Anarchistická federace

Prvomájový Hašek

Jeden z proslovů, který zazněl na anarchistickém 1. máji na Střeleckém ostrově

Praha

Včera, 30. dubna, jsme oslavili 140. výročí narození světově nejproslulejšího českého spisovatele Jaroslava Haška. Zároveň si letos připomínáme sto let od jeho úmrtí. Ač se to zmiňuje jen okrajově, Jaroslav Hašek byl anarchistou. V hnutí byl sice aktivní jen několik let, ale svou povahou byl anarchistou celoživotním.

Na Haška se v mnoha směrech můžeme dívat dnešníma očima, a to nejen v tom smyslu, že novodobí anarchisté a anarchistky mají z velké části stále tak pozitivní vztah k dobrému pivu, jako měl on.

Díky svému tuláckému duchu by jistě dnes procestoval skoro bez koruny stopem a pěšky celou Evropu a bezpochyby by byl neodbytným návštěvníkem anarchistických a squaterských center, která za jeho doby neexistovala. Přesto to byl právě on, na koho se odvolával jeho kamarád Franta Sauer při zrodu squaterské Černé ruky na Žižkově. Pravděpodobně by se živil, když by musel, jako námezdní novinář a fejetonista, bez ohledu na to, kde jeho věci vycházejí. Coby bavič by zpestřoval různé akce svými zábavnými přednáškami a sarkastickými slamy. Pil by bez uzardění v těch nejnuznějších putykách. A jelikož vždy rád pomáhal těm nejubožejším, dost možná by chodil vařit s žižkovským Food not Bombs, nebo by aspoň kolektiv při vaření bavil vyfabulovanými historkami a pak by se s chutí najedl. Do Existence by přispíval vtipnými povídkami, aby nebyla tak suchopárná. Odměnou by mu byla řádka společně vypitých piv. Možná by se stal známou postavou queer hnutí, a mohl tak být víc sám sebou a setřást ze sebe jednu z tíží osobního života. A také by se dost možná ocitl, jako kdysi, v uniformě na Ukrajině, kde by v několika jazycích zajišťoval propagační práci Výboru odporu.

Je to popuštění uzdy fantazie, ale jasně ukazuje, že Hašek pro nás není jen nějakým sto let mrtvým spisovatelem.

Zapsal se i do dějin pražských anarchistických Prvních májů. To když byl během demonstrace v roce 1907 zatčen během potyčky s fízlama, co ochraňovali slavnou habsburskou monarchii – podobně jako ti dnešní tak vehementně brání stávající kapitalistický režim. Nic mu nepomohla obhajoba, že místo „Natři ho!“ volal bodré „Spatři ho!“, nakonec si odseděl měsíc v žaláři.

Zatímco Hašek se stal známým po celém světě a oslovil svým dílem miliony čtenářů, fízlům se tehdy monarchii ubránit nepodařilo. Stejně tak se těm dnešním jednou nepodaří uchránit zájmy kapitálu a fosilních oligarchů, za jejichž zájmy se s takovou vervou perou.

A tak voláme společně s Haškem: „Natři ho!“


Související odkazy:
Existence č. 1/2023: Anarchista Hašek
Hašek 2022
Pan Gloatz, bojovník za práva lidu
Klínový nápis
Povídka o hodném švédském vojákovi
Jak jsme se s panem katechetou starali o pokřtění malých černochů v Africe
Rodná obec…
S Bohem počni každé dílo…
Frantíkův 1. máj


Píšou jinde

Odkazy