření piety a neuhasínajícího boje některých pracujících za lepší pracovní podmínky. Minutu ticha k uctění památky anarchistů zavražděných v Chicagu a za oběti covidu-19 vyrušila jen zdivočelá účastnice Volného akce pokřikováním o tom, že rušíme.

Někteří zůstali na místě pikniku, kam se po nějaké chvíli vrátili i ostatní od pamětní desky. Mohlo se tedy pokračovat v programu – v jeho kulturní části. Tradičně zahrál na kytaru a zazpíval náš dlouholetý sympatizant, písničkář, který nechybí skoro na žádném 1. máji na Střeleckém ostrově. Po nějaké době byl vystřídán dalším interpretem z řad účastníků, po něm následovala recitace básní českých anarchistů věnovaných chicagským mučedníkům.

V posledním mluveném vstupu byl představen záměr zapatistů z jihomexického Chiapasu doplout k evropským břehům a zde se setkat s těmi, kteří vedou různé emancipační boje. Byla jim zaslána i pozvánka do Česka. Někteří účastníci se pak na výzvu vydali s vlajkami a se španělským nápisem „Výprava za život začíná. Čeští anarchisté/ky vás očekávají“ pořídit společnou fotografii vyhlížení zapatistů mířících do Evropy.

Lidem, procházejícím se v příjemném prostředí (alespoň co se „naší“ strany ostrova týče) letitých stromů, byly celou dobu rozdávány kopie prvomájového speciálu nástěnných novin A3. Zábava pokračovala v piknikovém duchu a za melodií tahací harmoniky ještě dlouho po skončení programu.

Počasí se vydařilo, obavy z deště se nepotvrdily. Byl splněn účel akce, tedy po dlouhé době se opět vidět, naživo si promluvit a probrat budoucí plány a spolupráce. Počet účastníků pikniku byl nakonec větší, než jsme očekávali. Vládla skvělá a uvolněná atmosféra a nezkazila ji ani účast nacionalistů. Na rozdíl od nich byl pobyt na „naší“ straně ostrova v rámci možností bezpečný.

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do organizace, zúčastnili se nebo/a propagovali anarchistický 1. máj na sociálních sítích či výlepem plakátů a prvomájového speciálu A3 v ulicích.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy