Anarchistická federace

A3: Světlo proti tmě

Prahou se chystají opět projít klerofašisté. Nebudou to mít lehké, protože „Praha je a bude feministická“. Stahujte, tiskněte a šiřte březnové číslo nástěnných novin A3!

A3

Šestého dubna by měl Prahou projít další takzvaný Pochod pro život. Jediné, co má ovšem tento podnik se životem společného, je, že ho chce zhoršovat a znepříjemňovat, a to především ženám a queer lidem. Pochod organizuje Hnutí pro život, jehož název se snaží na první pohled budit dojem jakéhosi organického lidového hnutí. Je to však jen velmi špatná zástěrka toho, čím doopravdy tato organizace je: velmi dobře finančně zajištěná a nasíťovaná lobbistická skupina, která během předchozích let tiše prolezla kdejaký kout státní správy. I v parlamentu je pečená vařená a za podpory svých kámošů od ANO přes lidovce po ODS šeptá sladká slůvka do honorovaných uší. Ve své agendě tlačí zejména na omezení reprodukčních práv s konečným cílem kompletního zákazu interrupcí. Vedle toho brojí proti sexuální výchově, existenci queer lidí, úmluvám na potlačení násilí na ženách a snaží se nás ochránit od vybájené „genderové ideologie“.

Zpátečnický Pochod pro život se samozřejmě těší velké podpoře mnoha konzervativních politiků a špiček katolické církve, které zřejmě vzpomínají na (doslova) zlatou éru, kdy církev ovládala vše od rodinného života přes vzdělání až po politiku. Předseda Hnutí pro život Radim Ucháč se vyjádřil, že „zákaz potratů je jen deset procent“ toho, co chtějí. Je na představivosti každého, kam by to došlo, kdybychom se ponejprv kradmým a s postupem času čím dál odvážnějším požadavkům klerofašistů aktivně nepostavili. Zatím se projevují verbálními útoky na všechny, kdo nespadají do jejich zvrhlé představy o ideálním člověku – bohabojném a příkazům shora ve všem poslušném duševním mrzákovi. Co by asi následovalo, kdyby nepocítili žádný odpor?

Jejich agilní boj, či spíše svatá válka, vůči právům a svobodám queer lidí se projevuje zvrhlostmi, jako je šíření knih o tzv. konverzní terapii homosexuálů. Různé druhy diverzity (různorodosti) nepokládají za „boží záměr“, protože ve svém fanatickém tažení jsou božštější než jejich imaginární bůh. Jsou to totiž oni, tmáři všech možných utlačovatelských náboženství, nejen ti křesťanští, kdo bohorovně vykládá, co je a co není „boží záměr“. Na jejich mimoňství – zatím možná směšné – poukazuje příklad z prvních měsíců ruské (vražedné, avšak pravoslavným patriarchou Kirilem posvěcené) invaze na Ukrajině. Tehdy se Hnutí pro život rozhodlo postavit proti veřejné finanční sbírce na interrupční pilulky pro znásilněné ženy, kterým namísto toho doporučovalo, ať si radši pořídí houkadla. Jako kdyby ta dokázala zastavit ozbrojené a beztrestně řádící okupanty. Netřeba říkat, že v případě, kdy by žena kvůli znásilnění otěhotněla, by jí dle pseudomyslitelů z Hnutí pro život měla být interrupce zakázána. A těžko věřit líbivé reklamní kampani, že Pochod pro život je zejména o ochraně rodiny a dětí, když na pochodech v minulosti tak rád řečníval třeba Jan Graubner – arcibiskup, který kryl pedofilního kněze, jenž znásilňoval jemu svěřené ministranty. Podobně bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jasně z toho ale vidíme, že Hnutí pro život nejde vůbec o děti, ale především o kontrolu a o potlačení lidské svobody a autonomie. Je to protiženská iniciativa. I když se proti tomuto označení soudně bránila, když žalovala webový deník A2larm, soud musel dát zapravdu žalované straně.

Pochod pro život je zcela jednoznačně každoroční demonstrací zpátečnictví a tmářství, voláním po jakémsi návratu do věku všeobjímající moci náboženských dogmat, snahou legitimizovat xenofobii, diskriminaci a nepřátelský postoj vůči jinakosti.

My, anarchistky a anarchisté, jsme již v 19. století nesli pochodeň, která vrhala světlo na temný obraz společnosti svázané náboženskými předsudky a řízené králi, kapitalisty a kněžími tak, aby široké neprivilegované vrstvy byly drženy v podřízeném postavení. Naše pochodeň osvěty, vzpoury, naděje a svobody vrhla světlo na jejich nástroje poroby – nevědomost, chudobu, pověrčivost, nacionalismus a policejní obušek.

Cítíme, že se ke slovu dostávají síly, které s sebou nesou temnotu, o níž jsme doufali, že byla jednou provždy zažehnána. Je třeba opět zvednout pochodeň a postavit se tmářství, které je nyní reprezentováno Hnutím pro život. A tak rozhodně nebudeme 6. dubna chybět na blokádě jejich pochodu. Pokud se chcete přidat, potkáme se ve 12.30 na Malostranském náměstí v Praze.


A3 (březen 2024) ke stažení ZDE.

Stahujte, tiskněte, šiřte!

Nástěnné noviny A3 vydává Anarchistická federace každý měsíc. Jsou určené zejména k šíření prostřednictvím výlepu v ulicích či vyvěšování na pracovištích a ve školách.

Zápas světla s temnotou (Kalendář revolucionářů na rok 1904)


Verze pro tisk 26.3.2024 Nakladatelství AF

Píšou jinde

Odkazy