Anarchistická federace

Chraňme životy, zastavme průmysl!

Reportáž z veřejné akce připomínající oběti pandemie a požadující zastavení zbytného průmyslu

Praha

V úterý 9. března podpořila pražská skupina Anarchistické federace zapálením svíček veřejnou akci pořádanou iniciativou Zastavme covid společně a spravedlivě. Samotná akce začala v pět hodin odpoledne naproti Úřadu vlády a lidé mohli přicházet se svíčkami až do osmé večerní. Na začátku se na místě sešlo pár desítek lidí s transparenty „Chraňme životy, zastavme průmysl“ a „Patenty zabíjejí. Vakcíny pro všechny!“, aby si vyslechli v následujících 20 minutách několik vzkazů. Předně od zdravotní sestry Barbory Tomšů z covidového oddělení ARO ve zlínské Nemocnici Tomáše Bati o tom, v jaké kritické psychické situaci se zdravotnický personál nachází. Následně mluvčí iniciativy přečetla její základní prohlášení a požadavky. Pak přišel na řadu reprodukovaný vzkaz od biochemika Jana Trnky, který prohlásil, že s epidemií si nedokážou poradit jednotlivci, ale musí jít o akci celé společnosti, která ochrání ty nejzranitelnější. Dodal také, že dopady pandemie pociťují zejména chudí a lidé mimo velká města. Je potřeba zaměřit se na to, aby virus ze společnosti vymizel.

Mezitím kolem nápisu „Za zbytečné oběti neschopnosti vlády ČR“ přibývaly stovky smutečních svíček. K dispozici byl také petiční stánek a o akci informovalo i několik mediálních webů včetně požadavku na zastavení zbytného průmyslu, který jede covid necovid kvůli ziskům několika jedinců vesele dál, zatímco jsou omezovány volnočasové aktivity obyčejných lidí. Během akce se dbalo na ohledy k druhým formou užití respirátorů.

Ve středu 10. března proběhla podobná akce také v Ostravě před budovou Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, kde byl vyvěšen transparent „Zachraňte životy, zastavte průmysl!“ a byly zapáleny svíčky s nápisy „Zastavme covid společně a spravedlivě“, „Většina lidí se nakazí v práci“, „Za zbytečné oběti neschopné vlády“, „Patenty zabíjejí, vakcíny pro všechny“ apod.

V prohlášení iniciativy Zastavme covid společně a spravedlivě stojí:

V boji s pandemií česká vláda selhává. Zbytečně umírají tisíce lidí a zároveň čelíme hluboké sociální krizi. Nemoc představuje extrémní zátěž pro zdravotníky, rodiče, pečující a pedagogy, sociální pracovníky či pracující v průmyslu, zkrátka pro ty, s nimiž společnost stojí a padá. Vláda odmítá chránit lidské životy a ignoruje situaci těch, kteří proti pandemii bojují s nasazením vlastního zdraví. Omezení míří na osobní a rodinný život, školy, kulturu a menší obchody. Naproti tomu stojí netknutý průmysl, který vytváří především soukromé zisky. Požadujeme efektivní řešení pandemie a spravedlivé sdílení jejích sociálních důsledků.

Požadujeme:

1) Úplně uzavřít ekonomiku na čtyři týdny (…s výjimkou životně důležitých provozů, kde bude zajištěno testování a očkování. Požadujeme dostatečnou kompenzaci výpadku příjmů zaměstnancům a živnostníkům, úplnou kompenzaci všem s příjmy do výše průměrné mzdy. Dále dostatečnou podporu živnostníkům a malým podnikatelům.)

2) Skutečně podpořit zdravotníky a zaměstnance v sociálních službách. (Požadujeme zvýšení jejich mezd a platů tak, aby se dotklo zejména zaměstnanců v prvních dvou dekádách kariéry a působilo jako prevence jejich odchodu do zahraničí. Navíc pak okamžitý a významný rizikový příplatek. Splnění vládního slibu z ledna 2021, podle kterého mají být navýšeny platy i mzdy všech zaměstnanců v sociálních službách o 10 %. Zřízení nonstop krizové linky a týmu terapeutů pro podporu v psychicky náročných situacích, jako je vyhoření, stres, ztráta důvěry.)

3) Zohledňovat sociální spravedlnost opatření. (Požadujeme moratorium na exekuce a vystěhovávání domácností. Rozložení dlužných nájmů do rozumného časového období nebo jejich přebírání státem. Koordinovanou potravinovou pomoc. Nemocenskou ve výši 100 % příjmu, a to nejen v březnu a dubnu 2021, ale i v dalších měsících. Covid za dva měsíce nezmizí. Ošetřovné ve výši 100 % příjmu pro lidi s nižším než průměrným příjmem a pro samoživitele, ve výši 80 % pro ostatní. Distribuci respirátorů zdarma všem. Zajištění důstojného ubytování všem lidem bez domova jako při loňské jarní vlně v Praze.)

4) Brát vážně význam škol. (Školy se nemají zavírat jako první, ale naopak až jako poslední, po restauracích a průmyslu. Obnova bezpečné výuky musí začít hned po snížení virové nálože a musí ji doprovázet pravidelné testování. Vedením škol by měla být s předstihem dána možnost připravit plán postupného otevírání škol pro ty, kteří to nejvíce potřebují – sociálně slabí žáci a studenti, nebo ti, kteří prospěchově zaostávají za ostatními. Nedovolme další zvyšování nerovností v českém vzdělávání. Do doby, než se školy otevřou, je třeba zajistit doučování tam, kde domácí online výuka nestačí. Dále je nezbytné podporovat neziskové organizace pracující se školními dětmi a posílit krizové linky pro děti i učitele.)

5) Zásadně zrychlit očkování populace. (Požadujeme rovnoměrnou distribuci vakcín do všech regionů, na mezinárodní úrovni pak pozastavit patentovou ochranu vakcín, aby se umožnila jejich rychlejší produkce, lokální výroba a spravedlivější distribuce v globálním měřítku.)

Co nejdříve je také potřeba připravit vizi společenské obnovy. Už nyní víme, že bude existenčně ohroženo nejméně 1,5 milionu lidí. Na jejich podporu je třeba vyčlenit prostředky a připravit opatření. Je nejvyšší čas začít řešit dlouhodobé bolesti české společnosti, které pandemie ještě prohloubila – kupříkladu zrušit soukromé exekutory a regulovat ceny bydlení. Potřebujeme odvážnou a spravedlivou vizi společenské obnovy, při které investujeme do klíčových oblastí společenského života, jako je péče, vzdělávání či zdravotnictví a ekologická transformace ekonomiky. Jedním ze zdrojů by měla být mimořádná daň zohledňující, kdo v časech pandemie získává a kdo nezaviněně ztrácí. Tato daň by také měla korigovat postupující oligarchizaci české společnosti a být přednostně zaměřena na velké majetky.

 

Související odkazy:
Mezinárodní solidaritou proti globálnímu autoritářství!
Zdraví není zboží
Bojovat se má o každý život
Vakcíny pro všechny!


Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy