Anarchistická federace

Limity výjimečného stavu

Iniciativa Limity jsme my neseděla během koronakrize se založenýma rukama

na farmě

V rámci omezujících opatření během koronavirové krize mohl člověk zaujmout buď postoj sedět nečinně doma, nebo se nějak zapojit do pomoci druhým, reagovat na prohlubující se problémy či jen vyjádřit vděk těm, kteří se nacházejí v první linii. Na našich stránkách jsme již informovali kupříkladu o podpoře zdravotnicím, o kampani za neplacení nájmu, o pomoci lidem bez domova a protestu proti jejich dehumanizaci, o šití roušek nebo o volnočasové solidaritě. Jako velmi efektivní při solidárních aktivitách se ukázaly být dřívější antiautoritářské organizační vazby různých skupin a kolektivů. Jedním z příkladů může být iniciativa Limity jsme my.

Aktivisté a aktivistky Limitů poskytli v Brně zdravotníkům své zásoby roušek. Následně se účastnili spoluzakládání šicích dílen, kde se až doteď šily roušky. Záměr byl poskytovat roušky hlavně lidem bez domova a terénním pracovníkům, ale posléze se to rozšířilo tak, že byla kapacita šít roušky i pro zdravotnický personál. V těch nejvytíženějších dnech se jednalo o několik tisíc roušek denně. Zapojena do toho byla také spousta jiných lidí a iniciativ. Potom začali ochránci klimatu společně jezdit na farmy pomáhat ekologickým zemědělcům a farmářkám. Ti jsou ve velké míře sužováni suchem a je tedy v plánu v této pomoci pokračovat. Dále chodí aktivisté Limitů jako dobrovolníci pomáhat do stanových městeček pro lidi bez domova. Tato místa jsou naprosto neadekvátním řešením, kde lidi bez domova přespávají v polystyrenových iglú v kempech s nedostačující kapacitou a spousta práce, jako jsou třeba noční směny, leží na dobrovolnících.

Pomoc na ekofarmách neprobíhá jen v okolí Brna a na Vysočině, ale také v nejsevernější části Čech, kde se mimo jiné hodila pomoc se zakládáním vinice.

V Praze se klimatičtí aktivisté a aktivistky zapojili do různých dobrovolnických iniciativ a také věnovali své zásoby dezinfekce skupině Jako doma, která se stará o podporu ženám bez domova.

Na internetu připravily Limity jsme my během května sérii „webinářů“, skrze něž sdílejí své zkušenosti s klimatickým aktivismem s širším okruhem lidí. Rozebírají se zde témata jak zakládat skupiny za klimatickou spravedlnost, jak organizovat akce a kampaně či jak spolupracovat. Od konce dubna pak zveřejňují každou středu podcasty „o vzpurnosti a tvoření“. Série rozhovorů nazvaná Trhlina svým názvem odkazuje na teorii Johna Hollowaye. V sobotu 2. května se konalo otevřené on-line plénum iniciativy.

Pokud chcete promýšlet, jak v následujících měsících prosazovat klimatickou spravedlnost, a láká vás zapojit se do činnosti některé z pracovních skupin Limitů, můžete dorazit na plénum do Ostravy, které se bude konat ve dnech 12.–14. června.


Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme