Anarchistická federace

Do ulic za pád impéria!

Mezinárodní výzva k účasti anarchistek a anarchistů na demonstracích 24. února

obr.

Blíží se druhé výročí vojenské invaze ruského impéria na Ukrajinu. Stovky tisíc mrtvých padly za oběť myšlence „ruského světa“, který se snaží obnovit vojenskou a politickou moc Moskvy ve východní Evropě. Naděje na brzkou porážku Ruska a zhroucení impéria jsou dnes mezi aktivisty jak na samotné Ukrajině, tak v jiných částech světa vzácností. Na jedné straně Putinovi ekonomičtí a političtí spojenci pomáhají kremelské válečné mašinerii udržovat válku. Na druhé straně sílící výzvy k příměří ze všech stran (včetně levicových) jen zvýšily tlak na politické elity, které mají zájem na porážce Ruska na Ukrajině, a tím podkopaly další vojenskou podporu Ukrajinců ze Západu při odporu vůči invazi.

V uplynulém roce jsme jasně viděli, že ani západní země, ani ruská liberální opozice nemají zájem na rozpadu ruského impéria. Rizika spojená s takovým scénářem převažují nad jakoukoli možností ukončit válku a osvobodit jak samotné Rusy, tak lidi na Ruskem okupovaných územích. Je zřejmé, že je také zapotřebí nového revolučního hnutí uvnitř Ruska, které by bylo schopno zlomit politickou moc Moskvy a znovu zažehnout myšlenky svobody a rovnosti v srdcích prostých obyvatel.

Neočekáváme, že válka na Ukrajině skončí v roce 2024. A i v případě příměří mezi ukrajinským státem a ruským impériem víme, že válka v regionu bude ještě dlouho pokračovat. Nastartovaná mašinerie imperiálního militarismu se v dohledné době žel nezastaví.

V této atmosféře považujeme za zásadní nadále podporovat naše kamarádky a kamarády na Ukrajině, kteří se brání ruskému imperialismu ať už se zbraní v ruce, nebo dobrovolnickou prací. Vyzýváme všechny anarchistky a anarchisty, kteří považují pád impéria za důležitý faktor revolučního boje, aby se připojili k demonstracím 24. února ve svém regionu a vyjádřili skupinovou solidaritu nejen s anarchisty, ale se všemi, kteří se chopili zbraní v boji za svobodu a rovnost proti diktatuře Kremlu. Vyjádřit solidaritu nikoliv s ukrajinským státem, ale s národy Ukrajiny, které fakticky ukázaly, co znamená odpor. A může existovat pro takovou solidaritu lepší vlajka než černá?

Na shledanou v ulicích Berlína, Varšavy a dalších měst!


(bělorusky, rusky, anglicky, polsky)Verze pro tisk 24.1.2024 Pramen

Píšou jinde

Odkazy