Anarchistická federace

Existenční večírek

Pozvánka na debatu o Jaroslavu Haškovi

leták

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se bude konat tradiční Existenční večírek, který formou diskusního setkání představí jarní číslo anarchistické revue Existence. Jsme si vědomi, že mezitím už vyšlo i to podzimní, ale jeho tématu se chceme věnovat později na samostatné besedě.

Jarní číslo roku 2023, nad nímž se bude diskutovat, je věnováno spisovateli a humoristovi Jaroslavu Haškovi, jelikož si právě letos připomínáme sté výročí jeho úmrtí. Hašek byl mnohovrstevnou osobností a o některých aspektech jeho života kolují různé dohady, k nimž nemalou měrou přispěly i jeho vlastní mystifikace. Byl cynikem i velice citlivou duší. Byl idealistou, ale místo vznášení se v oblacích kráčel pevnou nohou po zemi… Byl/je milován i nenáviděn a každý ho vidí tak, jak sám chce. Včetně nás. Jaký je tedy pohled na anarchistu Haška?

Vedle haškovského čísla Existence představí Nakladatelství AF i to nové, o jídle, a zejména novou sbírku Haškových textů, psaných do anarchistických novin, která nese název Všivá historie.

Tvůrkyně a tvůrci Existence přivítají jakoukoli zpětnou vazbu a budou zároveň rádi za náměty na hlavní témata dalších čísel a nápady na vylepšení.

Nejen aktuální číslo Existence, ale i ta starší, stejně jako další publikace od Nakladatelství AF budou na místě k pořízení.

Úvodní představení tématu začne v 18.30 v autonomním prostoru Trhlina (Jaromírova 9, Praha 2). Dorazte ale dříve, jelikož od 18.00 bude nachystaná večeře! Po tematické besedě bude probíhat volná diskuse a zábava.


Verze pro tisk 16.11.2023 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy