Anarchist Federation

Mezinárodní setkání solidárních sítí

Report z prezentace anarchosyndikalistických skupin na Klinice

leták

V sobotu 18. března se na pražské Klinice konala mezinárodní prezentace anarchosyndikalistických skupin. Pozvání pražské solidární sítě Sol!s, která za celou akcí stála, přijala nejen slovenská skupina Priama akcia, ale taky polští anarchosyndikalisté ze ZSP (Związek Syndykalistów Polski). Obě skupiny jsou součástí Mezinárodní asociace pracujících (MAP), která v současnosti sdružuje svazy a skupiny z 18 zemí světa. Třetí skupinou, která přijela představit svou aktivitu, byla litevská Gyvenimas per brangus (Život je příliš drahý).

Už z titulu pořádající skupiny bylo zřejmé, kolem jakého tématu se prezentace a diskuse budou celé odpoledne točit. Pražská solidární síť krátce na úvod představila také svou vlastní činnost, která se v poslední době nese ve znamení několika úspěšné dokončených kauz řešících nespravedlivé vztahy mezi zaměstnavateli a pracujícími (více informací na webu Sol!su).

Pak už přenechala prostor hostům, z nichž jako první vystoupili zástupci z Litvy. Jejich skupina Gyvenimas per brangus působí ve městě Kaunas a stejně jako mnoho dalších včetně pražského Sol!su nebo slovenské Priamej akcie se inspirovali aktivitou Seattle Solidarity Network (Solidární síť Seattle – psali jsme o ní v Existenci 3/2012). Skupina vznikla po masových protestech proti novele zákoníku práce v roce 2016. Potom, co protesty skončily (a novela nebyla schválena), se někteří účastníci rozhodli pokračovat v aktivitě zaměřené na téma práce. V současnosti se angažují už v pátém sporu.

Jako druhá se představila slovenská skupina Priama akcia. Na začátku prezentace jedna z jejích členek upozornila, že nejsou pouze solidární sítí zaměřenou na řešení sporů na pracovišti, jako třeba pražský Sol!s, ale že jde o širší platformu. Pozornost přednášejících členů PA se zaměřila na kampaň Problémy v práci?, která běží od roku 2014. Postupovali podle brožury Seattle Solidarity Network a později tento návod jak organizovat solidární skupiny také přeložili do slovenštiny. Součástí jejich prezentace bylo i zevrubné představení dvou úspěšných kauz, v nichž se Priamej akcii povedlo dosáhnout vyplacení dlužných mezd dvěma pracujícím, kteří PA oslovili s prosbou o pomoc. V obou případech popsali postup solidárních akcí směřujících k vyplacení dlužné částky, který zahrnoval kromě předání protestních listů nebo prvních výzev k zaplacení také mailovou kampaň. Mezinárodní výzvu k odesílání protestních e-mailů dlužícím zaměstnavatelům v jednom z případů vyslyšelo kolem 150 lidí z 19 zemí.

Na závěr vystoupil polský Svaz syndikalistů Polska. V prezentaci představili kromě své organizace i solidární činnost, v rámci níž se mimo jiného účastnili protestů zaměstnanců pošt. Stejně jako ostatní skupiny oživili prezentaci videi ze solidárních akcí. Původně byla avizovaná ještě panelová diskuse, program ale během odpoledne nabral neočekávaný skluz, takže se nakonec závěrečná část redukovala jen na volnou diskusi, která nebyla o nic méně inspirativní.

Pořádání podobných sešlostí můžeme jen vítat. Kromě rozšíření povědomí posluchačů, kterých se sešlo několik desítek a kteří v diskusích dotvořili živou atmosféru celého setkání, o situaci v dalších zemích jde také o prohloubení mezinárodních kontaktů mezi skupinami s podobným zaměřením. Ty se dají skvěle využít při práci na jednotlivých kauzách, jak se ukázalo například v mailové kampani Priamej akcie. Kamarádi ze zahraničí sice nemůžou pomoct s přímým tlakem na jednotlivé zaměstnavatele v místě sporu, mohou ale o kauzách informovat a u mezinárodně působících firem, které často úzkostlivě dbají na svou pověst před veřejností, působit na tamní pobočky nebo vytvářet tlak pomocí protestních e-mailů a dopisů.


Aktuální číslo měsíčníku A3

Next events:

IFA/IAF - International of Anarchist Federations
Web of Anarchist Federation Publishing House

Written elsewhere

We support

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(more)