Anarchistická federace

Mezinárodní solidaritou proti globálnímu autoritářství!

Komuniké Komise pro vztahy Internacionály anarchistických federací

IFA

Celosvětová pandemie a její důsledky představují zátěž pro pracující třídu, vykořisťované a utlačované. Je to ta část světové populace, která je pandemií nejvíce postižena, a zároveň ta, která je nejvíce odhodlána chránit zdraví všech.

Nyní nám státní a kapitalistický systém mnohem jasněji odhaluje své slabiny a rozpory. Cílem akcelerace autoritářských procesů, k níž dochází na globální úrovni, je obrana moci, privilegií a zisků vládnoucích tříd.

V různých částech světa jsme svědky dramatického zhoršení životních a pracovních podmínek stovek milionů lidí. Pokračuje privatizace přírodních zdrojů a základní statky, jako jsou půda a voda, se stále více soustřeďují do rukou velkých vlastníků. Během pandemie prosperovalo jen několik velkých společností v různých odvětvích, jako je energetika, technologie, média, farmaceutický průmysl, korporátní maloobchod či automobilový průmysl, a vydělalo tak stovky miliard dolarů.

V mnoha zemích světa se navyšují válečné výdaje, roste vojenské napětí mezi státy doprovázené rasistickou, nacionalistickou a fašistickou propagandou. Mnoho vlád posiluje svůj bezpečnostní aparát jak větší kontrolou a represemi vůči obyvatelstvu, tak rozšiřováním pravomocí policie. Mezitím segregované obyvatelstvo v pásmu Gazy, v ghettech metropolí, na Lesbosu a v zadržovacích táborech pro migranty či ve věznicích po celém světě zažívá tuto krizi v podmínkách naprosté deprivace.

Opatření k zabránění šíření koronaviru vlády často zneužívají k útokům na hnutí odporu. Ve všech koutech světa však existují formy odporu, sociální hnutí, která se v některých případech nejen brání probíhajícím autoritářským procesům, ale snaží se vytvořit alternativu. Jsme na straně těch, kdo se bouří proti rasismu a policii ve Spojených státech, proti speciálním policejním jednotkám v Nigérii, proti novému policejnímu státu ve Francii, proti neoliberálnímu vojenskému státu v Chile nebo proti genocidnímu násilí užívanému k utlačování Mapučů. Jsme s těmi, kdo bojují proti diktatuře v Turecku a Bělorusku, stejně jako proti autoritářským režimům v Thajsku a Indonésii.

V mnoha případech je anarchistické hnutí aktivní součástí těchto bojů. V různých částech světa se anarchisté a anarchistky denně angažují, brání prostor svobody, podporují stávkující dělníky, budují sítě solidarity a vzájemné pomoci, aby se vypořádali s chudobou, násilím na základě pohlaví, s nedostupností ochranných prostředků a lékařské péče.

Nyní je naléhavější než kdy jindy posílit internacionalistický rozměr anarchismu, konfrontovat probíhající autoritářské procesy a obnovit revoluční perspektivu ve světě, která by vedla ke zhroucení státu a kapitalismu.

Komise pro vztahy Internacionály anarchistických federací (CRIFA)
16. ledna 2021

 

španělsky: https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/2021/01/29/internacional-comunicado-de-la-internacional-de-federaciones-anarquistas-ifa/
italsky: http://www.federazioneanarchica.org/archivio/archivio_2021/20210116crisolid.html
anglicky: https://i-f-a.org/2021/02/09/ifa-joint-statement-on-the-global-pandemic-en-ca-it/


Verze pro tisk 11.2.2021 Zahraniční sekretariát AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)