Anarchistická federace

Postavíme se tmě

Proslov organizátorstva před blokádou klerofašistického Pochodu pro život, která proběhla 6. dubna v Praze.

Praha

Velké díky všem, že tu dnes stojíme společně. Nejsme tu proto, že bychom chtěli*y hledat trable nebo se vyblbnout, ale protože nemáme na výběr. Hnutí pro život, které se za podpory politiků napříč spektrem a církevních hodnostářů schází nahoře na Hradčanech, dlouhodobě, i když skrytě, útočí na základní práva nás všech, kdo jsme tady. Postavit se mu znamená nejen postavit se církevnímu dogmatismu, ale také jeho letitému navazování se na politiky a různé instituce ve snaze získat je pro záměr jakýmkoli způsobem omezit interrupce v České republice.

I když Hnutí pro život v posledních dekádách vydávalo a rozesílalo do škol publikace označující například gaye a lesby za perverty, nyní se tváří jako svatoušci. Ve společnosti, která naštěstí není zvědavá na otevřený fanatismus, se maskuje tím nejcyničtějším možným způsobem. Zaklíná se pomocí nechtěně těhotným, lidmi ve zvlášť zranitelné pozici, kteří potřebují vše, jen ne manipulaci a citové vydírání. Nebo to, co má Hnutí pro život taky zvlášť rádo: vyhrožování vystresovaným a nejistým ženám, že pokud podstoupí interrupci, budou na doživotí trpět vědecky nepodloženým takzvaným postabortivním syndromem.

Když se stavíme proti lžím, manipulaci a vyvolávání strachu, klerikálové nám podsouvají, že chceme co nejvíc interrupcí. Není to pravda. Chceme možnost, aby se každá osoba mohla skutečně svobodně rozhodnout a – ať už bude tahle často nesnadná volba jakákoli – aby ji společnost nešikanovala nebo skrze zákazy netlačila do často životu nebezpečných podomních interrupcí.

Samozřejmě, že je nepřijatelné, aby nezodpovědní muži tlačili těhotné k interrupci, jak často Hnutí pro život říká. Potřebujeme ale emancipaci, rovnost a vymýcení sexualizovaného násilí i násilí a vydírání ve vztazích, ke kterému vede přesně ta stejná kultura údajně „tradičních“ hodnot, jaké razí Hnutí pro život. A ať je zcela, perfektně jasné, co nepotřebujeme, co nesmí a nemá právo nikdo dělat: dělat z děloh majetek státu a církve a z lidí živé inkubátory. Děti, které máme nebo budeme v budoucnu mít, pokud se tak rozhodneme, budou naše, a ne Duky, Juchelky nebo Jochové!

Založit rodinu je úžasná a velká věc. Všichni a všechny chceme, aby se rodiče těšili dostatečné společenské podpoře, svobodě a sociálním jistotám. Ale právě proto bráníme možnost volby. Být pro život neznamená nutit kohokoli v jakékoli situaci rodit děti, ale respektovat, že život musí být svobodný. Nesvázaný staletými dogmaty institucí, co se zaklínají posvátností, zatímco ve velkém zneužívají děti. Svobodný od státního nátlaku a pronásledování ideopolicií. Být takto skutečně a svobodně naživu samozřejmě přináší i těžké volby. Jsme ale ochotní*é je nést a pomoci v tom lidem, které a kteří budou pomoc potřebovat.

Přišel čas si to otevřeně říci. Hnutí pro život nehájí normální svět a rodinu, ale okrajovou, autoritářskou ideologii. My jsme pro život, my jsme pro rodinu. A proto tu dnes stojíme a postavíme se tmě.


Foto Zewlakk

(Reportáž z blokády bude následovat  v příštích dnech.)

Související odkazy:
Jak zablokovat klerofašisty
A3: Světlo proti tmě
Výzva: Blokáda Pochodu pro život


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy