Anarchistická federace

První vlaštovka

Rozhovor o realizaci plánů družstevního kolektivu Sdílené domy

První vlaštovka

V anarchistické revui Existence jsme se v čísle 2/2019 věnovali tématu hausprojektů, v jehož rámci jsme přinesli také rozhovor s kolektivem Sdílené domy, který právě sháněl dům, kde by mohl realizovat svůj záměr kolektivního bydlení. Od té doby se mnohé událo, a tak jsme se zeptali, co je nového.

Začněme od začátku. Co bylo impulzem jít do toho – zrealizovat vlastní hausprojekt?

Na začátku nešlo o řešení našich osobních situací, ale spíš o to navrhnout nějakou přijatelnou variantu k běžným modelům bydlení. Naskytla se příležitost poznat německý model, který úplně vyřazuje ze hry soukromé vlastnictví dané nemovitosti. To se nám líbilo a začali jsme hledat cesty, jak takový formát prosadit v českých legislativních podmínkách.

Jaká je idea Sdílených domů? A proměňovala se nějak v čase?

Síť Sdílených domů má sdružovat jednotlivé domy dostupného, solidárního, participativního bydlení. Zásadní pro nás vždy byl antispekulativní charakter projektu a absence individuálního vlastnictví. Víceméně od začátku vycházíme z ověřeného modelu německého Miethäusersyndikat, u něhož bylo možné se v ideových základech inspirovat. Samozřejmě se to mírně vyvíjí podle názorového rozpoložení ve skupině. Chceme ale zachovat politický ráz naší sítě. Proto jsme velmi rádi, že druhým projektem, který se do Sdílených domů zapojil, je Vzletný racek v Děčíně, který má také silný politický základ.

Členky a členové kolektivu nepotřebují disponovat závratným finančním kapitálem, ani se doživotně zadlužovat, musí jen složit členský vklad, který je v současných projektech v řádu desítek tisíc. Při nastěhování do domu pak platí předem sjednaný nájem. Výhodou našich domů je jejich vytržení z realitního trhu – zatímco okolní nájmy budou růst, náš finanční plán počítá s případným nárůstem nájmu až v dlouhodobém horizontu, zvýšení by se navíc muselo odhlasovat. Z německých projektů, které fungují už delší dobu, je zjevné, že postupem času se nájmy v této formě bydlení stávají čím dál výhodnější.

Počítá se také s tím, že po uhrazení počátečních největších nákladů budeme budovat solidární fond pro podporu dalších projektů v síti. Jednotlivé kolektivy si pak mohou půjčovat navzájem a síť může exponenciálně narůstat.

Kolektiv První vlaštovky už má za sebou asi sedmiletou historii. Celé ty roky členky a členové vkládali do projektu opravdu hodně času, energie i osobního nasazení. Teď se chystáme na velkou rekonstrukci, což jistě nebude pohodové období. A při následném nastěhovávání a udržování chodu domu bude také určitě potřeba vyřešit spoustu úkolů. Velkou výzvou je tedy rovnoměrné rozdělení (často i velmi nepříjemných nebo extrémně zodpovědných) úkolů v kolektivu. Na zapojení všech zúčastněných je ale náš projekt postaven. Na druhou stranu nás to hodně propojuje.

Jaké kroky jste museli za dobu své existence podniknout a jak byly náročné?

K nejzásadnějším krokům patří: nalezení a realizace právních forem spolku a sociálního družstva; zajištění financování projektu; koupě domu a teď nás čeká velká rekonstrukce. Počáteční kroky byly velmi rozvleklé – řešení právních a finančních záležitostí také není nejzábavnější činnost, které se věnujeme. První roky byly tedy náročné spíše na výdrž a trpělivost.

S půjčkou od nadace Umverteilen! a koupí prvního domu přišlo naopak velmi překotné období plné velmi závazných a zodpovědných kroků, které bylo nutné udělat pod velkým časovým tlakem. To je ve vícečlenném kolektivu darda. Bylo to období, kdy byly nervy napjaté a noci bezesné.

Můžete stručně popsat právní status vašeho kolektivu? A jak se promítá do vztahu k případně nabytým nemovitostem?

Sdílené domy jsou zastřešující organizací, která zajišťuje jednak podporu (například ve formě konzultací a předávání know-how) nově vznikajícím projektům, jednak představuje pojistku, že budou dodržovány základní principy, na kterých je síť postavena. Právní formou jsou Sdílené domy zapsaný spolek a První vlaštovka nebo Vzletný racek jsou sociální družstva.

Sdílené domy jako spolek mají tu důležitou funkci, že zajišťují, aby jednotlivé domy v síti nemohly být dále prodány, nemohly se vrátit na realitní trh. Zajistit legálně tento stav se nám povedlo právě díky existenci spolku a členskému podílu v družstvech, která se v síti sdružují. Pro prodání domu a jiné zásadní změny je totiž třeba i hlas spolku Sdílené domy, který tak plní kontrolní funkci.

Forma sociálního družstva zase zajišťuje, aby nebylo možné obchodovat s jednotlivými byty nebo částmi domu. Zároveň je tak zaručeno, že každá členka či člen družstva bude mít jeden hlas.

To důležité už máte – dům. Povězte nám něco o něm? Plánujete ho využívat jen pro bydlení?

První dům v síti se jmenuje První vlaštovka a najdete ho na pražském Břevnově. Je zřejmé, že jsme při výběru domu museli v mnohém z našich představ ustoupit a vycházet z dostupných možností. Na domě je skvělé, že je dobře dostupný – je hned u zastávky Malý Břevnov a pěšky se dá skrz městskou divočinu dojít i na konečnou metra A, zastávku Nemocnice Motol. Také pro nás bylo nezbytné, aby v domě kromě bytů mohl být i veřejný prostor – na posezení, různé akce, přednášky, promítání či schůzky dalších skupin. V břevnovském domě se v přízemí počítá s více než 80 m2 pro tyto účely.

Původně jsme sice chtěli třeba zahradu, která se na pozemku nenachází, zato je v blízkém okolí lesopark nebo zahrádkářská kolonie a dům má hned několik teras směrem do klidné ulice, ze kterých je super výhled. Pod domem, jak jsme nedávno zjistili, se nachází několik desítek metrů hluboká studna, která nám, jak doufáme, pomůže dosáhnout větší soběstačnosti. Čeká nás sice ještě hodně práce, ale věříme, že z domu dokážeme udělat příjemné bydlení a stabilní zázemí pro různé kolektivy z celé Prahy.

Možná trochu nepatřičná otázka, která ale bude všechny zajímat. Co to stálo a kde jste čerpali finance na nákup?

Cena nemovitosti byla 38 milionů, což odpovídalo stropu našich možností podle finančního plánu. Půjčku jsme se nejdříve snažili získat od některé z bank, tam jsme ale s naším (v českém prostředí neznámým) modelem nebyli úspěšní. Zkoumali jsme všelijaké další možnosti a díky napojení na zahraniční projekty nás napadlo oslovit německou nadaci Umverteilen! Ta náš požadavek vřele přijala a domluvili jsme se na parametrech půjčky. Za to jsme velmi rádi, jednak jsme získali velmi výhodné podmínky, ale také víme, že vrácené peníze i úroky půjdou na podporu dalších fajn projektů po celém světě. To je hlavní část z ceny domu. Zbytek částky je složen z členských vkladů a přímých půjček od našich podporovatelů a podporovatelek, ale i rodin a přátel.

Koupí domu to ale nekončí. Něco bude stát asi i rekonstrukce. Je možné vás nějaký způsobem ještě podpořit?

Díky za tuhle otázku. Je to tak. Žel je před námi ještě rozsáhlá rekonstrukce. Její cena bude minimálně 15 milionů, ale asi si dokážete představit, jak se dají ceny stavebních materiálů a práce odhadovat v dnešním světě. Rekonstrukci jsme proto rozplánovali na několik etap, abychom riziko minimalizovali a nad průběhem měli kontrolu. Aktuálně jsme ve fázi přípravy stavebního povolení a už to nás zaskočilo svou náročností a zdlouhavostí.

Pokud nás chcete podpořit, stále sbíráme přímé půjčky. Je možné nám půjčit minimálně na dva roky s domluveným úrokem, maximálně ve výši 5 %. Přesné parametry půjček, online kalkulačku i odpovědi na nejčastější dotazy najdete na našem webu sdilenedomy.cz.

Kromě toho máme kampaň na Darujme.cz, skrz kterou nás můžete podpořit menší, libovolnou částkou. Peníze vybrané tímto způsobem používáme na drobnější, ale přesto důležité náklady, jako je vybavení provizorního veřejného prostoru, propagace nebo organizování různých workshopů a setkání.

Povězte nám něco o svém zapojení do mezinárodní sítě podobných projektů.

Jsme součástí mezinárodní sítě MOBA, která sdružuje podobné projekty ze střední a jihovýchodní Evropy. Ti, kterým se již podařilo koupit dům, jsou zatím jen ojedinělí – kromě nás je to ještě menší dům v Budapešti. Zastoupeny jsou ale i kolektivy z Bělehradu, Lublaně a Záhřebu. Napojen je i projekt plánující mezinárodní etické bankovní služby. Členství si velmi vážíme, jednak máme možnost poznat skvělé lidi s podobnými plány z dalších zemí, ale také si vyměňujeme cenné informace a vzájemně se podporujeme.

V září 2022 se uskutečnilo setkání MOBA v Praze. Takže budoucí veřejný prostor na První vlaštovce už má za sebou první mezinárodní akci.

Kromě toho jsme partnerským projektem zmiňovaného Mietshäusersyndikatu a pravidelně se jako spřízněný kolektiv účastníme jeho sjezdů. Dobré vztahy udržujeme zejména s kolektivem hausprojektu v Postupimi, který nám poskytl mnoho cenných rad a několikrát také zázemí pro naše interní plánovací víkendové akce.

Též jsme členy Evropské akční koalice pro právo na bydlení a město (EAC), která sdružuje skupiny z různých evropských zemí bojující například proti vyklízení squatů, spekulantům či za práva nájemníků.

Snažíte se sbližovat s nějakými hausprojekty či obdobnými záměry a projekty v Česku? Existuje tu v tomhle směru něco, co stojí za pozornost?

S nesmírnou radostí můžeme oznámit, že na začátku prosince vstoupil do sítě druhý projekt. Jedná se Vzletného racka z Děčína. Je to krásná vila s velkou zahradou nedaleko nádraží, ve čtvrti Letná. V domě je také nutná rekonstrukce, ale už teď tam probíhají například workshopy na zateplování oken. Kolektiv má mimo jiné v úmyslu zaměřit se na transformaci v bývalém uhelném regionu a další politická a ekologická témata. Jsme z projektu našich přátel v Děčíně nadšení.

Další kolektivy se dávají dohromady například v Brně a dalších městech. Pokud je to možné, sdílíme s nimi naše poznatky i konkrétní dokumenty. Moc jim držíme palce a těšíme se na další! 

Je možné se na vás obrátit v případě, že by měl někdo zájem realizovat něco podobného nebo zastřešit svůj projekt právním statusem Sdílených domů?

Určitě. Vidíme podstatu našeho projektu i v tom, že přicházíme na postupy a tvoříme základy, které pak budou přebírat další kolektivy. Na příkladu Vzletného racka je krásně vidět, jak to může fungovat. Další skupiny si tedy už mohou ušetřit starosti s vymýšlením právní struktury nebo stanov. Hledáme příležitosti pro financování workshopů, kde své znalosti a zkušenosti předáváme. Jen další rozšiřování sítě nám zajistí stabilitu a bude moci nabídnout dostupné bydlení stále širšímu okruhu lidí.


Související odkazy:
Klimatický leden
Chceme jenom grilovat 2: konec prázdnin na Vlaštovce
Existence č. 2/2019: Hausprojekty


V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)