Anarchistická federace

25 let Institutu anarchistických studií

Internacionální projekt na podporu rozvoje anarchistické teorie oslavil čtvrtstoletí.

IAS

Anarchismus vzešel ze socialistického hnutí jako samostatný politický směr v devatenáctém století. Tvrdil, že je nezbytné a možné svrhnout donucovací a vykořisťovatelské sociální vztahy a nahradit je rovnostářskými, samosprávnými a kooperativními sociálními formami. Anarchismus tak dal novou hloubku dlouhému boji za svobodu.

Hlavním zájmem klasických anarchistů byla opozice vůči státu a kapitalismu. To bylo doplněno politikou dobrovolného sdružování, vzájemné pomoci a decentralizace. Od přelomu devatenáctého a dvacátého století, a zejména pak v šedesátých letech se anarchistická kritika rozšířila do obecnějšího odsouzení nadvlády a hierarchie. To umožnilo pochopit a zpochybnit celou řadu sociálních vztahů – jako je třeba patriarchát, rasismus či devastace přírody – a zároveň čelit politickým a ekonomickým hierarchiím. Díky tomu se ideál svobodné společnosti rozrostl o sexuální osvobození, kulturní rozmanitost či ekologickou harmonii, stejně jako o instituce přímé demokracie.

Zásadní odmítnutí všech forem nadvlády činí anarchismus historicky flexibilním, politicky komplexním a důsledně kritickým – o tom svědčí jeho oživení v dnešním globálním antikapitalistickém hnutí. Přesto anarchismus ještě nenabyl pečlivosti a komplexity, které jsou potřebné k pochopení a transformaci současnosti.

Institut anarchistických studií (The Institute for Anarchist Studies, IAS) byl založen v roce 1996 na podporu rozvoje anarchismu. Začal jako organizace poskytující granty radikálním spisovatelům a překladatelům po celém světě. Doposud IAS financoval stovky projektů autorů z různých zemí. V roce 1997 začal publikovat organizační zpravodaj Perspectives on Anarchist Theory (Perspektivy anarchistické teorie). Zpravodaj se nakonec spojil s The New Formula: An Antiauthoritarian Review of Books a v roce 2009 převzal jeho vydávání nový kolektiv, který mu dodal současnou podobu.

V roce 2010 začal IAS ve spolupráci s AK Press a Justseeds Artistsʼ Cooperative publikovat knižní sérii Anarchist Interventions. V době hnutí Occupy vydal sérii pěti brožur, nazvanou Lexicon, z nichž 30 000 zdarma distribuoval v různých táborech Occupy a sociálních hnutích.

S publikací Octaviaʼs Brood: Science Fiction Stories from Social Justice Movements, kterou v roce 2015 společně připravily Walidah Imarisha a adrienne maree brown, zahájil IAS spolu s AK Press novou vydavatelskou sérii, která také obsahovala Angels with Dirty Faces: Three Stories of Crime, Prison, and Redemption (Andělé se špinavými tvářemi: Tři příběhy zločinu, vězení a vykoupení) od Walidahy Imarishy, knihu, jež získala Oregon Book Award, a Guerillas of Desire: Notes on Everyday Resistance and Organizing to Make a Revolution Possible (Partyzáni touhy: Poznámky ke každodennímu odporu a organizaci, aby byla revoluce možná) od Kevina Van Metera, a další následují.

Během těch pětadvaceti let své existence IAS soustavně pořádal vzdělávací akce, jako je řada konferencí Obnova anarchistické tradice, které se konaly v Nové Anglii, či diskusní akce v Portlandu v Oregonu, a účastnil se radikálních konferencí po celé Severní Americe.

IAS je součástí většího hnutí za radikální transformaci společnosti. Jde o vnitřně demokratický kolektiv, jenž po celém světě pracuje solidárně s lidmi, kteří sdílejí jeho hodnoty.

V tomto 25. roce obnovil IAS svůj grantový projekt a rozšířil záběr toho, co financuje, takže počítá kromě psaného slova i s video- a audioprojekty.

Kontakt: info[a]anarchiststudies.org

 

Zdroj:
https://anarchiststudies.org/30928-2/

Související odkaz:
Projekt Inštitútu anarchistických štúdií


Verze pro tisk 2.5.2021 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy