Anarchistická federace

Existence č. 2/2019: Hausprojekty

Nové číslo anarchistické revue Existence je věnováno otázce bydlení, a to na kolektivní a solidární úrovni.

obálka

Poté co jsme přestali vydávat Existenci coby čtvrtletník, předsevzali jsme si, že vydáme alespoň dvě čísla ročně s tím, že nebudeme předesílat, na kolik stránek to které číslo vyjde. Musíme přiznat, že novou Existenci, jsme jen taktak stihli dokončit v loňském roce, a to po neuvěřitelné prodlevě jedenácti měsíců. Ke čtenářům se tedy dostává až v roce následujícím. A jak se říká před volbami: Slibem nezarmoutíš. A tak i my můžeme (bez záruky) slíbit, že v roce 2020 vyjdou dvě čísla. Vzhledem k tomu, že žádné jiné čistě anarchistické periodikum zde nevychází, by bylo záhodno daný slib splnit…

Toto číslo anarchistické revue Existence jsme věnovali tématu hausprojektů. Jak píšeme již v úvodním článku, jsme si vědomi, že nejde o žádné revoluční téma. I tak jsme usoudili, že je více než důležité, pokud se snažíme dlouhodobě zprostředkovávat zajímavé inspirace odjinud a seznamovat s aktivitami, které se rodí u nás. Své životy žijeme tady a teď, a tak nám nezbývá nic jiného než hledat takové alternativy, které by nám stávající systém umožnil. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že to umožňuje ve své blahosklonnosti, naopak jde o složité hledání v právním řádu, který je nastaven především tak, aby byl nápomocen roztáčení a točení kol kapitalismu. A my chceme žít co nejvíc v protikladu k cílům současného režimu, jimiž jsou generování zisku, rostoucí sociální nerovnost a atomizace společnosti, která pak není schopna se bránit.

Jednou z oblastí, kterou jsme nuceni denně řešit, je bydlení. Před několika lety byl alternativou squating, neoliberální systém ho však cíleně zlikvidoval pomocí svých represivních nástrojů bez ohledu na argument, že vedle sebe existují lidé bez domova a prázdné domy. Legitimní a logický postup při zabírání prázdných domů je oficiálně protiprávní, modla soukromého vlastnictví, základní pilíř kapitalismu, musí být ochráněna, i kdyby většina populace měla žít na ulici (i tam je to ale protiprávní). Hausprojekty se snaží vyhnout neustálé nejistotě násilného vystěhování, která se vznáší nad každým squatem jako temný mrak. Zároveň se ale snaží umožnit komunitní život v kolektivně vlastněném domě, kde jde samosprávné bydlení ruku v ruce s dostupným „nájmem“ a rozvojem principu solidarity napříč rozrůstající se sítí.

V České republice něco takového chybí. Nechybí nám ale inspirace, například ze sousedního Německa, kde podobné projekty fungují již řadu let. V první řadě jde o síť Mietshäuser Syndikat, kterou také na stránkách Existence několikrát zmiňujeme. S tou začal spolupracovat pražský kolektiv Sdílené domy, kterému se zatím povedlo převést myšlenku sítě hausprojektů do českého právního řádu. Ač se může zdát, že to není mnoho, jde rozhodně o velký krok vpřed. Tento kolektiv, jehož členy jsou naši kamarádi a kamarádky, nám také pomáhal s přípravou textů k tématu a nechybí ani rozhovor, který popisuje jeho dosavadní činnost a záměry. Dále zde najdete rozhovor se členem hausprojektu z Postupimi, představení několika projektů, které se objevily ve filmu To je náš dům!, pár slov o procesu gentrifikace nebo článek o problémech, které musí kolektivy hausprojektů často řešit. Téma pak doplňují texty o dvou projektech komunitního bydlení, jež jsou ale vázány na soukromé vlastnictví, jeden u nás a druhý v Rusku.

Mimo téma se ohlédneme za jedenácti měsíci aktivit místního antiautoritářského hnutí, kde mají zvláštní místo akce na podporu autonomie v Rojavě po zahájení turecké invaze. Co se týče zahraničních událostí, hodnotíme rok protestů Žlutých vest ve Francii a náš kamarád Mikola Dziadok předkládá ponaučení z represí v Rusku.

Rok 2019 byl příležitostí k připomenutí mnoha kulatých výročí: před 100 lety zemřel Emiliano Zapata, před 85 lety Nestor Machno, před 10 lety Anastázie Baburová a Stanislav Markelov. Právě o nich si můžete přečíst něco zajímavého. Žel už nevyšlo místo na další „jubilanty“, španělského anarchistu a pedagoga Francisca Ferreru a osobnost nanejvýš důležitou pro rozvoj českého anarchistického hnutí, Viléma Körbera. O nich snad příště. Také jsme si připomněli 10 let od dělnické vzpory v jihokorejské automobilce SsangYong Motor. Do historie jsme zabrousili navíc připomenutím tolstojovských komun v Rusku a performera Milana Kozelky.

Vzpomínky „dharmového pankáče“ Noaha Levina odkazují ke knize Radikální buddhismus, kterou v tomto roce vydalo Nakladatelství AF. Můžete si také přečíst recenzi na zmíněnou knihu, stejně jako na další nové publikace z produkce našeho nakladatelství: Anarchie funguje od Petera Gelderloose a Vzpomínky anarchistky od Anny Garasjovové. Dál se dočtete o knihách Neohrožené ženy, Zrod kontrakultury, Kultura svépomocí či Hrdinové kapitalistické práce. Nechybí texty jedenácti čísel nástěnných novin A3, které se týkají aktuálních témat, nebo rubrika věnovaná interním i veřejným aktivitám Anarchistické federace.

Přejeme inspirativní čtení.

 

68 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 60 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.

K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech:
Infocentrum Salé (Orebitská 14, Praha 3 – Žižkov),
Rekomando (Trojanova 9, Praha 2),
Punctum – Krásovka (Krásova 27, Praha 3)
ALERtattoo (Zámecká 22, Pardubice),
Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň),
Tři ocásci (kpt. Jaroše 18, Brno)
Klub Lúč (Kniežaťa Pribinu 197/3, Trenčín).

Internetové distribuce: xBASTAx, Papagájův hlasatel, Miruus Levyt

Pro zájemce ze Slovenska doporučujeme objednávat na: Salto Mortale (sust[a]riseup.net).

Na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním. Děkujeme za pochopení.


Verze pro tisk 5.3.2020 Nakladatelství AF

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy